פנסיה לעובד

כל אדם עובד (גבר החל מגיל 21 ואישה החל מגיל 20) זכאי להפרשות לאחד מתכניות הביטוח הפנסיוניות, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל זאת כחלק מצו ההרחבה שפורסם בשנת 2008 לביטוח פנסיוני מקיף, חובת ההפרשה לביטוח חלה על המעסיק, עליו לעשות זאת באמצעות הפרשות משכרו של העובד המתחלקות באחוזים בין המעסיק ובין העובד בליווי הפרשות לקרן פיצויים לעובד למקרה שיפוטר, העובד אינו רשאי לותר על הפרשה לפנסיה באופן כללי כמו גם לא על הפרשת החלק שלו בלבד, באותה מידה המעסיק אינו רשאי לוותר או להימנע מהפרשות פנסיה עבור העובד.

סכום הפרשות החובה לפנסיה מחושב בהתאם לשכר הברוטו הבסיסי של העובד מבלי לקחת בחשבון שעות נוספות או לחלופין לפי השכר הממוצע במשק – הנמוך מבין השניים.

שיעור ההפרשות לביטוח פנסיוני נכון לינואר 2017 הוא 18.5% משכרו החודשי של העובד:
6% מהשכר על חשבונו של עבוד יופרשו לחסכון פנסיוני
6.5% מערך השכר של העובד יופרשו על ידי המעסיק לחיסכון פנסיוני
6% מערך השכר של העובד לקרן פיצויים למקרה שהעובד יפוטר.

משנת 2015 עובדים בשירותי מדינת ישראל זכאים להפרשות באחוזים גבוהים יותר:
שיעור ההפרשות לביטוח פנסיוני לעובדים בשירות המדינה יהיה 6.5%-7% מהשכר על חשבונו של העובד
ן- 6.5%-7.5% מערך השכר של העובד יופרשו על ידי המעסיק לחיסכון פנסיוני.

כל עובד רשאי לבקש מהמעסיק שלו להגדיל את אחוז ההפרשה לחסכון פנסיוני עד ל 7% משכרו בהתייחס להפרשה מחלקו של העובד בלבד, שינוי זה לא ישפיע על אחוז ההפרשה של המעסיק או על אחוז ההפרשה לפיצויי פיטורים.

כל עובד רשאי לבחור באיזה סוג של ביטוח פנסיוני הוא חפץ (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) כמו גם את הגוף שבו יתנהל הביטוח הפנסיוני שלו ולנהל מול אותו הגוף משא ומתן בנוגע לביטוח הפנסיוני של, על העובד להודיע למעסיקו על בחירתו (מוסד, סוג) ולמלא את הטפסים הנדרשים להסדרת ההצטרפות למוסד שבחר והעברת הכספים ובאחריותו להחתים את המעסיק

כל עובד רשאי להיעזר לתהליך זה ביועץ פנסיוני (או יועץ/סוכן ביטוח) מטעמו או מטעם המעסיק.

במידה והעובד לא הודיע אחרת למעסיק מחויב המעסיק לבטח את העובד באחת משתי קרנות הפנסיה שנבחרו על ידי משרד האוצר כקרנות ברירת מחדל – בהתאם להסכם עם משרד האוצר קרנות אלה מספקות שירות בדמי ניהול נמוכים בהתחייבות ל 10 שנים באותו סכום של דמי ניהול – או לחלופין בקופת הגמל שבחר ארגון העובדים במכרז.

במידה ומתוקף הסכם קיבוצי או חוזה אישי תנאי הפנסיה של העובד גבוהים מהמינימום החוקי על המעסיק להפריש סכומים בכפוף להסכם זה.

עובד חדש שלא היה מבוטח קודם לכן בביטוח פנסיוני זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני רק 6 חודשים לאחר שהחל לעבוד, אך במידה וטרם תחילת עבודתו היה מבוטח (באופן עצמאי או על ידי מעסיק קודם) יהיה זכאי העובד להפרשות לביטוח פנסיוני מיומו הראשון במקום העבודה החדש (למעט מקרים חריגים).

עובד שהחל לעבוד לפני גיל חובת ההפרשה (20 לנשים, 21 לגברים) תקופת עבודתו תילקח בחשבון במניין 6 החודשים.

מעסיק רשאי להפסיק את הפרשות לפנסיה כאשר יחסי העובד מעביד בינו לבין העובד הסתיימו כמו במקרים של פרישה לפנסיה וסיום העסקה עקב פיטורים, התפטרות.

על המעסיק להעביר את סכומי ההפרשות לפנסיה תוך עד 7 ימים מיום תשלום השכר או תוך עד 15 ימים מסופו של החודש עבורו הופרשו הכספים, במועדים אלה על המעסיק להעביר למוסד בו מתקיים החיסכון הפנסיוני של העובד גם את חלקו של העובד (מתוך שכר הברוטו שלו) וגם את חלקו של המעסיק.

לצורך חישובי הפרשות שבוצעו לפני ינואר 2017 ניתן לצפות באחוזי ההפרשה בשנים שקדמו לה בטבלה הבאה:

החל מתאריךהפרשות
ע"ח המעסיק
הפרשות
ע"ח העובד
הפרשות ע"ח
המעביד לפיצויים
סה"כ
01.01.20176.50%6%6%18.50%
01.07.20166.25%5.75%6%18%
01.01.20166%5.50%6%17.50%
01.01.20156%5.50%6%17.50%
01.01.20146%5.50%6%17.50%
01.01.20135%5%5%15%
01.01.20124.16%4.16%4.18%12.50%
01.01.20113.33%3.33%3.34%10%
01.01.20102.50%2.50%2.50%7.50%
01.01.20091.66%1.66%1.68%5%
01.01.20080.83%0.83%0.83%2.50%

 

Back to top button