פיטורים בזמן הריון

סעיף 9 בחוק עבודת נשים אוסר בבירור פיטורי אישה בזמן ההריון. " לא יפטר מעסיק עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לתקופת לידה והורות אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה" בהיותו של חוק זה חלק מחוקי המגן לעובדים במשק הישראלי תפקידו להגן על נשים בהריון מפיטורים כדי למנוע את אבדן מקום העבודה בתקופה רגישה זו בחייה של העובדת, ולהגן עליהן מאפליה במקום העבודה שלהן כאשר הן בהריון, בלשון החוק מצוין שחל איסור על פיטורי עובדת החל מהחודש ה 6 להריונה, אך ישנו איסור מוחלט לפטר אישה בהריון בכל תקופת ההריון מבלי לקבל לכך היתר מיוחד משר העבודה.
חוק זה עוזר באופן משמעותי לנשים להשתלב בשוק העבודה ולא לחשוש מכך שברצונן להקים משפחה או להרחיב את משפחתן יהיו בסכנת אובדן מקור פרנסתן בשל ההריון.

נשים רבות נאלצות להיעדר בתכיפות גבוהה יותר מאשר בשגרה ממקום העבודה בכדי לבצע בדיקות הקשורות בהריון, בדיקות אלה חשובות מאוד לשמירה על בריאותן האישית ועל בריאות והתפתחות העובר בבטנן, כמו כן לעתים בשל השינויים הפיזיולוגים שעוברת אישה במהלך ההריון ישנם קשיים המובילים להיעדרויות, חופשות מחלה וכדומה, בעבר חששו נשים רבות שבשל היעדרויות אלה יהיה להם קושי מול מעסיקים שכן המעסיק מצידו חווה הפחתה בנוכחותה של העובדת, לעתים ירידה בתפוקת העבודה / בפריון שלה, מה שיכול היה להוביל לכך שמעסיק יפטר את העובד ת כדי להחליפה בעובדת שתיעדר פחות.
תופעת לוואי נוספת היא הימנעות מהריון, ישנן נשים שהיו נמנעות / דוחות הריון בכדי לא לאבד את מקור פרנסתן.

כעת אף מוגדר בחוק באופן ברור שחל איסור על פיטורי עובדות במקרים אלה, ישנה גם הגדרה בחוק לגבי ההעדות המותרת לאישה לצורך בדיקות, אישה רשאית להיעדר ממקום העבודה בזמן ההריון למשך עד 20 שעות במהלך ההריון אם משרתה בת עד 4 שעות עבודה ביום, ותהיה רשאית להיעדר למשך 40 שעות בכל תקופת ההריון אם משרתה בת יותר מ 4 שעות עבודה ביום, עם הזמן נוספו אף הרחבות המאפשרות לנשים להיעדר ללא חשש מפיטורים גם לצורכי טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית, יש לציין שחלק מההגנות הנ"ל מכוונות גם לגברים (במקרים של טיפולי פוריות וטיפולי הפריה וכדומה).

אז מה עושים אם פוטרת במהלך ההריון?

במידה ועובדת פוטרה למרות איסורים אלה במהלך הריונה, בית הדין לעבודה יפסוק שהפיטורים בטלים לחלוטין והעובדת תהיה זכאית לכל הזכויות המגיעות לה כמו שהיה לו לא היתה מפוטרת כלל.
בכדי לשמור על זכויותיה, על עובדת שפוטרה לפנות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה ולהגיש תלונה כנגד המעסיק ולתבוע פיצוי בגין התשלומים והזכויות שנשללו ממנה בעת פיטוריה הלא מוצדקים.
כמו כן עומדת לעובדת הזכות להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין לעבודה בכדי לקבל פיצויי פיטורים.
**פיטורי עובדת בהריון מהווים עבירה פלילית.

חשוב לזכור שאישה מוגנת מפיטורים גם במהלך חופשת הלידה לה היא זכאית, כך שגם פיטורים בתקופה זו אינם חוקיים ובעצם אסור לפטר עובדת עד 60 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה שלה.

בנוסף לכל האמור חל איסור על מעסיקים לפגוע במסגרת / היקף המשרה וההכנסה של העובדת, כלומר, לא יוכל מעסיק להעביר עובדת הרה למשרה בשכר נמוך יותר, או לתפקיד בשעות קצרות יותר שישפיע על שכרה בטענה שזה תואם את מצבה, זמינותה או כל טענה אחרת, זה במידה והעובדת עובדת אצל אותו המעסיק במשך 6 חודשים או יותר וכל עוד לא התקבל היתר מיוחד משר הכלכלה.

לסיכום, בימינו חוקי המגן שומרים על נשים מפיטורים במגוון מקרים בכדי לאפשר לנשים השתלבות הוגנת ושוויון הזדמנויות ראוי בשוק העבודה, חוקי העבודה בכלל וחוק עבודת נשים בפרט כופים על המעסיקים ועל העובדים תרבות תעסוקה שתאפשר לנשים לקיים קריירה ולדאוג לכלכלתן בשילוב עם חיי משפחה כראות עיניהן וללא חשש מאבדן מקום העבודה.

כמו כן נותן החוק בידי עובדים ועובדות כלים למצות את זכויותיהן בדמות יחידת האכיפה של חוקי העבודה ובתי הדין לעבודה,  באמצעותם ניתן לברר כל תלונה לשמירת זכויות העובדים יחד עם שמירה על זכויות המעסיקים.

Back to top button