fbpx

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא קופת חיסכון (קופת גמל), בעבר היתה נגישה לשכירים בלבד ועם הזמן נפתחה האפשרות לשימוש בה גם לעצמאים וחברי קיבוצים ומושבים.
מטרתה המקורית של קרן זו היתה לשמש לעובדים מקור מימון להשתלמויות מקצועיות, לימודי המשך, ימי עיון, קורסים וכנסים מקצועיים להעשרת הידע והתמקצעות במשלח ידם. כעת משמשת קרן זו כאפיק היחיד שמאפשר חיסכון לטווח קצר הפטור ממס (בכפוף למספר תנאים) מאז רפורמות המס שבוצע בשוק ההון.

על אף שמה, הכספים בקרן ההשתלמות אינן מחויבים לשימוש להשתלמויות או לימודים ובעצם הקרן הנה קרן חסכון כללית שהשימוש בה ניתן ללא חובת דיווח לכל אפשרות שהחוסך בוחר, השילוב בין חופש הבחירה לשימוש בקרן ובפטור ממס הופך אותה לאחד מכלי החיסכון השכיחים ביותר בקרב החוסכים בישראל.

ההפרשות לקרן השתלמות מצד המעסיק אינן מעוגנות בחוקי העבודה/ המס, אך ישנם מקרים בהם בהתאם להסכם קיבוצי, צווי הרחבה או חוזה עבודה אישי, מעסיקים מחויבים להפריש לקרן השתלמות עבור עובדיהם.

במקומות עבודה בהם המעסיק מחויב להפריש לקרן השתלמות לעובדיו, יהיה עליו להפריש גם לעובדי קבלן החל מ 6 חודשים לאחר תחילת העסקתם, או לאחר מועד תחילת ההפרשה שנקבעה לשאר עובדי המקום.

מספטמבר 2013 במגזר הציבורי ומאוקטובר 2014 במגזר הפרטי מחייבים מעסיקי עובדי ניקיון להפריש לעובדי ניקיון כספים לקרן השתלמות, כמו גם עובדי שמירה ואבטחה (מנובמבר 2014 במגזר הפרטי).

ההפרשה לקרן השתלמות מתבצעת על ידי המעסיק, על העובד לעדכן את מעסיקו לאיזו קרן ברצונו להפריש ולמלא את כל המסמכים לשם כך, המעסיק יפחית ממשכורתו של העובד את הסכום הנדרש ויעבירו לקרן שבחר העובד, במידה והמעסיק משתתף בקרן זו עם העובד, או חוסך לו בעצמו בקרן השתלמות, עליו לבצע את ההפרשות יחד עם הפרשת חלקו של העובד תוך עד 7 ימי עסקים ממועד תשלום המשכורת או עד 15 ימים מסוף החודש בגינו שולמה המשכורת.

אי העברת ההפרשות לקרן השתלמות ע"י המעסיק הנה עביר פלילית שדינה כנס או מאסר לתקופה של עד שנתיים.
על המעסיק לדווח לקרן בעת הפסקת ההפרשות מדוע הופסקו העברות הכספים.

לבירור היכן מתנהל קרן ההשתלמות שלך ניתן לבצע בדיקה באתר הר הכסף של משרד האוצר כאן

עצמאים רשאים לקבוע את סכום ההפרשה לקרן, כמו גם אם ברצונם להפריש סכום חודשי או סכום שנתי.

כל חוסך נדרש לציין מי יקבל את כספי החיסכון שלו מקרה של מוות טרם משיכת הכספים, הוא גם רשאי להחליף מעת לעת את המוטבים לכספים אלה.

בכדי למשוך את כספי הקרן, על החוסך לשלוח בקשה למשיכת כספים ולצרף אליה צילום תעודת זהות, מסמך מהבנק המאשר בעלות על החשבון אליו יועברו הכספים, מקרים מסוימים יש צורך גם במכתב בנושא מהמעסיק.

בכדי ליהנות מהפטור ממס לכסף שנחסך ולרווחים עליו צריכים להתקיים שני תנאים:
1. חלקו של המעסיק בהפרשות לקרן ההשתלמות לא יהיו גדולות מ 7.5% משכרו ברוטו של העובד ולא יותר מפי שלוש מהחלק של אותו עובד בהפרשות, חישובים אלה עד לתקרת שכר של 15,712 ש"ח, מי שיפריש סכומים גבוהים מהאמור לא ייהנה על הפטור ממס על היתרה.

  1. הכספים נמשכו על ידי העובד לאחר תקופה מוגדרת:
  • אחרי צבירת 3 שנים של ותק בחיסכון, זה אך ורק כשי להשתמש בכסף למימון לימודים, השתלמות מקצועית וכדומה.
  • אחרי צבירת 3 שנים של ותק בחיסכון בעת ההגעה לגיל פרישה (אין מגבלה על מטרת השימוש בכספים)
  • אחרי צבירת 6 שנים של ותק בחיסכון וזאת לכל מטרה

חוסך יכול למשוך את הכספים מבלי לעמוד בהגדרות הללו, במידה ויחליט לעשות זאת יהיה עליו לשלם מס לפי מדרגות המס החלות על אותו עובד (רק על חלקו בהפרשה של המעסיק).

לעובדי הוראה וגננות בישראל ישנן קרנות השתלמות ייעודיות בדיוק עבורן המאפשרת את הזכות להפקיד סכומים גבוהים יותר מהתקרה המצוינת מעלה ובהתאם לפתור ממס גבוה יותר.

במקרה של חופשת לידה, המעסיק מחויב להמשיך להפריש את הסכומים שהפריש קודם לכן לקרן עבור החוסך.
במידה והופסקה הפרשת הכספים לקרן ההשתלמויות בכל שלב, אין הדבר גורם לפגיעה בחיסכון או בצבירת הריבית לקרן.

Back to top button