fbpx

מכתב פיטורים

הורדה של הקובץ בWORD וגם PDF

מכתב פיטורים – מה הוא כולל, הסבר כללי

טרם פיטורי עובד ישנם שני שלבים שחשוב לקיים, הראשון הוא שימוע, לכל עובד הזכות לשימוע, לפניו יקבל העובד הודעה בכתב המזמינה אותו לשימוע וכוללת את הסיבות שבגינם הוא מועמד לפיטורים ובנוסף את כל המסמכים הרלוונטיים אם יש, לאחר מכן מתקיים השימוע שבו לעובד ניתנת הזכות לטעון להגנתו, להסביר את התנהגותו ובכך לנסות ולשמור על מקום עבודתו.
לאחר מכן על המעסיק לקבל החלטה הוגנת ובתום לב בנוגע להמשך העסקתו, לדוגמה אסור לפטר עובד רק כדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים או למנוע ממנו זכויות אחרות, מעסיק שיפעל כך מסתכן בתשלומי פיצויי פיטורים בנוסף לקנסות מצד בית הדין לעבודה, כאשר החליט המעסיק באופן הגון על סיום העסקת העובד, עליו להגיש לו מכתב פיטורים.

על מכתב הפיטורים להכיל מספר פרמטרים כדי להבטיח שהפיטורים התקיימו כחוק:

  1. תאריך מסירת המכתב ותאריך כניסת הפיטורים לתוקף , סעיף זה הוא מהחשובים ביותר במכתב הפיטורים משום שהטווח שבין התאריכים הללו משמש כזמן "הודעה מוקדמת" על פי חוק מחויב המעסיק לאפשר לעובד הודעה מקדמת בעת פיטוריו כדי לאפשר לו לנסות ולמצוא עבודה אחרת ולהתחיל את תהליך המיון במקום עבודתו הבא במקרה הצורך. תקופת הזמן הניתנת לעובד מחושבת בכפוף למסגרת משרתו ולוותק שלו בעבודה, עובד במשרה עם שכר חודשי שהשלים שנת עבודה מלאה או יותר זכאי ל 30 ימי הודעה מוקדמת לכל הפחות ( המעסיק רשאי להעניק לו יותר מ 30 יום), עובד שמועסק למשך פחות משנה, יקבל הודעה של יום אחד על כל חודש שעבד במהלך חצי השנה הראשונה ובנוסף יומיים וחצי על כל חודש נוסף בין 6 חודשים לשנה.
    במהלך הזמן של ההודעה המוקדמת על העובד להגיע למקום העבודה ולקיים את חובותיו כרגיל, למעסיק שמורה הזכות לוותר על שירותיו, אך גם אם ויתר על שירותי העובד במהלך ההודעה המוקדמת יהיה על המעסיק לשלם את שכרו בתקופה זו.
  2. גמר חשבון, למכתב הפיטורין יש להוסיף פירוט לגבי מועד תחילת ההעסקה של העובד ותאריך הסיום בפועל לשם חישוב זכויותיו של אותו עובד, כמו כן להעביר לעובד כל מסמך רלוונטי בנוגע לנכסיו הפיננסיים ביניהם, הפרשות לקרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל, תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, הפרשות לקרן השתלמות, גמר תשלום לדמי הבראה, תשלום ימי חופשה שלא מומשו וכל מסמך רלוונטי נוסף
  3. בנוסף ניתן לכתוב במכתב הפיטורים את סיבת הפיטורים (לא חובה – ישנם מעסיקים שחוששים שכתיבת סיבת הפיטורים תשמש כנגדם בבירור בבית הדין ע"י העובד המפוטר ולכן נוהגים שלא לציין את סיבת הפיטורים במכתב זה), לצרף מכתב המלצה להמשך הדרך כדי להקל על העובד במציאת מקום עבודה חדש.
  4. לסיום על המכתב להיות כתוב על מסמך רשמי של המעסיק ולהיות חתום על ידי המעסיק ובחותמת החברה.

לעובד חשוב להקפיד שקיבל את מכתב הפיטורים ושהוא מכיל את כל האמור, שכן מכתב זה מעיד על סיום יחסי העובד מעביד בין הצדדים, כמו כן  משום שבלעדיו לא יוכל לתבוע דמי אבטלה מהביטוח הלאומי, מכתב פיטורים נדרש בלשכת התעסוקה, ומשמכתב זה בידיו לא יוכל לטעון המעסיק שהעובד התפטר ולא פוטר ולכן אינו זכאי לפיצויי הפיטורים להם הוא זכאי.

מכתב פיטורים דוגמא

על מכתב התפטרות – מצד העובד להכיל חלק מהקריטריונים הנ"ל.
ראשית על עובד מתפטר לתת הודעה מוקדמת למעסיק מראש ובכתב לפי אותם הכללים החלים על המעסיק.
תקופה זו נועדה כדי להבטיח שלמעסיק תהיה האפשרות למצוא מחליף לאותו עובד ובמידת הצורך לאפשר חפיפה מקצועית לאותו התפקיד, למעסיק שמורה הזכות לוותר על שירותיו של העובד אך הוא מחויב בכל אופן לשלם את שכרו של הועבד לאורך תקופת ההודעה המוקדמת.

ההודעה צריכה להכיל את פרטי העובד, תאריך הגשתו ותאריך סיום העבודה בפועל, אין חובה על עובד מתפטר לציין את סיבת התפטרותו.

עובד מתפטר מוותר בעצם על זכותו לפיצויי פיטורים, פרט למקרים יוצאי דופן בהם מוגדר בחוק שעובד מתפטר זכאי לפיצויי פיטורים כגון: הרעת תנאים, פרישה לפנסיה, גיוס לצה"ל או לשב"ס, עובד שנבחר לעמוד בראש מועצה מקומית או סגן ראש מועצה מקומית, הורה שמתפטר כדי לטפל בילד שנולד לו, ילד שקיבל לאומנה או לאימוץ וכדומה.

מכתב פיטורים WORD – קובץ וורד

צוות אתר טקסמן צירף עבורכם את האופציה להוריד מכתב פיטורים בקובץ וורד ללא עלות לחצו כאן להורדה
מכתב פיטורים PDF 

צוות האתר גם הכין לכם את המכתב בקובץ PDF להורדה – לחצו כאן להוריד את הקובץ

רוצים לקבל ייעוץ משפטי בנוגע למכתב פיטורים?

אופציה 1 לייעוץ משפטי: דרך הווטסאפ
מוזמנים לצור קשר אתנו בווטסאפ ואנחנו נדאג לתלושים שלכם מיידית
 לחצו כאן לבדיקה מהירה דרך הווטסאפ 

אופציה 2 לייעוץ משפטי: טופס השארת פרטים
מוזמנים להשאיר פרטים ואנחנו נדאג שעורך דין יצלצל אליכם

עורך דין מכתב פיטורים

Back to top button