חובת ההודעה למעביד על ההריון

האם ומתי חייבת עובדת בהריון לדווח למעסיק שלה על הריונה? מה קורה במקרה של הריון במהלך ראיון עבודה, מה הנהלים ומה החוק אומר בנושא?
ובכן , אין ספק שזוהי סוגיה רגישה הן לעובדת ולמשפחתה והן למעסיק, מצידה של העובדת, קודם כל ההריון שלה הוא עניין פרטי ואישי שלה ולא תמיד היא חפצה לשתף בו את המעסיקים שלה או את הקולגות לעבודה, מה גם שתמיד קיים החשש שבעקבות הריון, יורעו תנאי עבודתה, היא תשובץ למשמרות קצרות יותר או לפחות משמרות בשבוע, יופחתו סמכויותיה וחמור מכך היא תאבד את מקור פרנסתה בעקבות פיטורים.
מצידו של המעסיק, לעתים מעסיקים חוששים שעובדת תחסיר לצורך בדיקות או מהיעדרות ממושכת בזמן חופשת הלידה, מה שעלול להביא לירידה בתפוקת העבודה ובפריון העסקי, חששות אלה עלולים לגרום למעסיקים לפטר נשים בהריון שלא כחוק.

חוקי העבודה במדינת ישראל מאוד ברורי בנושא, ראשית אישה בהריון מוגנת מפיטורים ולמעשה החוק אוסר על מעסיקים לפטר נשים בהריון, אך חשוב לשים לב לכך שבכדי להיות מוגנת על עובדת לפעול בהתאם לחוק עבודת
נשים גם היא ולהודיע למעסיק שלה על היותה בהריון, מתי מודיעים?


עובדת בחודש החמישי להריון מחויבת ליידע את המעסיק שלה על הריונה.
עובדת שבמסגרת עבודתה נחשפת לחומרים מסוכנים או לקרינה מייננת צריכה ליידע את המעסיק על הריונה מיד כשנודע לה על ההריון, זאת כדי להגן עליה ולשנות את משרתה בהתאם לצורך ולסיכונים להריון ולעובר במקום העבודה.

את ההודעה למעסיק בדבר ההריון מומלץ (אך לא חובה) למסור בכתב או אם נמסרת בעל פה לתעד אותה בהודעת סמס שמזכירה את ההודעה או שבעת מסירתה יהיו קולגות או אנשים נוספים שיאשרו שאכן נמסרה.
כל האמור אינו חובה בחוק, אך יעזור בהחלט במידה ויטען המעסיק שלא נמסרה לו הודעה מהעובדת בכדי להצדיק את פיטוריה.

החל מהרגע שנמסרה ההודעה נכנסים לתוקף מספר תקנות וכללים להגנת העובדת כגון הגנה מפיטורים, הגנה כנגד הפלייתה בשל ההריון במקום העבודה, כמו כן היא מוגנת בתקופה זו מהרעת תנאים, הפחתת שכר או שינויים לא נדרשים במשרתה ואסור להעסיקה בשעות נוספות או בעבודת לילה.

 

האם אישה שלא מסרה הודעה מוקדמת למעסיק בסכנת פיטורים?

אי מסירת הודעה למעסיק אודות הריון אינה מהווה עילה להריון, יחד עם זאת עובדת שלא מודיעה למעסיק אודות הריונה בסכנת פיטורים שכן טרם ההודעה למעסיק מותר לפטר כל עובד משקולים ענייניים כמובן.
שיקול נוסף הוא זיהוי הריון על ידי מעסיק טרם ההודעה עלול לגרור הכנה לפיטורים, לדוגמה: מעסיק שיודע (כי שמע מעובד אחר, או שהבחין בשל מראית עין) עשוי להתחיל וליצור אווירה שתצדיק פיטורים על ידי הערות שליליות לעובדת על תפקודה (גם אם לא באופן מוצדק) להטיל עליה משימות מכשילות ועוד, כל אלה תוך כוונה לפטרה בהמשך, כשההצדקה של הפיטורים תהיה התנהגות לקויה או תפקוד לקוי בעבודה של העובדת.

ומה החוק אומר בנוגע להודעה מוקדמת למעביד על ידי מועמדת למשרה בהריון בעת ראיון העבודה ?

במקרה זה יש לציין כי אין חובה על ידי העובדת לדווח על הריונה או על מצבה בכלל בעת ראיון העבודה, יתרה מכך, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מגן באופן חד משמעי מפני אפליית עובדת בהריון בעת קבלתה לעבודה על ידי מעסיק בשל הריונה או בשל כוונתה להיכנס להריון, באותו נושא חשוב לציין שחל איסור על מעסיק לשאול אישה אם בכוונתה להיכנס להריון בכדי להימנע מאפליה.

מעסיק שירצה לפטר עובדת לאחר שמסרה לו הודעה בדבר הריונה יאלץ לקבל אישור מיוחד לדבר על ידי הממונה לחוק עבודת נשים במשרד הכלכלה, ובכדי שתאושר בקשתו עליו להציג טיעונים ענייניים שאינם קשורים בדבר הריונה של העובדת ונקיים מכל שיקול מפלה כלפיה.

התייחסות לנושא בחוק עבודת נשים, תשי"ד 1954, כך נכתב בסעיף 10:

"עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה, ומשעשתה כן, או משנודע על כך למעסיק בדרך אחרת, לא יעסיקנה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית מהחודש החמישי להריון ואילך, אף אם היה רשאי או הותר לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951; הוא הדין לגבי עבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעסיקה בכתב, כי אין היא מסכימה לעבוד עבודת לילה."

Back to top button