עוסק פטור 2020

תקרת עוסק פטור 2020

*סבירות גבוהה שבשנת 2020 התקרה של עוסק פטור תהיה כפי שהיתה בשנת 2019

להלן טבלה תקרת עוסק פטור ל 10  שנים האחרונות

 • שנת 2020 – **הערכה** 100187 ש"ח לשנה
 • שנת 2019 – 100187 ש"ח לשנה
 • שנת 2018 – 98707 ש"ח לשנה
 • שנת 2017 – 98707 ש"ח לשנה
 • שנת 2016 – 99006 ש"ח לשנה
 • שנת 2015- 100000 ש"ח לשנה
 • שנת 2014 – 79482 ש"ח לשנה
 • שנת 2013 – 74972 ש"ח לשנה
 • שנת 2012 – 74972 ש"ח לשנה
 • שנת 2011 – 73300 ש"ח לשנה
 • שנת 2010 – 73300 ש"ח לשנה

תקרת עוסק פטור 2020

שלושת השלבים לפתיחת עוסק פטור 2020:

 1. פתיחת תיק מע"מ– כולל מילוי טופס 821, צילום תעודת זהות, חוזה שכירות של הדירה או של מקום העסק, אישור הסמכה לתחום הרלוונטי.
 2. פתיחת תיק במס הכנסה- זהו צעד שחייב להיעשות מיד עם פתיחת העסק. אין להפעיל את העסק לפני פתיחת התיק במס ההכנסה. לצורך פתיחת התיק יש למלא טופס 5329, צילום תעודת זהות, חוזה שכירות, בקשה לפטור מניכוי מס במקור טופס 2542.
 3. פתיחת תיק בביטוח הלאומי-מעבר לעובדה שיש צורך להיות מבוטח ולשלם את דמי הביטוח הלאומי, בבואך לפתוח תיק בביטוח הלאומי יש למלא את טופס 6101 הנקרא דין וחשבון רב שנתי.

להורדת מסמכים לפתיחת עוסק פטור לחצו כאן

Back to top button