חובת ההודעה למעסיק ע"י אישה הרה הבאה במגע עם חומרים מסוכנים

בימינו אודות לקדמה ולשוויון בין המינים נשים עובדות כמעט בכל תחום אפשרי, בחלק ממקומות העבודה ישנן סכנות לעובדים ועובדות בעת קיומה, בין אם הסכנות הן מחשיפה לחומרים מסוכנים, כמו במעבדות שעוסקות בתרופות, במחקר, בכלי נשק וכדומה ובין אם הסכנה היא מתפעול ציוד מסוכן או סביבת עבודה מסוכנת יכולה להיות סכנה לעובדים שעל פירו הם מודעים לה ומסכימים לה בעת תחילת העבודה, יחד עם זאת בעת כניסת אישה להריון, נהלים לגבי בטחונה האישי ובטחון עוברה משתנים כדי להגן עליה ועל העובר.


לשם שמירה על בריאותה ולשם שמירה על ביטחונה של אישה שעובדת עם חומרים מסוכנים או תוך חשיפה לקרינה מייננת וכן לשם שמירה על ביטחון ובריאות העובר שהיא נושאת ברחמה עליה להודיע למעסיק שלה אודות ההריון בהקדם.

מהם המקרים המוגדרים בחוק להודעה מוקדמת למעסיק על ידי אישה בהריון?

עובדת שבמסגרת עבודתה נמצא בקרבה למקור חום שעלול להעלות את חום גופה עד ל 38.5 מעלות צלזיוס וזאת במשך 4 שעות ברצף.

עובדת שבמסגרת עבודתה נחשפת לחומרים המוגדרים כחומרים בעבודה מסוכנת בתוספות לחוק עבודת נשים:
(תסופת שלישית לחוק)

"1. ארסן (זרניך) ונגזרותיו האנאורגניות (Arsenic and Inorganic Derivatives)

 1. בנזן (Benzene)
 2. וורפרין (Warfarin)
 3. תלידומיד (Thalidomide)
 4. דיאתיל סטילבסטרול (Diethylstilbestrol)
 5. תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים, לרבות:

(1) אנתרציקלינים (Anthracyclines)

(2) אפיפודופילוטוקסינים (Epipodophyllotoxins)

(3) וינקא–אלקלואידים (Vinca Alkaloids)

(4) אנטימטבוליטים כגון:   פלואורואוראציל (Fluorouracil)

תיוגואנין (Thioguanine)

מתוטרקסאט (Methotrexate)

(5) אלקילטורים כמו מכלוראתאמין (Mechlorethamine)

ציקלופוספאמיד (Cyclophosphamide)

 1. אתיל ניטרוזו אוריאה (Ethylnitrosourea)
 2. ביפנילים פוליכלוריניים (Polychlorinated Biphenils)
 3. רטינואידים לרבות איזורטינואידים (Retinoids-Isoretinoids"


(תוספת רביעית לחוק)

"1. ארסן (זרניך) ונגזרותיו האנאורגניות (Arsenic and Inorganic Derivatives)

 1. בנזן (Benzene)
 2. תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים בצורתם הנוזלית, לרבות:

(1) אנתרציקלינים (Anthracyclines)

(2) אפיפודופילוטוקסינים (Epipodophyllotoxins)

(3) וינקא-אלקלואידים (Vinca Alkaloids)

(4) אנטימטבוליטים כגון:   פלואורואוראציל (Fluorouracil)

תיוגואנין (Thioguanine)

מתוטרקסאט (Methotrexate)

(5) אלקילטורים כגון:         מכלוראתאמין (Mechlorethamine)

ציקלופוספאמיד (Cyclophosphamide)

 1. אתיל ניטרוזו אוריאה (Ethylnitrosourea)
 2. ביפנילים פוליכלוריניים (Polychlorinated Biphenils)."

 

(תוספת חמישית לחוק)

"1. אתילן אוקסיד Ethylene-Oxide

 1. ויניל-כלוריד Vinyl Chloride"

 

במקרים אלה עליה ליידע את המעסיק תוך 10 ימים מהרגע בו נודע לה על ההריון ולמעסיק אסור להעסיק אותה (גם אם נודע לו מבלי שהיא עדכנה אותו) בייצור החומרים הללו פרט להזרקת תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים המוכנים להזרקה כפי שפורטו בתוספת השלישית, כן אסור למעסיק לאפשר לאישה בהריון עבודה החושפת אותה לחומרים המצוינים בתוספת הרביעית והחמישית במינונים גבוהים (ישנו פירוט למינונים בתוספת השניה לתקנות הבטיחות בעבודה.

ההודעה נמסרת למעסיק בכדי שזה יוכל לבצע שינויים במסגרת העסקתה של העובדת כשהיא בהריון בכדי להגן עליה, חשוב לשים דגש על כך ששינויים אלה נדרשים בכדי לאפשר לה סביבת עבודה מוגנת ובטוחה שלא תסכן את הריונה.

במקרים בהם במקום העבודה לא נמצאה עבודה חלופית לאותה עובדת שלא תסכן אותה ואת ההריון, המעסיק יכתוב מכתב המפרט את העניין והעובדת תגיש אותו יחד עם חוות דעת רופא נשים מומחה בצירוף מילוי וחתימה על טופס אישור לשמירת הריון, זאת בכדי שתזכה לגמלת שמירת הריון.

את ההודעה למעסיק בדבר ההריון רצוי למסור בכתב או בהודעה כתובה ומתועדת כך שתוכל להגן על זכויותיה בקלות במקרה של פיטורים שלא כחוק גם הודעת מייל או סמס יכולה לשמש כהוכחה שנמסרה הודעה במקרה הצורך, אומנם החוק לא מחייב במסירת הודעה בכתב וגם הודעה בעל פה מספיקה, אך הודעה כתובה תבטיח הוכחה לדבר מסירת ההודעה, המלצה נוספת במקרה זה היא להקליט את השיחה בה נמסרה ההודעה (קל יותר במקרה של שיחת טלפון) שכן בימינו ישנן אפליקציות חינמיות להקלטת שיחות סמארט פון.

ישנה חשיבות גדולה לקיום חובת ההודעה למעסיק על ידי אישה בהריון הבאה עם חומרים מסוכנים, ראשית החשיבות הבריאותית הראשונה במעלה, שכן אין שיקול חשוב יותר משמירה על בריאות האם והתינוק והבטחת שמירת ההריון, בנוסף גם בכל הקשור למשרתה ושמירה על האינטרס הכלכלי שלה עליה לפעול לפי החוק כך שתהיה מוגנת ולא תפוטר.

Back to top button