29 בינואר 2018

  היתר פיטורים בהריון

  מכורח חוק עבודת נשים ישנה הגנה גורפת לנשים מפני פיטורים במהלך ההריון ובזמן חופשת הלידה, כך למעסה חל  איסור גורף…
  8 בנובמבר 2017

  חוק שכר מינימום

  חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987 מטרת חוק זה היא להבטיח רף שכר מינימלי לו זכאי עובד בעבור שעת עבודה או…
  3 באוקטובר 2017

  שכר עבודה

  בעבור העבודה שמבצע עובד למעסיק זכאי העובד לשכר עבודה, שכר זה מורכב משכר הבסיס עבור העבודה ובנוסף עבור מרכיבי שכר…
  8 בנובמבר 2017

  חוק הודעה לעובד

  חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) תשס"ב 2002 מטרת חוק זה היא להבטיח שהעובד מודע…
  20 בנובמבר 2017

  חוק שיוויון הזדמנויות

  מטרת חוק זה הנה להבטיח שכל אדם בבואו להתקבל לעבודה ובמהלך עבודתו יזכה לשוויון הזדמנויות מלא מצד המעסיק ומקום העבודה…
  29 בינואר 2018

  דמי לידה

  דמי לידה הם גמלה חודשית המשולמת לאם לאחר לידתה שיוצאת לחופשת לידה מהעבודה, סכום הכסף המשולם מדי חודש מיועד להחליף…
  20 בנובמבר 2017

  חוק שעות עבודה ומנוחה

  מטרת חוק זה להציב מסגרת ברורה לשעות המותרות לעבודה ולזכויות העובדים למנוחה במהלך העבודה, הן מבחינת שעות העבודה במהלך יום…
  8 בנובמבר 2017

  חוק הגנת השכר

  חוק הגנת השכר – תשי"ח 1958 מטרתו של חוק הגנת השכר הנה הסדרת נושא תשלום שכר לעובד שכיר, אופן התשלום,…
  20 בנובמבר 2017

  הפרות משמעת מכוונות

  מושג זה מתייחס למקרים בהם עובד ביצע הפרות משמעת מכוונות שבגין הפרות אלה הוא פוטר ופיצויי הפיטורים שלו נשללו, ראשית…
  20 בנובמבר 2017

  חוקי עובדים

  צוות האתר ריכז במיוחד בשבילכם רשימת חוקי עובדים ישנם חוקים רבים שמטרתם היא להגן על זכויות העובדים במדינת ישראל ובחלק…
  Close