3 באוקטובר 2017

  התפטרות ופיטורים

  סיום העסקה של עובד יכול להתקיים כהתפטרות ביוזמתו של העובד או כפיטורים המגיעים ביוזמת המעסיק המבקש לסיים את העסקת העובד,…
  3 באוקטובר 2017

  תנאים סוציאליים

  לכל עובד מגיעים על פי חוקי העבודה במדינת ישראל תנאים סוציאליים, תנאים אלה מגדירים את זכויותיו של העובד בתמורה נוספת…
  20 בנובמבר 2017

  חוק שעות עבודה ומנוחה

  מטרת חוק זה להציב מסגרת ברורה לשעות המותרות לעבודה ולזכויות העובדים למנוחה במהלך העבודה, הן מבחינת שעות העבודה במהלך יום…
  20 בנובמבר 2017

  חוק חופשה שנתית

  מטרת החוק לקבוע את ימי החופשה השנתית להם זכאים עובדים שכירים במדינת ישראל בכפוף להיקף המשרה שלהם ולוותק שצברו במקום…
  20 בנובמבר 2017

  חוק למניעת הטרדה מינית

  מטרת החוק הנה לשרטט גבולות ברורים ביחסים בין אנשים במטרה למנוע מקרים של הטרדה מינית במקומות עבודה ובכלל כדי להגן…
  6 בנובמבר 2017

  ריכוז אפשרויות העובד לחסכונות פנסיונים

  גיל הפרישה בישראל לגברים הוא 67 שנים ולנשים 62-64 שנים, בגיל זה פורש העובד לגמלאות אלא אם הוסכם על המשך…
  3 באוקטובר 2017

  יחסי עובד ומעביד

  המונח יחסי עובד מעביד מתייחס למערכת היחסים שבין מעסיק, בעל עסק, ארגון, מוסד "מעביד" לבין אדם המספק את שרותיו, זמנו,…
  24 בינואר 2018

  חובת ההודעה למעביד על ההריון

  האם ומתי חייבת עובדת בהריון לדווח למעסיק שלה על הריונה? מה קורה במקרה של הריון במהלך ראיון עבודה, מה הנהלים…
  9 באוקטובר 2017

  זכויות נשים בעבודה

  חוק שוויון הזדמנויות נועד כדי להבטיח שמעסיק לא יפלה עובדות או נשים המבקשות להתקבל לעבודה רק כי הן נשים או…
  18 בדצמבר 2017

  שוויון הזדמנויות בעבודה

  חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 נועד למנוע אפליה במקומות עבודה ולהבטיח שכל עובד או מועמד למשרה יקבל יחס והזדמנות שווים…
  Close