8 בנובמבר 2017

  חוק הודעה לעובד

  חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) תשס"ב 2002 מטרת חוק זה היא להבטיח שהעובד מודע…
  20 בנובמבר 2017

  חוקי עובדים

  צוות האתר ריכז במיוחד בשבילכם רשימת חוקי עובדים ישנם חוקים רבים שמטרתם היא להגן על זכויות העובדים במדינת ישראל ובחלק…
  25 באוקטובר 2017

  ימי מחלה

  בהתאם לחוק דמי מחלה, שתל"ו 1976 שמטרתו להסדיר את זכויותיהם של עובדים לתשלום במקרה של היעדרות ממקום העבודה בשל מחלה…
  6 בנובמבר 2017

  נקודות זיכוי

  כל עובד מחויב לשלם אחוז מסוים משכרו עבור עבודה שביצע בהתאם לגובה שכרו ולמשתנים אישיים למס הכנסה, נקודות זיכוי משקפות…
  29 בינואר 2018

  דמי לידה

  דמי לידה הם גמלה חודשית המשולמת לאם לאחר לידתה שיוצאת לחופשת לידה מהעבודה, סכום הכסף המשולם מדי חודש מיועד להחליף…
  6 בנובמבר 2017

  ביטוח מנהלים

  ביטוח מנהלים הוא אחד מסוגי החיסכון הפנסיוני הקיימים במדינת ישראל, בפועל מדובר בעצם בשם מסחרי לתוכנית ביטוח חיים (ריסק מוות)…
  3 באוקטובר 2017

  תנאים סוציאליים

  לכל עובד מגיעים על פי חוקי העבודה במדינת ישראל תנאים סוציאליים, תנאים אלה מגדירים את זכויותיו של העובד בתמורה נוספת…
  25 באוקטובר 2017

  דמי חגים

  דמי חגים על פי חוק עבודה ומנוחה, דינו של יום חג זהה לדינו של יו המנוחה השבועי, עבור ימי חגים…
  20 בנובמבר 2017

  חוק פיצויי פיטורים

  מטרת חוק זה הנה להגדיר את זכויותיהם וחובותיהם של העובד והמעסיק בכל הנוגע לפיצוי הכספי המגיע לעובד עם סיום תקופת…
  2 בנובמבר 2017

  שעות נוספות

  שעות נוספות וגמול עבור שעות נוספות בהתאם לאמור בחוק שעות עבודה ומנוחה ניתן להעסיק עובד במשרה בה נהוג שבוע עבודה בן…
  Close