fbpx

ביטוח מנהלים

בניגוד לרושם שנוצר בעקבות שמו, ביטוח מנהלים אינו מיועד רק למנהלים, מדובר בשם שיווקי שמטרתו מיתוג כמוצר פרימיום, כל עובד, בין אם הוא עצמאי או שכיר יכול לחסוך לפנסיה שלו באמצעות ביטוח מנהלים, שכן זוהי אחת החלופות לקרן הפנסיה המסורתית בדומה לקופת גמל, ביטוח מנהלים הוא שילוב של חיסכון פנסיוני עם רכיב של ביטוח חיים (ביטוח ריסק מוות) לו ניתן להוסיף גם ביטוח לאובדן כושר עבודה.
כשעובד הוא שכיר המעסיק שלו מפריש משכרו של המבוטח  6%  (הוא יכול לבקש להעלות את ההפרשה על חשבונו עד ל 7%)  ומוסיף לסכום זה 6.5% מערך שכרו של העובד על חשבונו של המעסיק (המעסיק יכול להעלות ההפרשה על חשבונו עד ל 7.5% כהטבה לעובד) יחד עם הפרשה לפיצויים על סך 6% נוספים (ניתן להשלים את כל ערך ההפרשה לפיצויים שיופנו לביטוח המנהלים בסך 8.33%) במקרה של פיטורים יהיה העובד רשאי להשתמש בכספים שהופרשו ע"ח קרן הפיצויים או להשאיר אותם כחלק מהפנסיה שלו, סכומי הכסף הללו מועברים על ידי המעסיק לגוף שבו מנוהל ביטוח המנהלים של העובד לפי בחירתו שם נכסך עבורו הכסף וצובר ריביות ותשואות עד לגיל הפרישה (62-64 לנשים ו 67 לגברים).
במידה והחוסך הנו עצמאי באפשרותו לחסוך באמצעות ביטוח מנהלים עד 16% מההכנסה החודשית שלו עד לתקרה המוגבלת בחוק. גם בחוסך העצמאי וגם השכיר יהיו זכאים להטבות במס עד לתקרה המוגבלת בחוק על ההפרשות לביטוח מנהלים.
הביטוח מתנהל באמצעות חוזה בין המבוטח לחברה המבטחת (פוליסת ביטוח) ומכיל תנאים קבועים מראש בנוגע כספים המנוהלים בפוליסה ולתנאי השימוש בהם, על פי רוב לא ניתן לבצע שינויים בתנאים אלה ללא הסכמת המבוטח, כך שעלות הפרמיה עבור הריסק (רכיב ביטוח החיים) למשל לא יכולה לעלות למי שכבר רכש את הפוליסה, רק למצטרפים חדשים.

את הכסף שחסך לאורך השנים העובד בביטוח המנהלים שלו יוכל לפדות בהגיעו לגיל פרישה כגמלה חודשית שמחליפה בעצם את הכנסתו ממשכורת, עד שנת 2008 היה ניתן למשוך את הכסף שנכסך כחלק מביטוח המנהלים גם כסכום חד פעמי או לשלב בין משיכה של חלק מהסכום ופריסת היתרה לקמלה חודשית, החל משנת 2008 ניתן למשוך את הכסף שנחסך רק כקצבה חודשית, (כסף שנחסך לפני שנת 2008 עדין ניתן למשוך כסכום חד פעמי).

חברות הביטוח השונות המנהלות את כספי החוסכים גובות עבור ניהול הכסף "דמי ניהול" החל משנת 2013 ישנה הגבלה על גובה דמי הניהול שגובות חברות הביטוח.

במידה ואדם המבוטח בביטוח מנהלים נפטר, את הכסף שחסך יחד עם סכום קבוע מראש כחלק מרכיב ביטוח החיים שלו יקבלו שייריו כפי שהגדיר בעת רכישת הפוליסה.

בידה וישנה בפוליסה שלו רכיב אובדן כושר עבודה ובמהלך עבודתו נפגע כך שאינו יכול להמשיך לעבוד יהיה זכאי לגמלה חודשית בדרך כלל בגובה 75% משכרו טרם התאונה עד לגיל הפרישה, אז הגמלה של אובדן כושר העבודה תוחלף בגמלה של הפנסיה.

בשוק ביטוחי החיים בישראל מתקיימת תחרות פתוחה והמבוטח רשאי לעבור בין חברות כרצונו, למעסיק אין יד בדבר ואף חל עליו איסור לקבוע לעובד היכן לקיים את הביטוח הפנסיוני שלו, התקנות בנושא קובעות שבמעבר בין החברות השונות לא ישלם המבוטח קנס על המעבר דבר המקל על התהליך ומאפשר בחינת השוק מפעם לפעם ובחירה בהצעה הטובה ביותר, המבוטח אף יכול לקבוע באיזה אפיקים כספו יושקע ולהיות מעורב בהתאם להבנתו ויכולותיו בניהול התיק הביטוחי שלו באופן שוטף.
ברכישת ביטוח מנהלים או קרן פנסיה יש שוני בהגבלה על דמי הניהול שכן לרוכשי ביטוח מנהלים על אף ההגבלה דמי הניהול יכולים להגיע עד ל 4% מעלות הפרמיה מדי חודש בנוסף לעד ל 1.05% מהצבירה השנתית בעוד שהחוסכים באמצעות קרן פנסיה "רגילה" משלמים עד 6% מהפרמיה החודשית ועד ל 0.5% מהצבירה השנתית.


היתרון הגדול ביותר אולי של ביטוח מנהלים על קרן פנסיה הוא שלאחר הפרישה לפנסיה זה לא משנה אם תוחלת החיים עלתה, מקדם ההמרה של המבוטח לא ישתנה ולא תיפגע הקצבה החודשית שלו, בעוד שחוסכים לקרן פנסיה חשופים לשינויים בהתאם לעליית תוחלת החיים שעשויים להוריד את גובה הקצבה החודשית שלהם.

מומלץ!
אנו ממליצים לחייג למספר 02-6235220 לבחינה ראשונית של תיק הביטוחי שלך!

או השאירו פרטים ונצלצל בהקדם
[contact-form-7 id="5243" title="בדיקת תיק ביטוחי"]

Back to top button