fbpx

וועדות רפואיות בזמן קורונה

עדכון הנחיות מביטוח לאומי בקשר לוועדות רפואיות

פרסום ההודעה: 19/03/20

 היום פורסמה הודעה דרך הטלגרם של ביטוח לאומי בדבר וועדות רפואיות בזמן הקורונה, להלן ההודעה המלאה שפורסמה:

"לא להגיע לוועדות רפואיות
בהתאם להנחיות משרד הבריאות, אין לנו אפשרות לקיים ועדות רפואיות בנוכחות המבוטחים.
אנו נקיים את הוועדות ללא נוכחות, ובהסתמכות על מסמכים רפואיים, זאת במטרה לקבוע זכאות ככל שהדבר ניתן.
אם חסרים לנו פרטים, אנו ניצור קשר עם המבוטחים או המייצגים שלהם כדי שהרופא בוועדה יוכל לברר את כל הפרטים.
ועדות הערר מבוטלות עד להודעה חדשה – הודעות עדכון נשלחות לכל מי שהוועדה שלו מבוטלת."
וועדות רפואיות בזמן קורונה
וועדות רפואיות בזמן קורונה

 
Back to top button