20 בנובמבר 2017

  הטרדה מינית

  בכדי להילחם ברעה החולה הנקראת הטרדות מיניות חוקק החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998, מטרת החוק הנה להציב גבולות לנורמות…
  20 בנובמבר 2017

  פיטורים בזמן הריון

  סעיף 9 בחוק עבודת נשים אוסר בבירור פיטורי אישה בזמן ההריון. " לא יפטר מעסיק עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה…
  24 בינואר 2018

  חובת ההודעה למעסיק ע"י אישה הרה הבאה במגע עם חומרים מסוכנים

  בימינו אודות לקדמה ולשוויון בין המינים נשים עובדות כמעט בכל תחום אפשרי, בחלק ממקומות העבודה ישנן סכנות לעובדים ועובדות בעת…
  24 בינואר 2018

  חובת ההודעה למעביד

  בחוקי העבודה השונים ישנן חובות הודעה למעביד בכמה מקרים, חובות אלה אשר חלות על עובדים נועדו לרוב בכדי להגן על…
  20 בנובמבר 2017

  חוק שעות עבודה ומנוחה

  מטרת חוק זה להציב מסגרת ברורה לשעות המותרות לעבודה ולזכויות העובדים למנוחה במהלך העבודה, הן מבחינת שעות העבודה במהלך יום…
  1 באוקטובר 2017

  זכויות עובדים

  זכויות העובדים במדינת ישראל מעוגנות ומוסדרות בחוקי מגן, גם במקרים בהם העובדים אינם תחת חוזה עבודה אישי מול המעסיק או…
  20 בנובמבר 2017

  חוק עובדים זרים

  מטרת חוק זה הנה להסדיר את נושא העסקת עובדים זרים, התנאים להם הם זכאים, חובות המעסיקים כלפי העובדים ומול הרשויות…
  20 בנובמבר 2017

  הפרות משמעת מכוונות

  מושג זה מתייחס למקרים בהם עובד ביצע הפרות משמעת מכוונות שבגין הפרות אלה הוא פוטר ופיצויי הפיטורים שלו נשללו, ראשית…
  20 בנובמבר 2017

  חוק עבודת נוער

  מטרת חוק עבודת נוער הנה להגדיר את מסגרת העסקתם של ילדים (מי שטרם מלאו להם 16 שנה) וצעירים (מי שכבר…
  20 בנובמבר 2017

  חוק שיוויון הזדמנויות

  מטרת חוק זה הנה להבטיח שכל אדם בבואו להתקבל לעבודה ובמהלך עבודתו יזכה לשוויון הזדמנויות מלא מצד המעסיק ומקום העבודה…
  Close