נקודות זיכוי

כל עובד מחויב לשלם אחוז מסוים משכרו עבור עבודה שביצע בהתאם לגובה שכרו ולמשתנים אישיים למס הכנסה, נקודות זיכוי משקפות את סכום ההפחתה מהסכום החייב במס עבור הכנסה מעבודה, כמות הנקודות להן זכאי כל עובד משתנה בהתאם לפרמטרים שונים, שווי הזיכוי במס עבור כל נקודה גם הוא משתנה עם השנים בהתאם להוראת המס, נכון לשנת 2017 שווי כל נקודת זיכוי במס הוא 2580 ש"ח לשנה או 215 ש"ח בחודש.

ככל שעובד עומד ביותר קריטריונים כך הוא זכאי לקבל יותר נקודות סיכוי במס במצטבר שיופחתו מתשלומי המס אותם הוא מחויב לשלם כחוק.

איך זה עובד?
בכל שנה על כל עובד לשלם מס על ההכנסה שלו, מתוך סכום המס שעליו לשלם יש להפחית את כמות הנקודות להן זכאי אותו עובד כפול שווי כל נקודה.

האמור נכון עד לנקודת מס אפס אך, במקרה וזיכוי המס גבוה מסכום המס שעל העובד לשלם, הוא לא יקבל על ההפרש החזר כספי.

ישנם מחשבונים לחישוב כמות נקודות המס לזיכוי להן זכאי כל עובד מטעם רשות המסים בישראל בהם ניתן להקליד את הפרמטרים האישיים של כל עובד למצוא תוצאה מדויקת:
למחשבון נקודות זיכוי מעודכן לשנים 2017 – 2018 לחצו כאן
למחשבון נקודות זיכוי מעודכן לשנים 2012 – 2016 לחצו כאן


ישנם פרמטרים שונים המזכים עובד בנקודות זיכוי במס:

באופן בסיסי כל תושב ישראלי זכאי ל 2.25 נקודות זיכוי במס, 2 נקודות על עצם היותו תושב ורבע נקודה על נסיעותיו לעבודה ובחזרה. לעומת מי שהנו תושב, עובד זר שאינו תושב מדינת ישראל, לא זכאי לאותם 2.25 נקודות זיכוי במס. ישנם מקרים חריגים על פי תקנות מס ההכנסה שתושב חוץ זכאי לנקודות זיכוי למרות שאינו תושב ישראלי, כל זה במידה והוא שוהה בארץ כחוק ומועסק כחוק עם היתר עבודה.

 

כעת על בסיס הנקודות הזה, ישנם פרמטרים לתוספת נקודות לזיכוי ביניהם:

 • נערים עובדים בגילאים 16-18 זכאים לנקודת זכות נוספת.
 • משרתי חובה בצהל או מי שביצע שירות לאומי למשך 12 חודשים או יותר יהיה זכאי למשך שלוש שנים מרגע שחרורו לנקודות זיכוי משתנות:

גבר ששירת בחובה  23 חודשים מלאים לפחות או אישה ששירתה בחובה 22 חודשים לפחות זכאים ל ⅙ נקודת זיכוי בכל חודש, במידה ושירתו פחות מתקופה זאת אך למעלה  מ12 חודשים יהיו זכאים ל 1/12 נקודת זיכוי מדי חודש.

 • מסיימי תואר אקדמי זכאים לתוספת נקודות זיכוי משתנות:

עובדים שסיימו את לימודיהם האקדמיים משנת 2005 במוסד להשכלה גבוהה במדינת ישראל כמו כן משסיים לימודים של מקצוע הכולל 1700 שעות לימוד יהיה זכאי ל ½ נקודת זיכוי במס נוספת למשך שלוש שנים מרגע סיום התואר הראשון או למשך שנתיים בסיום תואר שני מהשנה שאחרי השנה בה סיים את לימודיו, עובד שסיים את לימודיו החל מ 2007 ואילך יהיה זכאי לנקודת זיכוי מלאה ולא חצי כמו מסיימי 2005 עד 2007.
במידה והלימודים הנם בתחום בו נדרשת התמחות כמו עריכת דין באפשרותו של העובד לדחות את זכותו לנקודות זכות עד לאחר ההתמחות ( החל משנת 2012) זאת במידה והחל את התמחותו עד תום שנת המס שלאחר שנת סיום התואר.
עובד שסיים את לימודי התואר האקדמי שלו בשנים 2014/2015 זכאי לקבל נקודת זיכוי במס אחת לשנה כאשר סיים לימודי תואר ראשון וחצי נקודת זיכוי במס כאשר סיים לימודי תואר שני, עובד זה יוכל לבחור אם ליהנות מנקודת הזיכוי בשנה שלאחר השנה בה סיים את לימודיו או בזאת שאחריה

 • עולים חדשים שהיגרו ארצה זכאים לתוספת בנקודות זיכוי משתנות:

  במשך 42 החודשים מיום עלייתו זכאי עולה ל ¼ נקודת זיכוי בכל חודש למשך השנה וחצי הראשונות, ⅙ נקודת זיכוי בכל חודש עבור השנה שלאחר מכן, 1/12 נקודת זיכוי לחודש בעבור השנה האחרונה מתוך 3.5 השנים במצטבר בהן הוא מקבל תוספת כעולה חדש.
  עולה חדש רשאי להקפיא זכאות זו במקרים של שירות צבאי (שירות חובה), לימודים אקדמאים או במקרה שעזב את הארץ לתקופה של 6 חודשים ל 3 שנים וחזר לאחר מכן.
 • נשים זכאיות לחצי נקודת זכות נוספת (גם מי שאינה תושבת ישראל)
 • לנשים עם ילדים זכות נוספת לנקודות זיכוי משתנות:
  במידה והיא נשואה תקבל אישה על כל ילד שילדה נקודת זיכוי וחצי בשנה שבה ילדה ומסוף אותה שנה ועד כאשר ימלאו לילד שלה חמש שנים תקבל 2 וחצי נקודות זיכוי נוספות ומהשנה שהילד/ה בן/ת 6 ועד גיל 17 נקודת זיכוי אחת לבסוף מגיל 17 עד גיל 18 חצי נקודת זכות.
 • לאבות לפעוטות (פעוט הוא ילד שעדיין לא הגיע לגיל6) זכאים עבור כל ילד לנקודות זיכוי במס משתנות:
  נקודת זיכוי וחצי בשנה בה נולד הילד, החל מתחילת השנה שלאחר מכן ועד כאשר מגיע הילד לגיל 5 זכאי האב לשתיים וחצי נקודות זיכוי במס.
 • כל הורה יחיד גבר או אישה (הורה יחיד / חד הורי  – מוגדר ככזה שאין עוד אדם חי שרשום כהורה לאותו ילד) זכאי לקבל עבור כל ילד שנמצא אצלו (כמו במקרה של ילדי אישה) כמו גם נקודת זיכוי על כך שהוא/היא הורה יחד שחי בנפרד.
  כמו כן כל הורה יחיד (כאמור הורה שאין עוד אדם חי אחר שרשום כהורה לילד בחזקתו) יהיה זכאי לנקודות זיכוי במס כמו במקרה של אם וכמו במקרה של אב גם יחד, ובנוסף נקודת זיכוי אחת במס נוספת בגין כך שהוא הורה יחיד לילדיו.
 • הורה שמשלם מזונות על ילד שאינו בחזקתו זכאי לנקודת זיכוי אחת במס בהתאם להכנסותיו גם גם אדם נשוי המשלם מזונות לבן/בת הזוג לשעבר.
 • עובד שנשוי לאדם שלא הכני כסף מעבודה במהלך שנת מס והוא או בן/ת הזוג הגיעו לגיל הפרישה או שאחד מהם נכה ב 100% או במיד ואחד מהם עיוור, זכאי עובד זה לנקודת זיכוי נוספת במס.

משרתי מילואים מקבלים אחת לשנה תגמול נוסף בשווי נקודות זיכוי במס ע"י רשות המסים בערך משתנה בין חצי נקודה ל 2 נקודות זיכוי.
שווי נקודות ניכוי במס בחמש השנים האחרונות:

2013 – 2616 ש"ח בשנה
2014 – 2616 ש"ח בשנה
2015 – 2616 ש"ח בשנה
2016 – 2592 ש"ח בשנה
2017 – 2580 ש"ח בשנה

Back to top button