29 בינואר 2018

  דמי לידה

  דמי לידה הם גמלה חודשית המשולמת לאם לאחר לידתה שיוצאת לחופשת לידה מהעבודה, סכום הכסף המשולם מדי חודש מיועד להחליף…
  20 בנובמבר 2017

  חוק שעות עבודה ומנוחה

  מטרת חוק זה להציב מסגרת ברורה לשעות המותרות לעבודה ולזכויות העובדים למנוחה במהלך העבודה, הן מבחינת שעות העבודה במהלך יום…
  29 בינואר 2018

  שינוי תנאי עבודה לאחר לידה

  האם מותר לערוך שינויים בתנאי העבודה שלעובדת שחזרה מחופשת לידה? עובדת שילדה זכאית לצאת לחופשת לידה של עד 26 שבועות,…
  20 בנובמבר 2017

  חוק עובדים זרים

  מטרת חוק זה הנה להסדיר את נושא העסקת עובדים זרים, התנאים להם הם זכאים, חובות המעסיקים כלפי העובדים ומול הרשויות…
  5 בנובמבר 2017

  פנסיה לעובד

  כל אדם עובד (גבר החל מגיל 21 ואישה החל מגיל 20) זכאי להפרשות לאחד מתכניות הביטוח הפנסיוניות, קרן פנסיה, ביטוח…
  3 באוקטובר 2017

  יחסי עובד ומעביד

  המונח יחסי עובד מעביד מתייחס למערכת היחסים שבין מעסיק, בעל עסק, ארגון, מוסד "מעביד" לבין אדם המספק את שרותיו, זמנו,…
  20 בנובמבר 2017

  הרעת תנאים לעובדים

  המושג הרעת תנאים מתייחס למקרים בהם מעסיק משנה את תנאי ההעסקה של עובד / עובדים ובעצם מפחית מהזכויות שניתנו לאותו…
  5 בנובמבר 2017

  קרן השתלמות

  קרן השתלמות היא קופת חיסכון (קופת גמל), בעבר היתה נגישה לשכירים בלבד ועם הזמן נפתחה האפשרות לשימוש בה גם לעצמאים…
  5 בנובמבר 2017

  קרן פנסיה

  קרן פנסיה היא מוצר פיננסי – קופת חיסכון המשולבת בתוכנית ביטוח פנסיוני לעת פרישה מהעבודה אם בגין הגעה לגיל פרישה…
  5 בדצמבר 2017

  פיטורים

  בעת קבלת ההחלטה לסיום העסקת עובד על המעסיק לקיים הליך פיטורים תקין בכדי לשמור על זכויות העובד המפוטר ולהימנע מסנקציות…
  Close