24 בינואר 2018

  עבודה נשים במשמרות לילה

  בחוק עבודת נשים, תשי"ד 1954 נקבע כי עובדת שמועסקת במשמרת לילה זכאית ל 12 שעות מנוחה בין משמרת למשמרת לכל…
  23 בנובמבר 2017

  מכתב פיטורים

  מכתב פיטורים – מה הוא כולל, הסבר כללי טרם פיטורי עובד ישנם שני שלבים שחשוב לקיים, הראשון הוא שימוע, לכל…
  28 בנובמבר 2017

  פיטורים בחופשת מחלה

  על פי חוקי העבודה במדינת ישראל עובדים רשאים להיעדר ממקום עבודתם בשל מחלה, כמו כן זכאים עובדים לתשלום בעבור ימי…
  25 באוקטובר 2017

  מתנות לעובדים

  אין קביעה חוקית מובהקת וכוללנית על פיה מחויב כל מעסיק להעניק לעבדיו שי לחג, יחד עם זאת בתרבות העבודה בארץ…
  20 בנובמבר 2017

  חישוב פיצויי פיטורים

  עובד שהשלים שנה שלמה של עבודה או יותר אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה ופוטר מעבודתו על ידי המעסיק…
  8 בנובמבר 2017

  חוק דמי מחלה

  חוק דמי מחלה תשל"ו 1976 מטרתו של החוק הינה להסדיר את זכויותיהם של עובדים בכל הנוגע לזכאותם לימי מחלה ולתשלום…
  20 בנובמבר 2017

  חוק פיצויי פיטורים

  מטרת חוק זה הנה להגדיר את זכויותיהם וחובותיהם של העובד והמעסיק בכל הנוגע לפיצוי הכספי המגיע לעובד עם סיום תקופת…
  29 בינואר 2018

  שינוי תנאי עבודה לאחר לידה

  האם מותר לערוך שינויים בתנאי העבודה שלעובדת שחזרה מחופשת לידה? עובדת שילדה זכאית לצאת לחופשת לידה של עד 26 שבועות,…
  20 בנובמבר 2017

  הטרדה מינית

  בכדי להילחם ברעה החולה הנקראת הטרדות מיניות חוקק החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998, מטרת החוק הנה להציב גבולות לנורמות…
  24 בינואר 2018

  חובת ההודעה למעביד על ההריון

  האם ומתי חייבת עובדת בהריון לדווח למעסיק שלה על הריונה? מה קורה במקרה של הריון במהלך ראיון עבודה, מה הנהלים…
  Close