fbpx

ביטוח אובדן כושר עבודה

אדם עובד עלול בשל תאונה או מחלה לאבד את יכולתו להמשיך ולבצע את עבודתו, במקרה זה עלול אותו עובד לאבד את יכולת השתכרותו ופרנסתו מה שעלול לגרור לשלל בעיות פיננסיות בשל אי היכולת לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלו ואי היכולת לממן את צרכיו היומיומיים.
זהו מצב חריג שמרבית האנשים אינם מתחבטים בהשלכותיו באופן תדיר, שכן רובינו לא חוששים בגיל צעיר לאבד את כוחנו מבלי שנחשפנו למקרה כזה במדיה או אצל קרובינו ובכל זאת ככל שאדם מתבגר ועוסק באופן אחראי יותר בעתידו ובעתיד משפחתו, מתחיל הוא להבין את חשיבות הגנתו מפני אובדן היכולת להתפרנס ולדאוג כלכלית למשפחתו, בכפוף לחוק ביטוח אובדן כושר עבודה מצורף אוטומטית לקרן פנסיה, אך לא כולם בוחרים לנהל את החסיכון הפנסיוני שלהם באמצעות קרן פנסיה וישנם כאלה שבוחרים במסלולים חלופיים כגון ביטוח מנהלים, אל כן  רבים בוחרים להכניס לתוכנית הפנסיה החלופית שלהם רכיב ביטוח פרטי למקרה של אובדן כושר עבודה שכן המדינה והגוף המבטח שלה, המוסד לביטוח לאומי אינם מספקים מענה ביטוחי לצורך זה במדינת ישראל.


אומנם כפי שנאמר אין המדינה מספקת ביטוח כזה ובכל זאת קבעה המדינה כללים ונהלים למה היא ההגדרה של אובדן כושר עבודה כדי לעשות סדר לאזרחים ולחברות הביטוח הפרטיות בנושא:

כאשר אדם איבד את יכולת העבודה שלו בעקבות מחלה או תאונה ברמה של 75% או יותר בין אם לתקופה תחומה בזמן או באופן קבוע רק אז יהיה זכאי למימוש פוליסת הביטוח שלו בגין אובדן כושר עבודה ולקבל גמלה שתחליף את משכורתו.

חשוב לשים לב להבדל בין אובדן היכולת לעסוק בתחום העיסוק בו עסק טרם נפגע או חלה לבין אובדן היכולת לעבוד כלל שכן ישנן פוליסות שיאפשרו גמלה רק כאשר האדם איבד את יכולתו לעבוד לחלוטין וישנן כאלה שיאפשרו קבלת גמלה גם כאשר העובד איבד אך ורק את היכולת שלו לעסוק במקצוע שבוע עסק טרם הפגיעה, לדוגמה במקרה בו הוא מורה איבדה את קולה, אין היא יכולה להמשיך ללמד אך עדיין תוכל לעבוד במשרות שלא דורשות ניהול שיחה, במקרה זה אם הביטוח שלה היה כללי, יהיה עליה לעבוד בעבודה חלופית, אך אם הפוליסה שלה כללה כיסוי לתחום הספציפי שלה תהיה היא זכאית לגמלה גם אם יש ביכולתה להשתכר מעבודה בתחום אחר, במקרים מסוימים יהיה הנושא תחום בזמן וייתכן שהפיצוי לאי היכולת לעבוד במקצוע שלה יהיה רק למספר שנים ולאחריו תופסק העברת הגמלה.

מאז קיים החוק שמחייב כל אדם לחסוך לפנסיה בנוסף לחוק המחייב חוסך לפנסיה לקיים רכיב של ביטוח לאובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה של עובדים, חברות הביטוח מציעות מסלולי ביטוח אובדן כושר עבודה המרחיבות את הגמלה והפיצוי למבוטח מעבר למינימום שקיים בביטוח המצורף לקרן הפנסיה המכונות כיסוי מטרייה או כיסוי משלים, הרחבות כגון כיסוי מקצוע ספציפי, כך שאדם שאיבד את יכולו להשתכר במקצוע שלו יהיה זכאי לגמלה, הארכת תקופת הכיסוי, שכן בחלק מהמקרים הכיסוי הוא עד לגיל 60, הרחבת ההגדרה של אובדן כושר עבודה החל מרמה של אובדן של 25% מיכולת העבודה ולא 75%, תשלום ההפרשות לפנסיה על ידי חברת הביטוח בזמן אובדן כושר העבודה ועד הפנסיה ועוד.

בעת המעבר מתפקוד מלא למצב מוגבל השינוי המתחולל בחייו של אדם או משמעותי, שלא לומר אקוטי, אדם שלא מבוטח כלל בביטוח לאובדן כושר עובדה ייאלץ להסתמך על חסכונותיו ועזרת הקרובים לו, אל לנו להגיע למצב שכזה, חשוב להתכונן ולא מספיק להסתמך על הכיסוי המסופק על ידי הביטוח המצורף לקרן הפנסיה, חשוב לוודא שהכיסוי הביטוחי מתאים לצרכינו ולאורך חיינו, לעתים אדם הוא המפרנס העיקרי או היחיד והמינימום שיקבל לא יספק את צרכיו ולא יאפשר לו להתמודד עם התחייבויות כספיות שביצי כמו משכנתה או שכירות, החזרי הלוואות, תשלומי תחזוקת הבית השוטפים והוצאות יומיומיות לחינוך ילדים וכדומה.

לכל אדם צרכים ביטוחיים שונים ועל כן מומלץ לערוך שיחות עם כמה חברות ביטוח טרם בחירת ביטוח אובדן כושר עבודה, יש לבחון ולהשוות את כל ההצעות, ללמוד מהמיד המוצג כאן באתר והתאים תוכנית ביטוח שתענה על הצרכים הספציפיים של כל מבוטח

Back to top button