פיטורים בחופשת מחלה

על פי חוקי העבודה במדינת ישראל עובדים רשאים להיעדר ממקום עבודתם בשל מחלה, כמו כן זכאים עובדים לתשלום בעבור ימי היעדרותם אלה, משרתו של עובד שנעדר מעבודתו מוגנת בחוק ולמעשה פרט למקרים יוצאי דופן אסור למעסיק לפטר עובד בהיותו בחופשת מחלה.

ראשית בנושא חופשת המחלה, כל עובד שחש שעקב מחלה אינו יכול להגיע למקום העבודה, רשאי לגשת לרופא המשפחה שלו ולבקש אישור להיעדרות מהעבודה, אישור בכתב שיכלול את התאריך שבו מסתיים אישור ההיעדרות וחתום בידי רופא. כמו כן על העובד להודיע על היעדרות מהעבודה בשל מחלה לכל היותר לאחר שלושה ימי היעדרות ובעת מסירת ההודעה עליו לציין מתי להערכתו ישוב לעבודה.

לכשישוב עליו למסור למעסיק את האישור שניתן לו מהרופא.

על ימי היעדרותו מהעבודה זכאי עובד לתשלום מהמעסיק במידה וישנם לו ימי מחלה צבורים, בהתאם לחוק זכאי עובד ל 1 וחצי ימי מחלה בתשלום כל חודש ובאפשרותו לצבור עד 90 ימי מחלה בסך הכל, כשבעת היעדרותו מהעבודה בשל מחלה, על היום הראשון אינו זכאי לתשלום ועל הימים הבאים הוא זכאי לתשלום בגובה 50% משכרו עבור היום השני והרביעי ו 100% מערך שכרו מהיום הרביעי והלאה.

לעתים בשל מחסור בתפוקת העובד בעת היעדרותו או חוסר אמון בשל לצדקת היעדרותו מהעבודה של אותו עובד מעסיקים מבקשים לפטר עובדים אלה, החוק אוסר על מעסיק בכל תוקף לפטר עובד בחופשת מחלה, הרעיון מאחורי איסור זה הוא הגנה בסיסית על זכויותיו של העובד שכן כמו כל אדם אחר גם עובדים עשויים לחלות ובשל מחלתם להיעדר ממקום העבודה, המחוקק מבהיר שלא ניתן לרמוס זכותו של עובד להיעדר ממקום העבודה על ידי פיטורי עובד בחופשת מחלה, זאת אלא אם מתקיים אחד מהמקרים החריגים הבאים:

  1. במקרה שנמסרה לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים, לפני שיצא לחופשת מחלה, שכן אז ההודעה על פיטוריו לא קשורה להיותו חולה וחופשת המחלה לא מהווה עילה לפיטורים לא חוקיים.
  2. במקרה בו המעסיק פשט את הרגל (או שהחברה בהליך פירוק), או שמקום העבודה נקלע לקשיים ולכן מתקיימים בו צמצומי כוח אדם בעקבות כך שמקום העבודה אינו פועל באופן קבוע כבעבר.
  3. אם הסתיימה צבירת ימי החופשה של העובד והוא עדיין אינו כשיר לחזור לעבודה, רשאי המעסיק לפטרו, תוך דגש שפיטוריו נעשו בתום לב ובהגינות.

ובכל המקרים הנל על המעסיק לקיים הליך פיטורים חוקי ובכלל זה לקיים שימוע לעובד ולאפשר לו לטעון להגנתו, למסור לו הודעה מוקדמת לפיטורים ומכתב פיטורים הכולל את תאריך סיום יחסי העובד מעביד וגמר חשבון בין הצדדים.

למעסיק אסור לבקש מהעובד להגיע למקום העבודה למרות היותו חולה או למרות הימצאותו של אישור רפואי להיעדרות, אך המעסיק רשאי במידה והוא חושד שהאישור הרפואי לא ניתן באופן ראוי לבקש בדיקה נוספת על ידי רופא מטעמו.

עובד שפוטר במהלך חופשת מחלתו שלא כדין רשאי להגיש תלונה כנגד המעסיק המפטר לבית הדין לעבודה, בית הדין יבחן את המקרה ועשוי להורות על החזרתו לעבודה או להטיל על המעסיק לפצות את העובד או לשלם קנסות, לחלופין במידה וימצא בית הדין שמעסיק פעל כדין יבטל את תביעת העובד.

במקרים מסוימים זכאי עובד שפוטר שלא כדין לסיוע בייצוג משפטי בבואו לבית הדין לעבודה בכדי למצות את זכויותיו החוקיות מול המעסיק.

לסיכום, על פי רוב, מעסיקים בוחנים את תפוקת העובדים בכפוף לימים בהם הם נמצאים במקום העבודה, ישנם מעסיקים שאינם רואים בעין טובה עובד שנעדר תכופות בשל מחלה, גם אם על פי חוק זכאי העובד להיעדר בשל מחלה ממקום העבודה ואף לתשלום בגין היעדרות זו, ישנם מעסיקים שמעוניינים לפטר עובדים שנעדרים הרבה (לטעמם), זכרו כעובדים שהחוק מגן עליכם במקרים אלה ואוסר על המעסיק לפטר אתכם כל עוד פעלתם בתום לב. כמעסיקים זכרו שעליכם לכבד את זכויות עובדיכם ועליכם לאפשר להם להיעדר מהעבודה בעת מחלתם ואף לשלם על ימים אלה כחוק, הימנעו מפיטורי עובד בעת חופשת מחלתו ובכך לא תחשפו לתשלום פיצויים לעובד ואף לתשלום קנסות. בסופו של דבר מעסיקים ועובדים, כולנו לעתים חולים וזכרו שעובד חולה עשוי להדביק עובדים נוספים ובכך לגרום להיעדרות של עובדים אחרים.

Back to top button