29 בינואר 2018

  איסור פיטורי עובדת בהריון

  חוקי העבודה במדינת ישראל בכלל ובתוכם חוק עבודת נשים וחוק שוויון זכויות בעבודה בפרט דואגים להגן על נשים בהריון מפיטורים,…
  3 באוקטובר 2017

  תנאים סוציאליים

  לכל עובד מגיעים על פי חוקי העבודה במדינת ישראל תנאים סוציאליים, תנאים אלה מגדירים את זכויותיו של העובד בתמורה נוספת…
  8 בנובמבר 2017

  חוק דמי מחלה

  חוק דמי מחלה תשל"ו 1976 מטרתו של החוק הינה להסדיר את זכויותיהם של עובדים בכל הנוגע לזכאותם לימי מחלה ולתשלום…
  18 בדצמבר 2017

  שימוע לפני פיטורים

  סיום העסקת עובד היא עניין משמעותי הן לעובד והן למעסיק, לעתים כשאין תקשורת טובה או כשלא מתקיים תהליך תקני פיטורים…
  22 באוקטובר 2017

  שכר מינימום

  שכר מינימום הוא רף השכר הנמוך ביותר אותו מותר לשלם לעובד עבור עבודתו ע"פ חוק, שכר המינימום אינו תואם לכולם…
  8 בנובמבר 2017

  חוק גיל פרישה

  חוק גיל פרישה, התשס"ד 2014 נועד להסדרת כללים אחידים גיל הפרישה לפנסיה של עובדים במדינת ישראל שכן עד שנת 2004…
  20 בנובמבר 2017

  הפרות משמעת מכוונות

  מושג זה מתייחס למקרים בהם עובד ביצע הפרות משמעת מכוונות שבגין הפרות אלה הוא פוטר ופיצויי הפיטורים שלו נשללו, ראשית…
  8 בנובמבר 2017

  חוק שכר מינימום

  חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987 מטרת חוק זה היא להבטיח רף שכר מינימלי לו זכאי עובד בעבור שעת עבודה או…
  6 בנובמבר 2017

  ריכוז אפשרויות העובד לחסכונות פנסיונים

  גיל הפרישה בישראל לגברים הוא 67 שנים ולנשים 62-64 שנים, בגיל זה פורש העובד לגמלאות אלא אם הוסכם על המשך…
  24 בינואר 2018

  חובת ההודעה למעביד על ההריון

  האם ומתי חייבת עובדת בהריון לדווח למעסיק שלה על הריונה? מה קורה במקרה של הריון במהלך ראיון עבודה, מה הנהלים…
  Close