3 באוקטובר 2017

  יחסי עובד ומעביד

  המונח יחסי עובד מעביד מתייחס למערכת היחסים שבין מעסיק, בעל עסק, ארגון, מוסד "מעביד" לבין אדם המספק את שרותיו, זמנו,…
  20 בנובמבר 2017

  חוק שיוויון הזדמנויות

  מטרת חוק זה הנה להבטיח שכל אדם בבואו להתקבל לעבודה ובמהלך עבודתו יזכה לשוויון הזדמנויות מלא מצד המעסיק ומקום העבודה…
  28 בנובמבר 2017

  פיטורים בזמן מילואים

  בהתאם לאמור בחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט, 1949 חל איסור לפטר עובד בשל שירות מילואים. מטרת חוק זה הנה…
  18 בדצמבר 2017

  זכויות דמי אבטלה

  כדי להיות זכאי לדמי אבטלה על אדם לעמוד בשלושה תנאים: להיות תושב ישראל או תושב ארעי עם אשרה בין הגילאים…
  24 בינואר 2018

  פיטורים בזמן הריון

  האם קיימת הגבלה על מעסיקים לפטר עובדת במהלך הריון? מה אומרים חוקי העבודה בנושא, מה בנוגע לזמן שלאחר ההריון (חופשת…
  20 בנובמבר 2017

  חוק חופשה שנתית

  מטרת החוק לקבוע את ימי החופשה השנתית להם זכאים עובדים שכירים במדינת ישראל בכפוף להיקף המשרה שלהם ולוותק שצברו במקום…
  20 בנובמבר 2017

  חישוב פיצויי פיטורים

  עובד שהשלים שנה שלמה של עבודה או יותר אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה ופוטר מעבודתו על ידי המעסיק…
  24 בינואר 2018

  חובת ההודעה למעסיק ע"י אישה הרה הבאה במגע עם חומרים מסוכנים

  בימינו אודות לקדמה ולשוויון בין המינים נשים עובדות כמעט בכל תחום אפשרי, בחלק ממקומות העבודה ישנן סכנות לעובדים ועובדות בעת…
  24 בינואר 2018

  עבודה נשים במשמרות לילה

  בחוק עבודת נשים, תשי"ד 1954 נקבע כי עובדת שמועסקת במשמרת לילה זכאית ל 12 שעות מנוחה בין משמרת למשמרת לכל…
  24 בינואר 2018

  היעדרות במהלך ההריון בגין מחלה שאינה שמירת הריון

  במהלך הריון לעתים על אישה להיעדר ממקום עבודתה מסיבות שונות, בכדי לשמור על זכויותיה ולמצות זכויות אלה עד תום יש…
  Close