פיטורים בשיחת טלפון

פיטורים של עובד במהלך שיחת טלפון, הודעת טקסט (סמס או ווצאפ) אינם חוקיים ואינם עומדים בהגדרות החוק להליך פיטורים תקין מכמה סיבות.

ראשית בעת פיטורים בטלפון לא מתקיים ההליך המלא הנדרש כחוק בעת סיום ההעסקה של העובד.
בכדי שתהליך הפיטורים יהיה תקים על המעסיק לזמן את העובד לשימוע, את הזימון יש למסור לעובד בכתב, ובו לציין את סיבת רצונו של המעסיק לפטר את העובד ולצרף להודעה הכתובה הזאת מסמכים רלוונטיים (כמו דוחות המראים ירידה בתפוקת העובד וכדומה), לאחר מכן יש לקיים את השימוע ועל השימוע להיות הוגן ולאפשר לעובד במהלכו להציג טיעונים להגנתו, לאחר מכן יש להודיע לעובד על החלטת  המעסיק ואם זאת החלטת פיטוריו יש למסור לו שוב בכתב (ולא בהודעת טקסט כתובה) הודעה מוקדמת לפיטורים המציינת את תאריך מסירת הודעה זו ותאריך כניסת הפיטורים לתוקף, משך הזמן בין תאריכים אלה הנקרא תקופת הודעה מוקדמת נקבע על פי משרתו של העובד והוותק שלו במקום העבודה בדרך כלל מדובר על חודש הודעה מוקדמת לעובד שהשלים שנה ומעלה של עבודה אצל אותו המעסיק ולסיום עם סיום העסקתו יש למסור לעובד מכתב פיטורים המפרט את מועד תחילת העסקתו אצל אותו המעסיק את מועד סיום ההעסקה המהווה את תאריך סיום יחסי עובד מעביד בין הצדדים וגמר חשבון בנוגע לזכויותיו הכלכליות של העובד.

את כל האמור לא ניתן לקיים באמצעות שיחת טלפון, כך שמעסיק שמפטר את העובד שלו במהלך שיחת טלפון ביניהם עובר על החור ובעצם עובר על כמה סעיפים בו.

במקרה שעובד אכן פוטר מעבודתו שלא כחוק במהלך שיחת טלפון, עליו לפנו לבית הדין לעבודה בכדי למצות את זכויותיו, בית הדין יברר את פנייתו ובאפשרותו של בית הדין להורות למעסיק להשיב את העובד למשרתו, כמו כן בית הדין יכול להטיל על המעסיק לשלם לעובד פיצויים, לשלם קנסות ואף לשלב בין אפשרויות אלה.

 

חוקי העבודה בארץ נועדו בין היתר כדי למנוע מקרים מעין אלה

של התאכזרות או זלזול של מעסיק בעובד שכן כעת יודע המעסיק שעליו לנהוג בעובדיו בכבוד, להציג להם את טיעוניו לפיטוריהם ולאפשר להם לטעון להגנתם, כמו גם מרווח זמן שיאפשר להם למצוא מקום עבודה חלופי ולעבור תהליך מיון לעבודתם הבאה.

בעידן בו אנו נמצאים שמכשירים סלולריים, ריבוי מדיות ודרכי התקשרות משתלטים עוד ועוד על התקשורת בין האנשים חשוב עוד יותר מבעבר לשים דגש על ניהול תהליכים תקין במיוחד בכל  הקשור לתעסוקה.

אנו מסגלים לנו הרגלים חדשים בתקשורת בין אנשים גם בכמות וגם בדרך, בזכות הטכנולוגיה קל הקבה יותר לתקשר ובדרכים כה מגוונות, ביחד עם כל היתרונות הנפלאים של טכנולוגיות אלה נוצרים לעתים הרגלים של תקשורת בעייתית, כמו מקרים שלצערנו עוד לא נעלמו מן העולם כדוגמת פיטורים בשיחת טלפון, במסרון או הודעת ווצאפ, הנחיות החוק לקיום הליך מסודר מנעות הפיכת התנהגויות אלה לנורמות שיפגעו בעובדים.

מעסיק שפיטר עובד לא יכול לחזור בו מהודעתו מבלי לקבל את הסכמת העובד לכך, הכלל תקף גם במקרה של פיטורים בטלפון, יחד עם זאת מובהר בחוק שבמידה ונעשו הפיטורים (גם אם לא כחוק) "בעדנא דריתחא" ניתן יהיה לבטלם אם בית הדין יקבל את טענת המעסיק שכך היה שכן ראוי להתחשב בכך שלפעמים עושה אדם מתוך כעס שנגרם בשל לחץ או סיטואציה קשה החלטות לא נכונות ובמקרים אלה ראוי להתחשב ולהשיב את המצב לכשהיה.

דבר נוסף שיש לזכור הוא שעל פי רוב רוח הדברים נכונה גם במקרה של התפטרות, כלומר גם לעובד מתפטר יש דרך להודיע למעסיק על סיום עבודתו במקום העבודה, בכדי שההתפטרות תיכנס לתוקף יש למסור הודעה בכתב למעסיק, על כן הודעה טלפונית לא אפשרית שכן מועד ההודעה המוקדמת וכן תאריך סיום ההעסקה נגזרים מתאריך מסירת ההודעה בכתב למעסיק בדבר סיום ההעסקה, ההבדל הוא כמובן שכשעובד מתפטר לא מתקיים שימוע, אין הוא נדרש לתת למעסיק אפשרות לשכנע אותו להישאר, אך עליו להמשיך ולהגיע למקום העבודה גם לאחר מסירת ההודעה בכתב עד לסיום תקופת ההודעה המוקדמת בכי לאפשר למעסיק המשך התנהלות תקינה של העסק ומציאת מחליף לתפקידו של העובד המתפטר.

Back to top button