הלוואות בערבות המדינה לעסקים בתחום התעשייה

ידיעה שהתפרסמה ב 12/09/2018 במסגרת הרחבת מסלול השקעות בתעשייה הקיים בקרן, יוכלו מעתה גם עסקים קטנים בתחום התעשייה, בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון ₪ לקבל הלוואות ארוכות לתקופה של עד 12 שנים לצרכי ביצוע השקעות

מסלול ההלוואות לפני השינוי:
לפני השינוי של שר האוצר, משה כחלון, והחשב הכללי, רוני חזקיהו רק בעלי עסקיים בינוניים שטווח המכירות שלהם נע בין 25 מליון לבין 100 מיליון יכלו לקבל הלוואה בערבות מדינה.

מסלול ההלוואות אחרי השינוי:
אחרי השינוי של שר האוצר, משה כחלון, והחשב הכללי, רוני חזקיהו גם בעלי עסקיים בינוניים שטווח המכירות שלהם נמוך מ 25 מיליון ובתחום התעשייה כן יוכלו לקבל את ההלוואה.

שר האוצרמשה כחלון: "העסקים הקטנים והבינוניים מהווים מנוע צמיחה מרכזי במשק הישראלי. הצלחה לעסקים הקטנים והבינוניים היא הצלחה לכלכלה הישראלית כולה, ולכן האחריות שלנו לדאוג להצלחתם. מימון בתנאים נוחים הוא אמצעי בסיסי להצלחת עסק, לכן אנחנו מרחיבים את ההלוואות הניתנות בערבות המדינה כדי שכמה שיותר עסקים קטנים ובינוניים שצריכים אותן יקבלו אותן."

החשב הכללירוני חזקיהו: "קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים דואגת לחדש ולהתעדכן, ונותנת מענה שוטף לצרכי המימון המשתנים של מגזר העסקים הקטנים בישראל. הרחבת מסלול הלוואות לתעשייה תאפשר גם לעסקים הקטנים להגדיל את היקף ההשקעות, תקל על נטל המימון שלהם, ותתרום לפיתוח מגזר העסקים הקטנים החיוני כל כך לקידום התוצר והתעסוקה במשק".

 

Back to top button