fbpx

זכויות מול ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי אחראי בין היתר גם על מגוון רחב של תשלומים, תגמולים וזכויות של עובדים, במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי, בהיותו גוף סטטוטורי (פועל מכח חוק) בכפוף לחוק הביטוח הלאומי אחראי מוסד זה לגביית תשלום מס חובה מהאזרחים המשמש לתשלומים שונים ומימון זכויות סוציאליות שונות בישראל כמו כל ביטוח אחר, הרעיון הוא שהאזרחים מפרישים לפי משתנים שונים סכום כסף למוסד לביטוח לאומי (המל"ל), הכספים של כלל המשלמים משמשים לתשלומי קצבאות וגמלאות לזכאים ולמימון מערכת הבריאות בין היתר, בנוסף לכך חלק מתשלומי הקצבאות מגיע גם מתקצוב של משרד האוצר לאוכלוסיות זכאיות בהתאם למוגדר בחוק.

הסכום לתשלום לביטוח הלאומי הנו חובה (פרט למי שקיבל פטור) והוא נקבע בהתאם לגילם והכנסתם של המשלמים, גם מי שלא עובד חייב בתשלומי ביטוח לאומי, את הגביה עושה המדינה מאנשים עובדים (שכירים) על ידי ניקוי חובה משכרת כאשר עובד הוא שכיר, הסכום להפרשה משכרו מתחלק בינו לבין המעסיק שלו, בעל עסק עצמאי, משלם את מלוא הסכום בעצמו.
כל תושב ישראל החל מגיל 18 ואילך חייב בתשלומי ביטוח לאומי.

הביטוח הלאומי אחראי למגוון רחב של תחומים ביניהם:

נפגעי תאונות עבודה – כל עובד זכאי לדמי פגיעה מיד לאחר תאונת עבודה שמונעת ממנו לעבוד כדי שיוכל להשתקם ולהתמודד עם הפגיעה, יש להגיש את התביעה לדמי פגיעה תוך שנה ממועד התאונה, הסכום לתשלום דמי הפגיעה יגיע ל 1094.63 ש"ח ליום לכל היותר והם ישולמו עבור 13 שבועות לכל היותר.

דמי אבטלה – כל עובד שכיר שאיבד את מקור פרנסתו גם אם פוטר וגם אם התפטר עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה בהתאם לפרמטרים משתנים כמו מי שבגילאים 20-67, מבוטח בביטוח אבטלה, השלים את תקופת האכשרה (תקופת הביטוח) בד"כ 12 חודשי עבודה רצופים קודם לכן לפחות וכמובן שאינו עובד ומגיע ללשכת שירות התעסוקה כדורש עבודה במועד שנקבע לו.
הסכום לתשלום דמי אבטלה הנו בין 386.92 ש"ח ליום לכל היותר ב 125 הימים הראשונים ו 257.95 ש"ח ליום לכל היותר בימים שלאחר מכן כל זה בכפוף להכנסותיו טרם הגיע לדרוש דמי אבטלה, לוותק שלו במקום העבודה ועוד. ךמחשבון דמי האבטלה של המוסד לביטוח לאומי לחצו כאן

שירותי תעסוקה – בכדי להיות זכאי לדמי האבטלה האמורים יש להתייצב בלשכת התעסוקה ולהביע הסכמה לעבוד בעבודה המוגדרת "עבודה מתאימה" – שם ינסו למצוא לו כזאת (עבודה מתאימה) בהתאם לניסיונו, הכשרתו, מסגרת השכר הקודמת שלו ומקום מגוריו.

הבטחת הכנסה – אדם שאין לו הכנסה כלל או מי שהכנסתו נמוכה מהסכום הקבוע בחוק זכאי לקבל דמי הבטחת הכנסה מלאים או חלקית בהתאמה במידה והא תושב ישראל מעל גיל 20 שהתייצב בלשכת שירות התעסוקה הנו עומד בהגדרות מסוימות בנוגע לגובה הכנסותיו ונכסיו (יש יוצאי דופן שזכאים גם אם לא עומדים בהגדרות אלה).

מילואים – עובד שנקרא לשירות מילואים זכאי לתשלום עבור הימים שלא עבד מהביטוח הלאומי בהתאם לשכרו ותקופת השירות.

פיצויים לעובדים שמקום עבודתם פורק או פשט את הרגל – עובד שמקום עבודתו חייב לו כספים אך לא שילם בעקבות פשיטת רגל או פירוק יפוצה על ידי המל"ל (עד לתקרה הקבועה בחוק) כולל הפרשות לפנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.

קצבת נכות כללית – משולמת על ידי המל"ל לעובד שבעקבות נכותו כושר השתכרותו פחת ב 50% או יותר, בשיעור של לא יותר מ 2342 ש"ח נכון ל 2017 בכפוף לתקנות השונות בחוק ולכושר השתכרותו לאחר קביעת אחוז הנכות.

שעות קבלת הקהל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי:
בימים א', ג', ה' בין השעות 08:00-12:00 ובימים ב' ו-ד' בין השעות 15:00-17:00
ליצירת קשר עם המוסד לביטוח לאומי ניתן לחייג ל 6050* או 04-8812345 בין השעות 08:00-17:00 בימי חול (א-ה), לרשימת הסניפים והכתובות של כל סניף לחצו כאן

כל תביעה של מבוטח כנגד המוסד לביטוח לאומי מתברר בבית הדין לעבודה, יש לשים לב שעל פי חוק תקופת ההתיישנות חלה כשנה לאחר מועד עילת התביעה על כן יש להגיש כל תביעה כזאת עד לשנה ממועד בו נוצרה.

Back to top button