פנסיה תקציבית

בשונה מהפנסיה ה"רגילה" שכולנו מכירים הנקראת גם פנסיה צוברת שבה העובד מפריש כספים לפי אחוז הקבוע בחוק ממשכורתו יחד עם המעסיק, בפנסיה תקציבית סכום הכסף שמופרש לטובת הביטוח הפנסיוני של העובד יוצא כולו מכיסו ותקציבו של המעסיק ללא פגיעה בסכום נטו שמשולם לעובד מדי חודש, בפועל רשאי מעסיק שחוסך לעובדיו בפנסיה תקציבית שלא להפריש כסף מדי חודש לתוכנית פנסיה חיצונית, אלא להתחייב כי ישלם לעובד את תשלומי הפנסיה בעצמו וכך הופך המעסיק לגוף המבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני בעצמו.

פנסיה תקציבית נהוגה במדינת ישראל בעיקר לעובדי מדינה ועובדים בגופים ציבוריים שונים כמו רשויות מקומיות, כחלק מהתנאים הסוציאליים המיטיבים שמקבלים עובדי מדינה, בעקבות הסכם קיבוצי שנחתם החודש מרץ 1993נקבע מעבר מחיסכון / ביטוח פנסיוני לעובדי מדינה באמצעות פנסיה תקציבית לפנסיה צוברת ובפועל החל משנת 2002 לא ניתן היה להצטרף יותר למסלולי פנסיה תקציבית כלל לעובדי מדינה, ישנם גופים בהם עדיין ניתן להצטרף למסלולי פנסיה תקציבית כמו חברת המים מקורות וחברת החשמל לישראל.

עובדים שהצטרפו לעבודה ציבורית עד שנת 2002 ונכללים בהסדר של פנסיה תקציבית מתוקצבים מכספי המעסיק ב 2% מהמשכורת הקובעת תוספת מדי שנה עד לסה"כ מקסימאלי בגובה 70% משכרם הקבוע לעובדים שהשלימו 35 שנות עבודה או יותר, את סך האחוזים שנצברו מכפילים בגובה המשכורת הקובעת.

לעובד שפרש משירות המדינה בשל מצב בריאותי לקוי ונקבעו עבורו אחוזי נכות קצבת המינימום תהיה 20%.

שכר קבוע או משכורת קובעת מתייחסים למשכורת לחישוב אחוזי הצבירה לפנסיה התקציבית והיא מורכבת ממשכורת היסוד של העובד בנוסף לתוספות הקבועות ששולמו לו בסמוך למועד פרישתו לפנסיה, הגדרתה מתעדכנת מעת לעת בכפוף להסכמי שכר.

ההגדרה באתר משרד האוצר – אגף החשב הכללי:
"סוג זה של פנסיה פועל על בסיס מנגנון של צבירת זכויות. כל שנה במשרה מלאה בשירות המדינה מקנה צבירה של 2%, כאשר ניתן לצבור עד 70% (קיימים מקרים חריגים בהם ניתן לצבור יוותר מ- 70% או יותר מ-2% לשנה). את סך האחוזים שעובד צבר במשך שנות עבודתו מכפילים במשכורת הקובעת, משכורת הנקבעת לפי גובה הרכיבים הפנסיוניים בשכר הברוטו ערב הפרישה."

בין הנהנים מביטוח פנסיוני בפנסיה תקציבית עובדים בשירות המדינה כמו מורים, עובדי שירות בתי הסוהר, שוטרים ועובדי תאגידים שהוקמו כחוק, ועל פי חוק תנאי העסקתם הם כמו תנאים של עובדי המדינה.

גמלאים המקבלים פנסיה תקציבית, זכאים, בנוסף לקצבת הפנסיה לקבל גם דמי הבראה לאחר פרישתם מהעבודה המשולמים להם עם תשלום קצבת הפנסיה בחודש יוני מדי שנה.
בנוסף זכאים גמלאים אלה גם לקצובת ביגוד המשולמת להם יחד עם קצבת הפנסיה של חודש יולי.

עובד המבוטח בפנסיה תקציבית שהשלים 10 שנות עבודה וצבירה רשאי לצאת לפנסיה מוקדמת  – פרישה מוקדמת מרצון – ועדיין להיות זכאי לפנסיה תקציבית זאת תנאי שפרישתו לפנסיה נעשתה עד גיל 60.
במקרים מסוימים ובהתאם לחושי לידה בגיל  57-59 (ישנו מדרג משתנה בטווח גילאים זה בהתאם למקצועות שונים בשירות המדינה).

במידה ופרש שלא בהתאם להגדרות אלה מרצון לפני גיל 60, יהיה עליו להמתין לגיל 60 כדי להתחיל לקבל את קצבת הפנסיה התקציבית.

במידה ופרישתו ל עובד עם פנסיה תקציבית שהשלים 10 שנות עבודה הנה עקב מצב בריאותי שאינו מאפשר את המשך עבודתו, יוכל העובד לפרוש לפנסיה מוקדמת ולקבל קצבה בכל גיל, אם פוטר עקב מצב בריאותי לקוי, יהיה זכאי לקצבה גם טרם השלמת 10 שנות עבודה.

במידה ועובד שהיה מבוטח בפנסיה תקציבית נפטר, שאריו עשויים להיות זכאים לקצבה לאחר מותו

Back to top button