fbpx

מהנדס תעשייה וניהול, איך אתה מוזיל עלויות?

תחילת המהפכה התעשייתית שינתה את הדרך שבה חברות יצרניות פעלו במשך מאות שנים. במקום להסתפק בידיים עובדות לביצוע כל פעולה, מכונות ורובוטים החלו לפעול וחלק ניכר מפס היצור עבר לאוטומציה. עד היום,  הנדסת תעשייה וניהול בארגונים, מאפשרת להגביר את תפוקת המוצר, באמצעות איתור "צווארי בקבוק" במחזור החיים של כל מוצר ואיתור הליקויים המעכבים ייצור זה. חלק ניכר משיטות המחקר שפותחו בתחום, אפשרו לייעל תהליכים ולהוזילם וכך שורת הרווח גדלה בסוף השנה. במאמר זה נגלה כיצד מהנדסי תעשייה וניהול מועילים לארגון שבו הם פועלים.

קיצור זמן היצור

אחת הדרכים לייעל את הארגון היא באמצעות שינוי הדרך שבה עובד פס הייצור. לפעמים, חלק מהעבודה תקוע בשל העובדה כי אדם מבצע פעולה שמכונה יכולה לבצע ביעילות רבה יותר. במקרים אחרים, דווקא ההמתנה לפעולת המכונה היא זו שגורמת לעיכוב זמן הייצור בשל העלויות הגבוהות של המיכון. במפעלים יצרניים מהנדסי תעשייה וניהול בוחנים את מחזור החיים של המוצר, החל מהזמנת חומרי הגלם ועד לרגע שבו הוא עוזב את המפעל.

בארגונים אחרים לעיתים המוצר אינו פיזי, אלא פיתוח של מוצר תוכנה או רעיון. גם בתחום זה מהנדס תעשייה וניהול יכול לבחון את התהליך של ניהול כל הפרויקט ולמצוא את הליקויים שבו כדי לשפר את הזמן שייקח לחברה להפיק את הפרויקט.

הגברת המוטיבציה של העובדים בחברה

חלק משיטות המחקר הנלמדות במהלך תואר הנדסת תעשייה וניהול קשור להנעת העובדים בארגון. לפעמים העובדים עצמם מהווים צוואר בקבוק בעקבות שחיקה, חוסר התאמה לארגון או סכסוכים פנימיים בין הצוות הניהולי לעובדים. מומחה המגיע מבחוץ יכול לזהות את חוסר המוטיבציה והגורמים לו ולהציע דרכים שונות כדי להגביר את התפוקה באמצעות העלאת שביעות הרצון בעבודה, בניית תוכניות תגמול המבוססות על הצלחה ומודלים נוספים. כך, ניתן להעלות את הכוח היצרני של החברה כולה מבלי להגדיל את מצבת העובדים הקיימת.

שינוי תהליכי קבלת ההחלטות

ליקוי נפוץ נוסף שניתן למצוא בארגונים רבים הוא מנגנון בירוקרטי סבוך לביצוע פעולות פשוטות. למשל, אם כדי לקבל החלטה על התחלת פרויקט חדש, נדרשים מספר חודשים, יתכן וניתן לייעל את מנגנון קבלת ההחלטות בחברה, לסייע למנהלים להאציל סמכויות ולזרז את התחלת הפרויקט.

במקרה זה מהנדסי תעשייה וניהול יכולים לעזור הן בבחינה של תהליכים קיימים והן בעידוד העובדים והמנהלים להיפתח לשינוי, תוך הבנת המשמעות של שינויים אלה לצמיחת החברה.

לסיכום, הנדסה תעשייה וניהול יכולים לשנות את הדפוסים הקיימים בארגון כיום, הן מבחינת תפיסה והן מבחינה אופרטיבית. שינויים אלה יכולים להוביל במהירות רבה לחיסכון בעלויות ולהעלות את התפוקה של הארגון במאות אחוזים. תהליך זה מתבצע באמצעות יישום מודלים קיימים שהוכיחו עצמם עם השנים וחשיבה יצירתית המאפשרת לזהות את השינויים הנדרשים בארגון כדי להובילו להצלחה.

קרדיט לתמונה https://www.pexels.com/photo/adult-architect-blueprint-business-416405/

Back to top button