התפטרות מעבודה

לעתים מגיע הרגע לסיים את ההעסקה במקום העבודה הנוכחי, בין אם בשל הרצון לשנות תחום עיסוק, לעבור למקום עבודה עם שכר טוב יותר או בתנאים טובים יותר ובין אם מסיבות פחות טובות כמו סכסוך עבודה, חוסר מיצוי עצמי או קשיים במקום העבודה, כשמגיע הרגע להתפטר חלים על העובד המתפטר מספר כללים שחשוב שיעמוד בהם בכדי שיוכל למצות את זכויותיו ולא פחות חשוב בכדי לאפשר למעסיק שפרנס אותו עד כה למצוא ולהכשיר לו מחליף.

ברגע שהתקבלה ההחלטה מצד העובד לסיים את עבודתו אצל אותו המעסיק עליו למסור למעסיק הודעה מוקדמת, זאת על פי סעיף 2 (ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, תשס"א 2001: "עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות, לפי הוראות חוק זה."
עוד מצוין בסעיף ג' לחוק: "הודעה כאמור בסעיף זה תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי הענין, והכל בהתאם להוראות חוק זה."

את תקופת ההודעה המוקדמת יש לחשב במקרה של עובד בשכר חודשי כך:

  • במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים – של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
  • במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה – של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.
  • לאחר שנת עבודתו הראשונה – של חודש ימים.

ובמקרה של עובד בשכר שעתי יש לחשב את כמו הימים להודעה מוקדמת כך:

  • במהלך שנת עבודתו הראשונה – של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
  • במהלך שנת עבודתו השניה – של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
  • במהלך שנת עבודתו השלישית – של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
  • לאחר שנת עבודתו השלישית – של חודש ימים.

בזמן ההודעה המוקדמת על העובד להמשיך ולהגיע למקום העבודה, ולמלא את תפקידו כבעבר, העובד לא יכול להחליט שלא להגיע בתקופה זו. יחד עם זאת, למעסיק שמורה הזכות לוותר על שירותי העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, אך גם אם יעשה כן, העובד עדיין יקבל את שכרו ואת התנאים הנלווים לשכר בתקופה זו.
לאחר סיום תקופת ההודעה המוקדמת, נכנסים לתוקף הפיטורים ומסתיימים בפועל יחסי עובד מעביד בין הצדדים.

בעת סיום יחסי עובד מעביד יש לקיים מול המעסיק גמר חשבון וסכם קבלת כל הכספים והזכויות המגיעות לעובד, כגון שכרו על החודש האחרון שעבד, החלק היחסי שמגיע לו מדמי ההבראה, סיכום העברת תשלום עבור פיצויי פיטורים, כאן חשוב להבהיר שבמרבית המקרים ובעקבות תיקונים שבוצעו בחוק פיצויי פיטורים גם לעובד שפוטר מגיעים פיצויי פיטורים.
בנוסף להעביר זכויותיו בנושא חסכונות פנסיונים, קופות גמל ושאר נכסיו אצל המעסיק.
כמו כן העובד צריך לקבל מהמעסיק אישור על תקופת עבודה, מסמך המציין את מועד תחילת העבודה שלו אצל אותו מעסיק ואת התאריך בו הסתיימו יחסי עובד מעביד ביניהם, מסמך זה ישמש את העובד בבואו ללשכת התעסוקה במידה וירצה לדרוש דמי אבטלה.

התפטרות עקב פרישה לפנסיה, עובדים המבוטחים בהסדר של פנסיה תקציבית זכאים לפרוש לפנסיה מוקדמת החל מגיל 60, יתר העובדים רשאים להתפטר מעבודתם ולפרוש לפנסיה בגיל הפרישה (62 לנשים ו 67 לגברים) ולקבל את מלוא זכויותיהם כולל פיצויי פיטורים, אך זו היא אינה חובה, במידה ומגיע העובד להסכמה עם המעסיק וברצות 2 הצדדים, ימשיך העובד במקום העבודה גם לאחר גיל הפרישה ובכך גם יגדיל את החסכונות הפנסיונים שלו, למעסיק שמורה הזכות להכריח את העובד לסיים את עבודתו בגיל הפרישה.

ישנם מקרים בהם עובדים נמנעים מלהתפטר בשל חשש שיפסידו את דמי פיצויי הפיטורים להם הם זכאים, לכן חשוב להכיר את המקרים בהם גם עובדים מתפטרים זכאים לפיצויי פיטורים (התפטרות בדין מפוטר), עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אם התפטר מהעבודה בשל הרעת תנאי העסקתו, בשל העתקת מקום מגוריו למקום מרוחק, בשל הרצון לטפל בילד שזה עתה נולד, התקבל לאימוץ / אומנה או מאם פונדקאית ועוד.

Back to top button