6 בנובמבר 2017

  נקודות זיכוי

  כל עובד מחויב לשלם אחוז מסוים משכרו עבור עבודה שביצע בהתאם לגובה שכרו ולמשתנים אישיים למס הכנסה, נקודות זיכוי משקפות…
  24 בינואר 2018

  עבודה נשים במשמרות לילה

  בחוק עבודת נשים, תשי"ד 1954 נקבע כי עובדת שמועסקת במשמרת לילה זכאית ל 12 שעות מנוחה בין משמרת למשמרת לכל…
  24 בינואר 2018

  שעות הנקה

  כל עובדת המועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה שלה או במשרה בת 174 שעות בחודש (הנמוך מביניהם) זכאית לצאת לשעת…
  3 באוקטובר 2017

  יחסי עובד ומעביד

  המונח יחסי עובד מעביד מתייחס למערכת היחסים שבין מעסיק, בעל עסק, ארגון, מוסד "מעביד" לבין אדם המספק את שרותיו, זמנו,…
  20 בנובמבר 2017

  חוק שיוויון הזדמנויות

  מטרת חוק זה הנה להבטיח שכל אדם בבואו להתקבל לעבודה ובמהלך עבודתו יזכה לשוויון הזדמנויות מלא מצד המעסיק ומקום העבודה…
  2 בנובמבר 2017

  זכויות דמי אבטלה

  כדי להיות זכאי לדמי אבטלה על אדם לעמוד בשלושה תנאים: להיות תושב ישראל או תושב ארעי עם אשרה בין הגילאים…
  18 בדצמבר 2017

  שימוע לפני פיטורים

  סיום העסקת עובד היא עניין משמעותי הן לעובד והן למעסיק, לעתים כשאין תקשורת טובה או כשלא מתקיים תהליך תקני פיטורים…
  6 בנובמבר 2017

  הפסקות בעבודה

  מהם זמני ההפסקות המגיעים לעובדים במהלך העבודה ועל חשבון מי ההפסקות? זמני ההפסקות שזכאי להם עובד בעבודת כפיים הם 45…
  20 בנובמבר 2017

  הפרות משמעת מכוונות

  מושג זה מתייחס למקרים בהם עובד ביצע הפרות משמעת מכוונות שבגין הפרות אלה הוא פוטר ופיצויי הפיטורים שלו נשללו, ראשית…
  20 בנובמבר 2017

  הרעת תנאים לעובדים

  המושג הרעת תנאים מתייחס למקרים בהם מעסיק משנה את תנאי ההעסקה של עובד / עובדים ובעצם מפחית מהזכויות שניתנו לאותו…
  Close