fbpx

על ההבדל בין קופות גמל לקצבה לקופות גמל להשקעה

"עושים קופה"

ישנו פתגם מוכר האומר כי "לא כל הנוצץ זהב הוא" ובאופן דומה, כך מסתבר, לא כל קופת גמל רגילה היא קופת גמל להשקעה – ולהיפך. על מה בדיוק אנחנו מדברים? ובכן, ישנם שני מכשירים חיסכון בעלי שם דומה הנקראים "קופת גמל להשקעה" ו- "קופת גמל לקצבה". על אף הדמיון בשמות, מדובר למעשה בשני אפיקי חיסכון שונים, בעלי מטרות שונות ומאפיינים שונים. במאמר שלפניכם אנו נדון בהבדלים בין השניים.

יש רבים שנוטים לחשוב כי קופות גמל להשקעה וקופות גמל לקצבה הן בדיוק אותו הדבר. יחד עם זאת, מדובר למעשה בשני מוצרי חיסכון שונים, בעלי מטרות שונות, תנאים ומאפיינים שונים.

קופות הגמל לקצבה, כשמן הן, קשורות בעולם החיסכון הפנסיוני. הן מהוות מוצר חיסכון ייעודי המתאים לגיל הפרישה. עובדים שכירים ועצמאים כאחד מפקידים מדי חודש כספים לקופה, ואף זוכים לקבל הטבת מס בעבור הפקדתם. מטרתה של קופת הקצבה היא לייצר חיסכון משמעותי לעת פרישה.

מקור התמונה:
https://www.pexels.com/photo/accounting-analytics-balance-black-and-white-209224/

לעומת קופות הגמל לקצבה, קופות הגמל להשקעה הן כלי חיסכון גמיש המאפשר לחוסך למשוך את כספו בכל עת – ללא תשלומי קנסות או עמלות. קופות הגמל להשקעה הושקו בסוף שנת 2016 ע"י משרד האוצר, כאשר המטרה המרכזית הייתה לעודד את הציבור לייצר לעצמו חיסכון משמעותי בנוסף לחסכונות הפנסיוניים הקיימים. על אף שמדובר במוצר חיסכון גמיש, המאפשר בין היתר מעבר בין מסלולי חיסכון שונים ללא תשלומי מס או קנסות, במידה וכספים הנצברים בקופת הגמל להשקעה יימשכו לפני גיל 60, יחולו עליהם תשלום מס רווח-הון בשיעור של 25% (תשלום מס על הרווח שנצבר בקופה).

קופות הגמל להשקעה כחלופה החדשה לפיקדונות הבנקאיים
אחת המטרות המרכזיות של קופות הגמל להשקעה, היא לאפשר לאנשים לחסוך כספים עם אופציה לנזילות תוך יצירת אלטרנטיבה לפיקדונות הבנקאיים. בכדי לעודד אנשים להפקיד ולחסוך את כספם, קיימת בקופות הגמל להשקעה הטבה אטרקטיבית במיוחד: כל מי שמושך את כספי הקופה מגיל 60 ואילך כקצבה, יזכה ליהנות מקבלת פטור מלא ממס. במילים אחרות, קופות הגמל להשקעה משלבות בין גמישות מלאה, ניהול הכספים הפיננסיים וניהול הכספים הפנסיוניים. לעומת זאת, קופות הגמל הרגילות (או קופות הגמל לקצבה) תאפשרנה לבצע משיכת כספים בשתי התניות עיקריות:

  • גילו של החוסך חייב להיות מעל 60.
  • החוסך זכאי בקבלת פנסיית מינימום (4,500 שקלים בחודש).

חשוב להדגיש, כי לא כולם עומדים בתנאים הנ"ל ועל כן, קופות הגמל להשקעה הן אלטרנטיבה משתלמת כיוון שניתן למשוך מהן כספים בכל עת (גם כקצבה נוספת) ללא כל התניות ותשלומי קנסות/עמלות.

הבדל משמעותי נוסף של קופות הגמל להשקעה, היא העובדה שניתן להפקיד בהן עד 70,000 שקלים בשנה. כאשר מדובר לדוגמא במשפחה בת 5 נפשות (ובכלל) המעוניינת לחסוך דרך קופות גמל להשקעה, תעמוד לזכותו של כל אחד מן הפרטים בה האפשרות לחסוך עד 70,000 ₪ בשנה. כלומר, משפחה כזו תוכל לחסוך עד 350,000 שקלים בשנה!

עוד כדאי לדעת, כי קופות הגמל להשקעה מנוהלות ע"י אנשי מקצוע מוסמכים בתחום הפיננסי, וכי דמי הניהול הנגבים בעבור פעולות הניהול הם אטרקטיביים במיוחד (נעים בממוצע בטווח של 0.6%-0.8%).

מכיוון שקופות הגמל להשקעה הן מוצר חיסכון גמיש, הן יכולות להתאים למעשה לכל חוסך – בטווח הקצר, הבינוני או הארוך.

לסיכום, קופות גמל להשקעה הן מכשיר פיננסי מעולה המאפשר לנו ליהנות מנזילות פיננסית מחד ומן האפשרות להגדיל את הקצבה הפנסיונית שלנו – מאידך.

Back to top button