טקסמן / זכויות עובדים

זכויות עובדים

איסור פיטורים בחל"ד ובחל"ת

חל"ד – חופשת לידה

עובדת שילדה והועסקה קודם ללידה במשך שנה שלמה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לצאת לחופשת לידה המכונה גם תקופת לידה והורות למשך 26 שבועות (חצי שנה), מתוכם זכאית אותה עובדת לגמלה הנקראת דמי לידה מהביטוח הלאומי עבור עד 15 שבועות בגובה שכרה.

עובדת שילדה והועסקה קודם ללידה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה למשך פחות מ 12 חודשים (נכון למי שילדה מ 1/1/17) זכאית לצאת לחופשת לידה בת 15 שבועות, תשלום דמי הלידה שחה יהיה עבור עד 8 שבועות בהתאם לתשלומי הביטוח הלאומי שלה. read more


מעל 80% מהשכירים זכאים להחזרי כספים ממעסיקים קודמים
חייגו לבדיקת החזר כספים כעת 1-700-500-795


 

קרא עוד

איסור פיטורי עובדת בהריון

חוקי העבודה במדינת ישראל בכלל ובתוכם חוק עבודת נשים וחוק שוויון זכויות בעבודה בפרט דואגים להגן על נשים בהריון מפיטורים, חוקים אלה מבהירים כי משרתה של אישה הרה מוגנת בכפוף למספר משתנים וסייגים ודואגים שמעסיקים לא יוכלו לפטר עובדת רק בשל הריונה, חופשת הלידה שלה וגם לא בשובה, כמו כן ישנם כללים לתהליך שבו אכן ניתן לפטר עובדת ואילו צעדים יש לבצע בכדי לקבל אישור לכך. read more

קרא עוד

דמי אבטלה לאחר חופשת לידה

עובדת לאחר לידה יוצאת לחופשת לידה, משך תקופת חופשת הלידה, מחושב כך:

עובדת שילדה והועסקה קודם ללידה במשך שנה שלמה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לצאת לחופשת לידה המכונה גם תקופת לידה והורות למשך 26 שבועות (חצי שנה), מתוכם זכאית אותה עובדת לגמלה הנקראת דמי לידה מהביטוח הלאומי עבור עד 15 שבועות בגובה שכרה. read more

קרא עוד

הארכת חופשת לידה

עובדת בהריון רשאית לצאת לחופשת לידה מעבודתה מיד לאחר הלידה או כבר 7 שבועות לפני המועד המשוער ללידה (בכפוף לאישור רפואי לתאריך המשוער), חופשת לידה היא זכות חוקתית לכל יולדת שלא ניתן לשלול ממנה, איה שעבדה במשך שנה שלמה ברצף או יותר אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, שהם שווי ערך לחצי שנה, במידה ועבדה פחות משנה תהיה זכאית העובדת ל 15 שבועות של חופשת לידה, בשני המקרים רק עבור חלק מהתקופה בה היא לא עובדת תקבל העובדת תשלום הנקרא דמי לידה, למי ששעבדה אצל אותו מעסיק למעלה משנה מגיע עד 15 שבועות תשלום ולמי שעבדה אצל אותו מעסיק פחות משנה מגיע תשלום בגין 8 שבועות., במידה והאם הטריה רוצה לחזור לעבודתה בעת שהסתיימה תקופת התשלום לא יוכל למנוע ממנה זאת המעסיק בתנאי שתודיע לו 4 שבועות מראש ושלא תהיה חזרתה מוקדמת מ 7 שבועות מהלידה, אם תודיע מידית יוכל לדחותה לכל היותר ב 4 שבועות. read more

קרא עוד

דמי לידה

דמי לידה הם גמלה חודשית המשולמת לאם לאחר לידתה שיוצאת לחופשת לידה מהעבודה, סכום הכסף המשולם מדי חודש מיועד להחליף את הכנסתה ממשכורת שכן בעת היציאה לחופשת לידה מפסיק המעסיק את תשלום במשכורת שלה, את דמי הלידה רשאי לקבל גם בן הזוג באם הוא חולק איתה את חופשת הלידה ובכפוף לעמידה בתנאים לזכאות. read more

קרא עוד

היתר פיטורים בהריון

מכורח חוק עבודת נשים ישנה הגנה גורפת לנשים מפני פיטורים במהלך ההריון ובזמן חופשת הלידה, כך למעסה חל  איסור גורף על מעסיק לפטר עובדת בהריון כמו גם להפלות אותה בעקבות ההריון בתנאי העסקתה או בהורדה בשכרה, סעיף 9 לחוק עבודת נשים מציין זאת במפורש, בלשון החוק נכתב שהכלל נכון לעובדת שמשלימה לכל הפחות 6 חודשי עבודה ברצף אצל אותו המעסיק, אך תיקונים לחוק ופסיקות שונות לנושא מבהירים שהאיסור הוא גורף בכל שלבי ההריון, למעסיק פשוט אסור לפטר עובדת בהריון ואם יעשה כן החוק מדגיש שהפיטורים יהיו בטלים מיד והעובדת תהיה זכאית לכל התנאים בשכרה ברצף כאילו לא פוטרה, כמו כן יהיה חשוף מעסיק זה לתביעת פיצויים בגין פיטורים שלא כחוק. read more

קרא עוד

חופשת לידה

בכדי שתוכל עובדת לטפל בתינוק שזה עתה נולד לה ולסעוד אותו חודשיו הראשונים בעולם, ניתנת לה על פי חוק הזכות לצאת לחופשת לידה, לא פחות חשוב, חופשת הלידה מאפשר לאם להתאושש מהלידה ולגופה להחלים, בכל תקופת חופשת הלידה (וכן מהרגע בו נודע דבר ההריון למעסיק) העובדת מוגנת בכפוף לחוק עבודת נשים ולחוק שיווין הזדמנויות בעבודה מפיטורים ומאפליה בשל ההריון או הלידה, בכל התקופה הזאת אין באפשרות המעסיק לפטר אותה ואם יעשה כן יהיו הפיטורים מבוטלים מיד (אלא אם יקבל לכך אישור מיוחד מהממונה לעבודת נשים במשרד הכלכלה), כמו כן חל איסור על הרעת תנאי העסקתה או שכרה בזמן זה ועל המעסיק לשמר את הזכויות שלה בכל התקופה של ההריון וחופשת הלידה.
הגנות אלה כאמור תקפות במהלך חופשת הלידה וכן למשך 60 ימים לאחר חזרתה מחופשת הלידה, על ידי הצבת גולות אלה מבטיחים חוקי העבודה יציבות תעסוקתית לאם במהלך ההריון ולאחר הלידה ומשמים לה משענת חוקית לשם יצירת פניות לקיום הריון, לידה וטיפול ברך הנולד באופן נטול דאגות למקור פרנסתה. read more

קרא עוד

שינוי תנאי עבודה לאחר לידה

האם מותר לערוך שינויים בתנאי העבודה שלעובדת שחזרה מחופשת לידה?

עובדת שילדה זכאית לצאת לחופשת לידה של עד 26 שבועות, כחצי שנה בהתאם לוותק שלה בעבודה, עבור חלק מהזמן הזה, לכל היותר 5 שבועות מגיע לה גם לקבל כמלת דמי לידה בגובה שכרה מהביטוח הלאומי, במידה ותרצה, תוכל העובדת לקצר את תקופת חופשת הלידה בה היא לא מקבלת שכר ולשוב לעבודתה מוקדם מהמקסימום האפשרי, כמו כן, אם תרצה תוכל העובדת להאריך את תקופת חופשת הלידה על ידי יציאה לחופשה ללא תשלום עד לשנה מיום לידתה,אורכה של תקופת החופשה ללא תשלום מחושב לפי הוותק שלה בעבודה אצל אותו המעסיק.

מהרגע שנודע למעסיק על ההריון של העובדת ועד שעברו 60 ימים לאחר שובה של העובדת לעבודה אסור לו לפטר אותה וכן חל איסור על הרעת תנאיה ופגיעה בהעסקתה ושכרה, בין אם שבה לעבודה מיד עם תום חופשת הלידה, אם חזרה מוקדם מהתאריך המקסימלי או אם האריכה את חופשת הלידה כחל"ת למשך עד שנה מיום הלידה, אין זה משנה מתי שבה לעבודתה מהאפשרויות הנ"ל, בכל אחת מהם מוגנת העובדת מפני שינוי תנאי עבודה זאת בהתאם לפסיקות קודמות של בתי הדין לעבודה בנושא. read more

קרא עוד

שעות הנקה

כל עובדת המועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה שלה או במשרה בת 174 שעות בחודש (הנמוך מביניהם) זכאית לצאת לשעת הפסקה אחת ביום למשך 4 חודשים ממועד שובה מחופשת הלידה שעת ההפסקה הזאת נקראת שעת הורות ומכונה בדרך כלל שעת הנקה, על אף הכינוי אין חובת מימוש השעה הזאת לצורך הנקה בלב, למעשה זו שעת הפסקה לה זכאית האם ללא צורך למתן הסבר למעסיק על מעשיה בשעה זו והיא זכאית לה גם אם אינה מניקה את תינוקה כלל, יתרה מכך מאוגוסט 2016 רשאית העובדת לחלוק את השעה הנ"ל עם בן הזוג שלה במידה והוא עובד במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתו או מועסק למשך 174 שעות מדי חודש (הנמוך מביניהם), זאת לאחר מילוי והגשה של טופס הצהרה ייעודי למעסיק שלה ושל בן הזוג בנושא לא יאוחר מ 21 יום לפני מועד סיום תקופת הלידה וההורות (חופשת הלידה), במידה והגישו מאוחר יותר יהיו רשאים לממש זכות זו רק 21 יום לאחר הגשת ההצהרה, לשון ההצהרה שיש להגיש למעסיקים של שני ההורים כפי שמופיעה בתוספת לחוק עבודת נשים:
הצהרה על מימוש הזכות לשעת הורות לעניין סעיף 7ב לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 read more

קרא עוד

טיפולי פוריות בזמן עבודה

אישה עובדת או זוג עובד הרוצה להביא ילדים לעולם ונתקלו בקשיים פיזיולוגיים יכולים בימינו, תודות להתקדמות הרפואית בנושא, לגשת לעבור טיפולי פוריות, טיפולים אלה עוזרים לזוגות רבים ברחבי העולם להתמודד עם הקושי להביא ילדים ולמצוא פתרונות רפואיים להתעברות והקמת משפחה, בשנים האחרונות קופות החולים ומשרד הבריאות אף מסבסדים חלק מהטיפולים או הבדיקות הללו במקרים מסוימים, יחד עם זאת לעתים זהו עדיין תהליך יקר מאוד הדורש משאבים כלכליים רבים ולא רק משאבים כלכליים, גם זמן רב לביצוע בדיקות שונות והליך רפואיים לא פשוטים, הרצון להביא ילדים לעולם יחד עם הקושי שמתגלה לעתים יוצרים לא מעט מעמסה נפשית על בני הזוג.
כל התהליך יכול להיות מלווה בשעות רבות ואף ימים רבים של היעדרות מהעבודה להשלמת הבדיקות והטיפולים, בכדי למנוע מקרים בהם עובדים יפוטרו מעבודתם בשל חיסורים ממקום העבודה בימים אלה נקבעו כללים ואיסורים כפי שיובא כאן כעת: read more

קרא עוד