25 בדצמבר 2017

  קופת גמל

  קופת גמל היא כלי לחיסכון לטווח בינוני וטווח ארוך, בחשבון החוסך בקופה המנוהל בנפרד משאר החוסכים בה ישנו מעקיו על…
  25 באוקטובר 2017

  ימי מחלה

  בהתאם לחוק דמי מחלה, שתל"ו 1976 שמטרתו להסדיר את זכויותיהם של עובדים לתשלום במקרה של היעדרות ממקום העבודה בשל מחלה…
  8 בנובמבר 2017

  חוק דמי מחלה

  חוק דמי מחלה תשל"ו 1976 מטרתו של החוק הינה להסדיר את זכויותיהם של עובדים בכל הנוגע לזכאותם לימי מחלה ולתשלום…
  20 בנובמבר 2017

  חוק עבודת נוער

  מטרת חוק עבודת נוער הנה להגדיר את מסגרת העסקתם של ילדים (מי שטרם מלאו להם 16 שנה) וצעירים (מי שכבר…
  5 בנובמבר 2017

  קרן פנסיה

  קרן פנסיה היא מוצר פיננסי – קופת חיסכון המשולבת בתוכנית ביטוח פנסיוני לעת פרישה מהעבודה אם בגין הגעה לגיל פרישה…
  6 בנובמבר 2017

  ימי חופשה

  כמה ימי חופשה מגיעים לכל משרה, לפי מה מחשבים את מספר הימים, איך מחשבים תשלום עבור ימי חופשה? כל עובד…
  8 בנובמבר 2017

  חוק הודעה לעובד

  חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) תשס"ב 2002 מטרת חוק זה היא להבטיח שהעובד מודע…
  18 בדצמבר 2017

  שוויון הזדמנויות בעבודה

  חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 נועד למנוע אפליה במקומות עבודה ולהבטיח שכל עובד או מועמד למשרה יקבל יחס והזדמנות שווים…
  5 בדצמבר 2017

  פיטורים

  בעת קבלת ההחלטה לסיום העסקת עובד על המעסיק לקיים הליך פיטורים תקין בכדי לשמור על זכויות העובד המפוטר ולהימנע מסנקציות…
  20 בנובמבר 2017

  הטרדה מינית

  בכדי להילחם ברעה החולה הנקראת הטרדות מיניות חוקק החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998, מטרת החוק הנה להציב גבולות לנורמות…
  Close