fbpx

דחיית תשלום ארנונה לעסקים

משרד הפנים מודיע על דחיית תשלום הארנונה לעסקים עד לתחילת חודש מאי

תאריך פרסום: 17.03.2020

בהודעת עיתונות שפורסמה על ידי משרד הפנים הודיעו על דחיית תשלום הארנונה לעסקים עד תחילת חודש מאי
להלן ההודעה המלאה:

בישיבה שהתקיימה במשרד הפנים בהשתתפות שר הפנים, אריה דרעי, ראשי השלטון המקומי ונציג משרד האוצר, הורה השר דרעי, על הקמת צוות משותף למשרד הפנים, משרד האוצר ונציגי השלטון המקומי, שיבחן צעדי סיוע לרשויות המקומיות המתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.

שר הפנים דרעי, הורה לצוות להעמיד את כל הכלים לצורך מתן סיוע לרשויות המקומיות וכן לרכז הנחיות אחידות ומחייבות לכלל הרשויות. כמו כן, הסמיך השר דרעי את הצוות, לאפשר סיוע הדדי בין רשויות מקומיות ולחזק את הסולידריות ביניהן, על מנת לספק שירותים נאותים ומשותפים לתושביהן בעת הזו.

בנוסף, כצעד מקל על בעלי העסקים, הנחה השר דרעי כי יש לאפשר לכלל הרשויות המקומיות בישראל לדחות את הארנונה לבעלי עסקים עד ה-1.5.20. השר דרעי ביקש מנציגי האוצר לבחון את ביטול הצורך בתשלומי ריבית פיגורים כתוצאה מדחיית תשלומי ארנונה ואגרות שונות לבעלי העסקים. לאור הדחייה, הצוות שהוקם יבחן מתן סיוע לרשויות מוחלשות ככל שיתקלו בבעיה תזרימית בהמשך.

מאידך, על פי חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד הפנים, עו״ד יהודה זמרת, הורה השר דרעי לכל ראשי הרשויות כי אין בסמכותם להעניק פטורים גורפים והנחות בארנונה.

באשר למתכונת שבה יעבדו עובדי הרשויות המקומיות, הצהיר השר דרעי כי כל החלטה שתתקבל לגבי עובדי המדינה תחול גם על עובדי הרשויות המקומיות.

שר הפנים דרעי וראשי השלטון המקומי קוראים לשר האוצר למצוא פיתרון מיידי להעברת מענקי איזון חסרים בסך 150 מיליון שקלים לרשויות במקומיות. הדבר יאפשר את המשך מתן השירותים לתושבים, בעיקר בעת הזו.

השר דרעי: ״אני קורא בעת הזו לסולידריות בציבור וברשויות המקומיות. הנחתי את מנכ"ל משרד הפנים להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותו על מנת לסייע לרשויות בשעת משבר זו״.

בישיבה השתתפו מנכ״ל משרד הפנים, מרדכי כהן, יו״ר מרכז שלטון מקומי, חיים ביבס, יו״ר מרכז המועצות האזוריות שי חג׳ג׳ ואריאל יוצר, סגן הממונה על התקציבים באוצר.

הודעה חשובה! ❤️
בדקו אם גם אתם בין כ 85% מתושבי ישראל שזכאים להחזרי כספים מהמדינה של 7,500 ש"ח בממוצע.
בחרו את קבוצת גילכם לבדיקה
עד גיל 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 64 מעל גיל 64

 

Back to top button