הפסקות בעבודה

מהם זמני ההפסקות המגיעים לעובדים במהלך העבודה ועל חשבון מי ההפסקות?

זמני ההפסקות שזכאי להם עובד בעבודת כפיים הם 45 דקות הפסקה במהלך משמרת עבודה של 6 שעות או יותר, עובדים בעבודה שאינה עבודת כפיים זכאים להפסקה רק במקרים הבאים:
עובד במשרה של 6 ימים בשבוע במשך שמונה שעות ביום ומעלה, או לחלופין משרה של 5 ימים בשבוע למשך 9 שעות עבודה ביום ומעלה, במקרים אלה בכפוף לחוק שעות עבודה ומנוחה (סעיף 20) זכאי העובד להפסקה לשם מנוחה וארוחה באורך של 45 דקות (30 דקות בערבי חג) לכל הפחות, כשאם ההפסקה ניתנת במפוצל מחויבת להיות הפסקה רציפה של 30 דקות לפחות לרווחת העובד למנוחה ולארוחה.

זמן ההפסקה אינו מחושב כחלק משכר העבודה של העובד, כלומר אין המעסיק חייב לשלם לעובד עבור הזמן בו שהה בהפסקה, פרט למקרים בהם נדרש על ידי המעסיק לשהות במקום העבודה שלו, במקרים אלה זמני ההפסקות יחשבו כחלק משעות העבודה לתשלום שכר עבודה לעובד, מלבד מקרים אלה העובד רשאי לצאת ממקום עבודתו בזמן ההפסקה ואינו חייב בדיווח למעסיקו היכן בילה את ההפסקה שלו.

הפסקה לשירותים

מעבר להפסקה לצורך מנוחה וארוחה רשאי כל עובד לצאת להפסקות לצורך עשיית צרכים בשירותים בהתאם לצרכיו האישיים לאורך יום העבודה בכפוף לצורכי העבודה והאילוצים במקום העבודה, הפסקות אלה כמו גם הפסקות קטנות אחרות ברשות המעסיק כדוגמת הפסקת עישון, סידור יומיומי מזדמן וכדומה לא ינוכו משכר העובד על ידי המעסיק.

הפסקה לתפילה

גם לצורך תפילה לכל עובד הזכות לצאת להפסקה קצובה בזמן כדי להתפלל בהתאם לדת שלו, זמן ההפסקה לצורך זה ייקבע בהתאם לנוהג במקום העבודה ולצורכי ואילוצי העבודה על ידי המעסיק ובתיאום עם העובד, הפסקות אלה לא ינוכו משכרו של העובד.

מתי אינו זכאי עובד להפסקה בעבודה?

ע"פ סעיף 23 לחוק עבודה ומנוחה שר הכלכלה פרסם היתר המחריג את הנאמר בסיס החוק (הפסקה לכל עובד במשמרת של 6 שעות ומעלה) לפיו כאשר עובד מועסק במסגרת משרה שאיננה עבודת כפיים בת 8 שעות בשבוע עבודה בן 6 ימים, או עבודה בת 9 שעות בשבוע עבודה בין 5 ימים, המעסיק אינו מחויב במתן הפסקה כלל.

בימי שישי ובימי עבודה שלפני ימי חופשה כמו ערבי חג, המעסיק רשאי להעסיק את העובד במשך 7 שעות ללא הפסקה

מתי ניתן לצאת להפסקה במהלך יום העבודה?

בחקיקה בנושא אין חובה בנוגע למועד ההפסקה ובעצם ההחלטה על זמן היציאה להפסקה במהלך המשמרת נתון לשיקול דעתו של המעסיק בלבד, על אף שמצופה ממנו לעשות זאת בשיקול דעת ובהגינות לצרכיו של העובד.במרבית מקומות העבודה נהוג שהעובד יוצא להפסקה באמצע המשמרת.

עובדים המועסקים במעל שהמשמרות בו מתנהלות ברציפות (3משמרות ביום עבודה) זכאים לחצי שעת הפסקה במשמרת בת שמונה שעות, הפסקה זאת תינתן למשך 30 דקות ברצף ולא תפוצל ובא יתאפשר לעובד אכול.

כמו כן עובדים המועסקים במשמרות זכאים להפסקה של שמונה שעות לכל הפחות בין משמרת למשמרת, אסור להעסיק עובד 2 משמרות ברצף כמובן.

ישנם עובדים מעטים בלבד המתלוננים על הפרת חוק שעות עבודה ומנוחה, ההנחה היא שאם ישנן הפרות רבות לחוק זה לרוב הן קורות במגזר הפרטי, שם עובדים "חלשים" כגון מלצרים, עובדי קבלן ובני נוער חוששים לאבד את מקום עבודת וממעטים להתלונן על המעסיק בשל הפרת זכויותיהם.

מעט העובדים שכן מבקשים להתלונן על הפרת זכויותיהם בנוגע להפסקות בעבודה עושים זאת על ידי פניה לבתי הדין לעבודה שם מבררים הפרות לחוק זה.

אצל עובדים המועסקים בחברות ניקיון המעסיק נדרש לוודא כי לכל עובד יהיה מקום ראוי וסביר למנוחה ולהתרעננות בזמן ההפסקה שלו אצל מזמין העבודה, במקרים בהם המעסיק גובה ממזמין העבודה תשלום עבור זמני ההפסקות של העובדים, על המעסיק להעביר סכום זה לעובדים.

לפי סעיף 18 לצו ההרחבה, "לעובדים במלון תנתן במשמרת עבודה רגילה, שעה אחת הפסקה על חשבונם לשם אכילה ו/או מנוחה. המנוחה הינה חובה על כל עובד בהתאם לחוק שעות העבודה והמנוחה תשי"א-1951 בשעת המנוחה שרשאי העובד לעזוב את תחנת העבודה שלו.

Back to top button