20 בנובמבר 2017

  הטרדה מינית

  בכדי להילחם ברעה החולה הנקראת הטרדות מיניות חוקק החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998, מטרת החוק הנה להציב גבולות לנורמות…
  24 בינואר 2018

  טיפולי פוריות בזמן עבודה

  אישה עובדת או זוג עובד הרוצה להביא ילדים לעולם ונתקלו בקשיים פיזיולוגיים יכולים בימינו, תודות להתקדמות הרפואית בנושא, לגשת לעבור…
  6 בנובמבר 2017

  דמי הבראה

  כל עובד שהשלים שנת עבודה מלאה אחת לכל הפחות אצל אותו מעביד / מקום עבודה זכאי לקבל דמי הבראה שיחושבו…
  8 בנובמבר 2017

  חוק הודעה לעובד

  חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) תשס"ב 2002 מטרת חוק זה היא להבטיח שהעובד מודע…
  2 בנובמבר 2017

  זכויות מול ביטוח לאומי

  המוסד לביטוח לאומי אחראי בין היתר גם על מגוון רחב של תשלומים, תגמולים וזכויות של עובדים, במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי,…
  5 בנובמבר 2017

  פנסיה תקציבית

  בשונה מהפנסיה ה"רגילה" שכולנו מכירים הנקראת גם פנסיה צוברת שבה העובד מפריש כספים לפי אחוז הקבוע בחוק ממשכורתו יחד עם…
  6 בנובמבר 2017

  ריכוז אפשרויות העובד לחסכונות פנסיונים

  גיל הפרישה בישראל לגברים הוא 67 שנים ולנשים 62-64 שנים, בגיל זה פורש העובד לגמלאות אלא אם הוסכם על המשך…
  2 בנובמבר 2017

  שעות נוספות

  שעות נוספות וגמול עבור שעות נוספות בהתאם לאמור בחוק שעות עבודה ומנוחה ניתן להעסיק עובד במשרה בה נהוג שבוע עבודה בן…
  20 בנובמבר 2017

  הליך פיטורים תקין

  כאשר מעסיק מחליט שהגיע העת לסיים את העסקת אחד מעובדיו עליו לפעול בצורה ששומרת על זכויותיו של העובד המפוטר, תוך…
  20 בנובמבר 2017

  חוק עובדים זרים

  מטרת חוק זה הנה להסדיר את נושא העסקת עובדים זרים, התנאים להם הם זכאים, חובות המעסיקים כלפי העובדים ומול הרשויות…
  Close