fbpx

הודעה למקבלי הקצבאות

עדכון למקבלי הקצבאות בזמן הקורונה

עדכון פרסום: 19.03.2020

בתאריך 19.03.2020 פורסמה הודעה בערוץ הטלגרם של ביטוח לאומי בנושא קבלת הקצבאות

**הקצבאות ישולמו החודש כרגיל**
ב-20.3.20 תשולם קצבת ילדים.
ב-29.3.20 ישולמו קצבאות אזרח ותיק, שאירים, נכות, ילד נכה, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, נפגעי עבודה, מזונות, שיקום, סיעוד ואסירי ציון.
תאריך פרסום: 17.03.2020
בתאריך 17.03.2020 פורסם באתר ביטוח לאומי על הארכת תקופת הזכאות למקבלי קצבאות באופן זמני.
להלן ההודעה המלאה:

בעקבות משבר הקרונה, אנחנו מאריכים באופן אוטומטי את תקופת הזכאות למקבלי קצבאות באופן זמני:
מקבלי קצבת סיעוד סיעוד – שנקבעה להם זכאות זמנית עד לסוף חודש מרץ, זכאותם לקצבה תוארך באופן אוטומטי עד ל- 31.5.2020.
מקבלי קצבאות נכות, ילד נכה, שירותים מיוחדים – שזכאותם לקצבה אמורה להסתיים במהלך החודשים מרץ, אפריל או מאי, יקבלו את הקצבה באופן אוטומטי ל-4 חודשים נוספים.
מקבלי קצבת נכות מעבודה – זכאותם לקצבה תוארך עד 30.6.2020.
מקבלי קצבת נפגעי איבה- זכאותם לקצבה תוארך ב- 3 חודשים.
הודעות מסודרות יישלחו לכל מקבלי הקצבאות שזכאותם הוארכה.
 

הודעה חשובה! ❤️
בדקו אם גם אתם בין כ 85% מתושבי ישראל שזכאים להחזרי כספים מהמדינה של 7,500 ש"ח בממוצע.
בחרו את קבוצת גילכם לבדיקה
עד גיל 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 64 מעל גיל 64

Back to top button