fbpx

קרן השתלמות

סיקור קרנות השתלמות 2020

קרן השתלמות לעובד

קרן השתלמות היא כלי לחסכון לטווח קצר / בינוני מוגדר מראש, קרן זו היא בעצם סוג של קופת גמל שמטרתה המקורית היתה לאפשר לעובדים לחסוך כסף בכדי להעשיר את הידע המקצועי שלהם על ידי השתתפות בהשתלמויות מקצועיות (מכאן השם), כנסים, ימי עיון, לימודי מקצועיים וכדומה, כעת כולם יכולים לעשות שימוש באפיק זה, גם שכירים וגם עצמאים והכספים שמופקדים בקרן אינן מחויבים לשימוש ללימודים או השתלמויות בלבד,בעצם אין שום מגבלה על השימוש בכסף במועד הפירעון.


מה שמייחד את אפיק החיסכון הזה זה שזוהי התוכנית היחידה באמצעותה ניתן לחסוך כסף לטווח קצר / בינוני וליהנות מהטבות במיסוי ומפטור במס על על הפקדות המעסיק לקרן זו, כאשר ימשוך העובד את הכסף שנצבר עבורו יהיה הוא פטור מתשלום מס עבור הכסף שנחסך ועבור הרווחים עליו.
למעוניינים לברר היכן מתנהל קרן ההשתלמות שלהם ניתן לעשות זאת באמצעות אתר הר הכסף של משרד האוצר כאן.

כאשר עצמאי מנהל עבור עצמו את קרן ההשתלמות, הוא מפקיד באופן עצמאי כספים והפקדות אלה מוכרות לצורכי מס, כאשר לשכיר ישנה קרן השתלמות היא מנוהלת על ידי המעסיק שלו ושניהם (העובד והמעסיק) חולקים בסכום הכסף שמופקד לקרן, החלוקה היא בדרך כלל 2.5% משכרו של העובד המנוכים משכרו ועבורם משלם הוא מס הכנסה, ובנוסף 7.5% מערך שכרו של העובד המופקדים על ידי המעסיק, פתיחת קרן השתלמות עבור עובד נחשבת להטבה שמעסיקים רבים בחורים לתת לעובדיהם, אך אין זו חובה חוקית בכפוף לחוקי העבודה בישראל.

ישנם מקומות עבודה שבתוקף צו הרחבה או הסכם קיבוצי מחויב המעסיק להפקיד כספים לעובד לקרן השתלמות, לעובד ישנה הזכות לבחור את המוסד שינהל עבורו את קרן ההשתלמות, עליו להודיע על המקום שבחר למעסיק שלו.

משיכת הכספים מקרן השתלמות

בכדי שיוכל למשוך את הכספים שחסך בקרן ההשתלמות וליהנות מהפטור ממס המגיע לחוסכים בקרנות השתלמות על החוסך למשוך את הכסף רק שש שנים לאחר מועד פתיחת הקרן, ישנם 2 מקרים בהן ניתן ליהנות מהפטור לפני שעברו 6 שנים:

  1. כאשר העובד מושך את הכסף לאחר שעברו 3 שנים מאז מועד פתיחת החיסכון, אך זאת כאשר הכסף מיועד למימון השתלמות מקצועית, לימודי הכשרה מקצועית וכדומה.
  2. כאשר העובד מושך את הכסף לאחר שעבור 3 שנים מאז מועד פתיחת החיסכון והחוסך עבר את גיל הפרישה, במקרה זה יוכל להשתמש בכסף לכל מטרה.

אם החליט החוסך למשוך את כספי החיסכון שלא במועדים הנ"ל, כלומר לפני שחלפו שלוש / שש שנים, לפני שהגיע לגיל פרישה ולא עבור השתלמות מקצועית יהיה עליו לשלם על הכסף שמשך כמו גם על הרווחים מס הכנסה לפי מדרגת המס שלו, המס ישולם על חלקו של המעסיק בהפרשה החודשית בלבד, שכן מלכתחילה שילם העובד מס עבור החלק שלו בהפקדה (2.5% משכרו) מדי חודש.

שימו לב – במקרה שאדם שחוסך בקרן השתלמות נפטר, הכספים שחסך יועברו למוטב שהחוסך בחר מראש או למוטבים לפי צוואתו.

הפופולריות של קרנות ההשתלמות כה גדולה משום שהם האפיק היחיד לטווח קצר / בינוני שמקבל הטבות במס מהמדינה, כמו כן באפשרותו של כל חוסך להקפיא את הפקדותיו מבלי שצבירת הוותק שלו תיעצר או שזכויותיו יפגעו, בנוסף יש באפשרותו לעבור בין הקרנות השונות וכך להתמקח על תשלומי דמי ניהול נמוכים ותנאים מיטיבים, מה גם שבמקומות העבודה בהם המעסיק מאפשר לעובדיו חיסכון זה מדובר בהטבה משמעותית שכן על כל שקל אחד שחוסך העובד, המעסיק מוסיף עד שלושה ובכך הופך אפיק חיסכון זה למשתלם במיוחד שכן המעסיק מוסיף על הקרן שהעובד חוסך ונוצר סכום כסף משמעותי לפדיון בעת סיום תקופת החיסכון שרק חלק קטן ממנו הופרש על ידי העובד, מה גם שבעת הפירעון, גם הכסף שנחסך וגם הרווחים  פטורים מתשלום מס.

בכדי לבחור באופן מושכל את קרן ההשתלמות הטובה ביותר עבורכם מומלץ לערוך סקר שוק מקיף בין בתי ההשקעות וחברות הביטוח העוסקות בתחום, לברר אודות ביצועיהם בשנים הקודמות, להשוות את דמי הניהול ואת שביעות הלקוחות של לקוחותיהם, כמו כן חשוב לשים לב שקובעים סכום הפרשה איתו תוכלו להתמודד.


טיפ(!) – מי שיכול להרשות לעצמו יכול לפתוח קרן חדשה (גם אם קטנה) מדי שנה, כך לאחר 6 שנים ממועד פתיחת הקרן הראשונה בכל שנה יהיו תקבולים מפתיחת הקרן שנפתחה 6 שנים קודם לכן.

Back to top button