fbpx

בעיות בהרשמה לקבלת דמי אבטלה

ביטוח לאומי בהודעה בעקבות העומסים באתרי האינטרנט

תאריך הפרסום:

על מנת לקבל דמי אבטלה או הבטחת הכנסה יש להרשם בשירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה.
בגלל העומסים על אתרי האינטרנט של ביטוח לאומי ולשכת התעסוקה פורסם:
מי שיירשם בשירות התעסוקה עד 26.03.2020, ייחשב כאילו הוא נרשם ב 15.03.2020.

ניתן להירשם ובמקביל להגיש תביעה לדמי אבטלה \ הבטחת הכנסה לביטוח לאומי
ניתן להרשם און-ליין באתר שירות התעסוקה

לאחר ההרשמה, יש לעקוב להנחיות שירות התעסוקה בכתובת הזו

הודעה חשובה! ❤️
בדקו אם גם אתם בין כ 85% מתושבי ישראל שזכאים להחזרי כספים מהמדינה של 7,500 ש"ח בממוצע.
בחרו את קבוצת גילכם לבדיקה
עד גיל 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 64 מעל גיל 64

Back to top button