28 בנובמבר 2017

  פיטורים בחופשת מחלה

  על פי חוקי העבודה במדינת ישראל עובדים רשאים להיעדר ממקום עבודתם בשל מחלה, כמו כן זכאים עובדים לתשלום בעבור ימי…
  1 באוקטובר 2017

  זכויות עובדים

  זכויות העובדים במדינת ישראל מעוגנות ומוסדרות בחוקי מגן, גם במקרים בהם העובדים אינם תחת חוזה עבודה אישי מול המעסיק או…
  28 בנובמבר 2017

  פיטורים בזמן מילואים

  בהתאם לאמור בחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט, 1949 חל איסור לפטר עובד בשל שירות מילואים. מטרת חוק זה הנה…
  20 בנובמבר 2017

  הליך פיטורים תקין

  כאשר מעסיק מחליט שהגיע העת לסיים את העסקת אחד מעובדיו עליו לפעול בצורה ששומרת על זכויותיו של העובד המפוטר, תוך…
  6 בנובמבר 2017

  ריכוז אפשרויות העובד לחסכונות פנסיונים

  גיל הפרישה בישראל לגברים הוא 67 שנים ולנשים 62-64 שנים, בגיל זה פורש העובד לגמלאות אלא אם הוסכם על המשך…
  18 בדצמבר 2017

  זכויות דמי אבטלה

  כדי להיות זכאי לדמי אבטלה על אדם לעמוד בשלושה תנאים: להיות תושב ישראל או תושב ארעי עם אשרה בין הגילאים…
  2 בנובמבר 2017

  זכויות דמי אבטלה

  כדי להיות זכאי לדמי אבטלה על אדם לעמוד בשלושה תנאים: להיות תושב ישראל או תושב ארעי עם אשרה בין הגילאים…
  29 בינואר 2018

  איסור פיטורי עובדת בהריון

  חוקי העבודה במדינת ישראל בכלל ובתוכם חוק עבודת נשים וחוק שוויון זכויות בעבודה בפרט דואגים להגן על נשים בהריון מפיטורים,…
  25 באוקטובר 2017

  מתנות לעובדים

  אין קביעה חוקית מובהקת וכוללנית על פיה מחויב כל מעסיק להעניק לעבדיו שי לחג, יחד עם זאת בתרבות העבודה בארץ…
  8 בנובמבר 2017

  חוק הגנת השכר

  חוק הגנת השכר – תשי"ח 1958 מטרתו של חוק הגנת השכר הנה הסדרת נושא תשלום שכר לעובד שכיר, אופן התשלום,…
  Close