חישוב פיצויי פיטורים

עובד שהשלים שנה שלמה של עבודה או יותר אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה ופוטר מעבודתו על ידי המעסיק זכאי לקבל ממנו פיצויי פיטורים, פיצויים אלה נועדו בכדי לאפשר לעובד להמשיך את שגרת חייו בתקופה שמסיום העסקתו אצל המעסיק שפיטר אותו ועד למועד השתכרותו מחדש מעבודה חלופית, במקרים מסוימים גם עובד מתפטר זכאי לקבלת פיצויי פיטורים מהמעסיק, זאת כאשר מתרחשת התפטרות בדין מפוטר, במקרים כמו הרעת תנאי העובד עד כדי כך שלא נותרת לו ברירה אלא להתפטר, אי חידוש חוזה שחודש בעבר, העתקת מקום מגורים למקום מרוחק, התפטרות בשל מצב בריאותי לקוי, כמו גם במקרים בהם המעביד או העובד נפטרו וכן בעת פרישה לפנסיה, בכל המקרים הללו, גם אם המעסיק לא היה זה שיזם את סיום ההעסקה, עדיין יהיה זכאי העובד לקבלת פיצויי פיטורים.

מעסיק שפיטר עובד לפני השלמת שנה במקום העבודה בכדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, חשוף לתביעות וכנסות, בנוסף בית הדין לעבודה יבטל את פיטורי העובד ואלץ את המעסיק להמשיך את העסקתו.

כיצד מתבצע החישוב?

החישוב הבסיסי לפיצויי פיטורים מתבצע כך, לעובד מגיעים פיצויים בגובה משכורת אחת על כל שנה שעבד, וחלק יחסי ממשכורת על כל חלק יחסי משנה שעבד בהתאמה, חישוב המשכורת אותה מכפילים במספר החודשים משתנה לפי מגוון פרמטרים כגון סוג המשרה (חלקית מלאה), שנות ההעסקה ועוד, כמו כן החישוב מתבסס על משכורתו האחרונה של עובד ולא בהתאמה לפי שנות עבודתו, לדוגמה עובד שבשנתו הראשונה השתכר ב 4500 ש"ח בחודש, במהלך שנות עבודתו עלה לעתים שכרו כך שבחודש האחרון בשנת העסקתו האחרונה טרם פיטוריו היה שכרו 8000 ש"ח ובסה"כ עבד אצל אותו המעסיק במשך 5 שנים, פיצויי הפיטורים שלו יהיו 8000 ש"ח כפול 5 שנים, סה"כ פיצויי פיטורים 40,000 ש"ח.

חישוב הפיצויים לעובד קבלן מבוצע לפי הכנסתו הממוצעת לחודש ב 12 החודשים טרם פיטוריו.

כמו כן חשוב לשים לב כי ישנם מרכיבי שכר שאינם נכללים בשכר המחושב לפיצויי פיטורים, בין המרכיבים שלא נכללים בחישוב ישנם: תשלומים בעבור שעות נוספות (אלא אם נכללו בשכר גלובאלי), תשלום על נסיעות או על אחזקת רכב, דמי הבראה ותוספות שכר נוספות.

פטור ממס
פיצויי פיטורים אינם חייבים בתשלום מס עד לתקרת פטור השווה לכפולה של שנות עבודתו של העובד כפול משכורת מקסימלית לחישוב שנתי בגובה 12,200 ש"ח, ישנן דרכים לבצע תכנוני מס כך שחלק מכספי הפיצויים ינותבו לקופת גמל וליהנות מפטור במס גם על סכום גבוה בפועל מהתקרה הנ"ל.

לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים נקבע שהפרשות לקופת פיצויים/תגמולים כתוספת לביטוח הפנסיוני / קופת הגמל של העובד יכולים להחליף את הפיצויים להם זכאי העובד בעת פיטורים, נכון לשנת 2015 המעסיק מחויב להפריש כ 6% משכרו של העובד לחסכון פנסיוניו את היתר (מסה"כ של 8.33% רשאי הוא להפריש לקופת פיצויי פיטורים), אך יכול הוא ברצותו להפריש את כל ה 8.33% לחיסכון הפנסיוני של העובד, זאת ע"י סיכום בחוזה העבודה של המעסיק עם העובד או אם חלה חובה בהסכם קיבוצי, כך במקרה שעובד פוטר מעבודתו לא יקבל את הפיצויים מיד משום שהסכום הופרש לקופת תגמולים שלרוב תשלום עם קרן הפנסיה של העובד, הסדר זה מאפשר למעסיק להימנע מחישובים רטרואקטיבים על שינויי השכר לאורך הדרך ולעובד ליהנות מפיצויים גם במקרים שלא פוטר או שלא חלו עליו התפטרות בדין מפוטר.
לאחר פיטוריו יכול העובד למשוך את ערך הכסף שהופרש עבורו על ידי המעסיק לחיסכון הפנסיוני ולהשתמש בו (עדיין תחת הפטור ממסים כפי שהוצג מעלה), או להשאיר את הכסף כחלק מקופת הפנסיה שלו לעת הפרישה, כמובן שמשיכה של הכסף תקטין בעד שליש את הקצבה החודשית לה יהיה זכאי בית פרישתו לפנסיה בגיל הפרישה.

חשוב לשים לב, לאורך השנים השתנו באופן משמעותי אחוזי ההפרשה ודרך ההפרשה לפיצויים ואין החוק אחיד לכל עובד, בשני העשורים האחרונים נעשו אין ספור עדכונים ושינויים כאלה מה שאומר שכמעט לכל עובד ישנו חישוב מעט שונה, לכן מומלץ להתייעץ עם עו"ד או רו"ח לבדיקת זכויותיכם, זאת על מנת להבטיח חישוב בהתאם לזכאות תואמת לשנה בה התחלתם לעבוד אצל אותו המעסיק (שכן זהו משתנה חשוב בחוק) וכן במועד סיום ההעסקה ומרכיבי הכנסתכם לאורך אותן שנים.

Back to top button