fbpx

ביטוח לאומי בווטסאפ

בואו לקחת חלק בקהילות אנשי הכספים של אתר טקסמן גם בווטסאפ!
מעתה ניתן להצטרף בקלות לקבוצת וואטסאפ ביטוח לאומי.
למען הסר ספק, אנחנו אתר פרטי וללא קשר למוסדות ורשויות המיסים

קבוצת ווטסאפ ביטוח לאומי הכוללות בין היתר:
שכירים, עצמאיים, עו"ד, רואי חשבון, יועצי מס ועוד
מוזמנים להצטרף

כללי התנהגות למצטרפים לקבוצות:

  • אין להשתמש בשפה בוטה או מעליבה, הודעות שלדעת הנהלת הקבוצה מטרתן העלבה אישית יוסרו על ידי הנהלת הקבוצה.
  • אין לפרסם בקבוצות של האתר בוואטסאפ תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי.

  • אין לפרסם הודעה המהווה פגיעה מכוונת באדם, לרבות פרסום פרטיו.
  • אין לפרסם כל הודעה שיש בה משום עבירה ישירה או מרומזת על החוק.
  • אין להזמין את משתתפי הקבוצות להצטרף לקבוצות ווטסאפ או פייסבוק אחרות.

מאזור זה באתר ניתן להצטרף לקבוצות ווטסאפ שונות שהוקמו לשימוש קהל אנשי הכספים והצרכנים בתחום. הפעילות בקבוצות מבוססת על עקרון חוכמת ההמונים, המשתתפים בקבוצות מייעצים לחבריהם, שואלים, משתפים ומחליפים דעות ומידע בהתאם לנושא הקבוצה, יובהר שהשימוש בקבוצה הוא על אחריותם המלאה של המצטרפים לקבוצות, המידע המוחלף ע”י המשתתפים בקבוצות אינו באחריות האתר ואינו בא להחליף ייעוץ מקצועי של איש מקצוע מוסמך. המצטרפים לקבוצה מתבקשים לנהוג בסבלנות כלפי ייתר המשתתפים ולשמור על שיח מכבד, אין לפרסם בקבוצות אלה שירותים מסחריים וכן חל איסור על שימוש בקבוצות אלה להזמנה לקבוצות ווטסאפ אחרות או לקבוצות פייסבוק.

מילוי פרטים והצטרפות לקבוצות מהווה אישור של כללים אלה ושל תקנון השימוש באתר מטעם המצטרפים.

Back to top button