18 בדצמבר 2017

  שוויון הזדמנויות בעבודה

  חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 נועד למנוע אפליה במקומות עבודה ולהבטיח שכל עובד או מועמד למשרה יקבל יחס והזדמנות שווים…
  20 בנובמבר 2017

  חוק עבודת נשים

  מטרת חוק זה הנה להסדיר את זכויותיהן של נשים בעבודה, לוודא הבטחת שוויון הזדמנויות בעבודה, בקבלה לעבודה, בנושאי חופשת לידה…
  8 בנובמבר 2017

  חוק הגנת השכר

  חוק הגנת השכר – תשי"ח 1958 מטרתו של חוק הגנת השכר הנה הסדרת נושא תשלום שכר לעובד שכיר, אופן התשלום,…
  9 באוקטובר 2017

  זכויות נשים בעבודה

  חוק שוויון הזדמנויות נועד כדי להבטיח שמעסיק לא יפלה עובדות או נשים המבקשות להתקבל לעבודה רק כי הן נשים או…
  20 בנובמבר 2017

  חוק שעות עבודה ומנוחה

  מטרת חוק זה להציב מסגרת ברורה לשעות המותרות לעבודה ולזכויות העובדים למנוחה במהלך העבודה, הן מבחינת שעות העבודה במהלך יום…
  20 בנובמבר 2017

  חוק פיצויי פיטורים

  מטרת חוק זה הנה להגדיר את זכויותיהם וחובותיהם של העובד והמעסיק בכל הנוגע לפיצוי הכספי המגיע לעובד עם סיום תקופת…
  6 בנובמבר 2017

  ביטוח מנהלים

  ביטוח מנהלים הוא אחד מסוגי החיסכון הפנסיוני הקיימים במדינת ישראל, בפועל מדובר בעצם בשם מסחרי לתוכנית ביטוח חיים (ריסק מוות)…
  3 באוקטובר 2017

  תנאים סוציאליים

  לכל עובד מגיעים על פי חוקי העבודה במדינת ישראל תנאים סוציאליים, תנאים אלה מגדירים את זכויותיו של העובד בתמורה נוספת…
  22 באוקטובר 2017

  שכר מינימום

  שכר מינימום הוא רף השכר הנמוך ביותר אותו מותר לשלם לעובד עבור עבודתו ע"פ חוק, שכר המינימום אינו תואם לכולם…
  3 באוקטובר 2017

  התפטרות ופיטורים

  סיום העסקה של עובד יכול להתקיים כהתפטרות ביוזמתו של העובד או כפיטורים המגיעים ביוזמת המעסיק המבקש לסיים את העסקת העובד,…
  Close