הרעת תנאים לעובדים

המושג הרעת תנאים מתייחס למקרים בהם מעסיק משנה את תנאי ההעסקה של עובד / עובדים ובעצם מפחית מהזכויות שניתנו לאותו עובד קודם לאותה הפחתה בתנאי העובד, מעסיק שמרע את תנאי עובדיו מסתכן הן בתשלום פיצויים לעובד שיתפטר בעקבות הרעת תנאיו ודינו יהיה כדינו של עובד מפוטר והן בכך שבית המשפט יכפה עליו לשמר את התנאים המקוריים ולהשיבם לעובד ולעתים אף לפצותו בגין הרעת התנאים שכפה עליו המעסיק.

חוקי העבודה בארץ מגנים על עובדים ממקרים בהם מעסיקים ירעו את תנאי עבודתם של עובדיהם בכדי "לעודד" אותם להתפטר ובכך לגרום להם לוותר על פיצויי הפיטורים שלהם הם זכאים, למעסיק שמורה הזכות לפטר את העובד שלו, כל עוד נעשה הדבר בתום לב, אם נקלע לקשיים או שאינו מרוצה מהעובד, או מכל סיבה ראויה אחרת, בעת פיטורי עובד שמועסק למשך למעלה משנה ברצף יהיה על המעסיק לשלם פיצויי פיטורים בגובה משכורתו האחרונה של העובד כפול מספר השנים שעבד אצל אותו מעסיק, החוק אוסר על פיטורי עובד קודם להשלמת שנה בכדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.

במידה ובעל עסק נקלע לקשיים כלכליים והאפשרויות העומדות בפניו הנם להרע את תנאי העובדים או לפטרם, הוא רשאי להרע א תנאי העובד בהסכמתו בלבד, וזאת כמובן בכפוף למינימום החוקי של הזכויות להם זכאי העובד, לדוגמה עובד ששכרו גבוהה משכר מינימום, ניתן יהיה בהסכמתו בלבד להפחית את שכרו עד לגובה שכר מינימום, אך אסור, גם בהסכמתו, להוריד את שכרו מתחת לגובה שכר מינימום.

לחלופין, עסק שנקלע לקשיים כלכליים בהחלט מהווה עילה מוצדקת לפיטורי עובד, אך על בעל העסק יהיה לעמוד בעלויות הפיצויים שלו, כמו גם לוותר על תפוקתו לעסק.

הרעת תנאי העסקה של עובד עלולה להתרחש במגוון תחומים:

 • הפחתת שכר
 • הלנת שכר
 • הפחתת שעות העבודה לעובד בשכר שעתי
 • הפחתת משמרות
 • הפחתת העסקה בשעות נוספות
 • שלילת תנאים כגון, רכב צמוד, תשלום החזקת רכב, טלפון, יום חופשה נוסף בתשלום
  הפסקת מתן מתנות בחגים (על אף שאין חובה בחוק למתן מתנות לעובדים בחגים)
 • שינוי משמעותי ביחסי העבודה עם המעסיק, שינוי המקשה על המשך / קיום העבודה מצד העובד.
 • שינוי בנוגע למזון המוגש לעובדים (סגירת חדר אוכל, הפחתת הקצבת מזון ודומה)
 • שינוי תנאי העסקה, החלפת מקום / תפקיד / אחריות /דרגה באופן שמפחית ממעמדו / זכויותיו של העובד
 • פגיעה בפרטיות העובד ע"י התקנת מצלמה ללא צורך להתנהלות העבודה בלי סיבה מוצדקת
 • מתן תפקיד מייאש לעובד בכדי לגרום לו להתייאש ממקום העבודה.

בכל המקרים הנ"ל ובמקרים דומים נוספים לא מתרחשת הרעת תנאים באופן אוטומטי, יש לכל סיטואציה משתנים ספציפיים, לעתים, גובה ההפחתה, תכיפות הלנת שכר (אין דינה של הלנה חד פעמית כדין הלנה חוזרת שוב ושוב), כמות המשמרות שהופחתו וכדומה מהווים משקל בעת הבחינה האם אכן התרחשה הרעת תנאים או שהשינוי מקובל.
את הבדיקה מקיים בית הדין לעבודה בבואו לבחון תלונת עובד על הרעת תנאים, אם בכדי שתנאיו יושבו חזרה, או בכדי שיקבל פיצויי פיטורים כדין מפוטר.

מקרים נוספים שמצדיקים קבלת פיצויי פיטורים לעובד מתפטר הם כאשר העובד אינו מקבל כחלק משכרו השותף את כל התנאים להם הוא זכאי כחוק כגון, הפרשות לקרן פנסיה, תשלום דמי הבראה, דמי חופשה ודמי מחלה ועוד, במקרים אלה רשאי העובד להתפטר בעקבות כך שאינו רוצה להמשיך לעבוד בתנאים שמתחת למחויב בחוק ויהיה זכאי לקבלת פיצויי פיטורים ולפיצוי עבור תנאיו שלא התקבלו בעת העסקתו.

מנגד יש לזכור שלא פעם פסק בית הדין שלילת פיצויים לעובדים "שמיהרו" להתפטר תוך שטענו להרעה בתנאי העסקתם, אך בפועל בית המשפט סבר שלא התרחשה כזאת ולכן לא קיבלו פיצויי פיטורים כלל.

על כן הדרך הנכונה לפעול טרם התפטרות הנה לפנות למעביד ולומר לו שהוא רואה שינוי תנאי העסקתו כהרעת תנאים ושהוא מבקש להשיב את תנאיו כפי שהיו / כפי שמגיע לו.
במידה והמעסיק מסרב להשיב את תנאיו ניתן לפנות לבית הדין לעבודה לבירור הנושא בבקשה שיפעל להשבת התנאים של אותו עובד גם מבלי ליזום התפטרות.

עובד שממשיך לעבד לאחר שהורעו תנאי העסקתו ואינו מתפטר או פונה לבית הדין מסתכן בכך שבית הדין יראה בכך הסכמתו לתנאים החדשים.

Back to top button