הליך פיטורים תקין

כאשר מעסיק מחליט שהגיע העת לסיים את העסקת אחד מעובדיו עליו לפעול בצורה ששומרת על זכויותיו של העובד המפוטר, תוך קיום חובותיו שלו כמעסיק, זאת כדי לוודא שהתהליך יהיה הוגן, שבמידה וישנן טענות כלפי העובד תישמר לו הזכות להגן על עצמו כך שימנע מצב של פיטורים שלא בצדק, מה שיפגע גם בעובד וגם במעסיק שכן העסקת עובד אחר תצריך מהמעסיק משאבים רבים שלא לצורך.

ראשית, עוד בטרם קבלת ההחלטה על פיטורי עובד על המעסיק להימנע מלהפלות עובדים או לשקול פיטוריהם במקרים שהחוק אוסר זאת, בין היתר מצוין בחוק שאסור לפטר עובד שתקופת העסקתו קרובה להשלמת שנה מלאה וזאת במידה והפיטורים נעשים כדי להימנע מלשלם לעובד את המגיע לו במידה והשלים שנת עבודה מלאה כגון פיצויי פיטורים, כמו כן אסור לפטר עובדת בהריון, עובדת בחופשת לידה, עובד/ת בהליך של טיפולי פוריות, עובד בחופשת מחלה, לחלק מהמקרים הללו ישנם גם תקופות לאחר סיומם שבהם אסור לפטר עובד.

כעת משהוחלט לפטר עובד שאינו עומד באחד מהקריטריונים למעלה, על המעסיק לקיים שימוע לפני פיטורים, בשימוע על המעסיק להציג בפני העובד את כל הנימוקים שבגינם הוא מעוניין לפטר את העובד,אך עוד לפני השימוע יש למסור לעובד הודעה בכתב המזמנת אותו לשימוע ובה להציג לעובד את המסמכים / המידע הרלוונטיים בטרם התקיים השימוע בכדי שיוכל העובד להגיע לשימוע מוכן, במהלכו לא נהוג להודיע לעובד על פיטוריו, יש ראשית יש לאפשר לו לטעון להגנתו בכל אותן טענות שהוצגו בפניו, לעובד מותר לבקש שלשימוע יגיע עו"ד מטעמו, נציג של ועד העובדים שלו או בן משפחה.

במידה ולאחר ששמע המעסיק את טיעוניו של העובד הוחלט לפטרו יש למסור לעובד תשובה לגבי החלטת המעסיק בנוגע להליך השימוע ולמסור לו הודעה מוקדמת לפיטורים, מטרת הודעה זו הנה לאפשר לצדדים להתכונן לסיום ההעסקה, למעסיק – למצוא מחליף לעובד במידת הצורך ולהכשירו, לעובד – כדי שיוכל להתחיל ולחפש עבודה חדשה ולגשת לראיונות עבודה.

את ההודעה המוקדמת על פיטורים יש למסור (החובה חלה על שני הצדדים) בחישוב שכפוף לתקופת העסקתו של העובד ולסוג משרתו, עובד בשכר חודשי שעובד במקום העבודה למעלה משנה זכאי להודעה חודש ימים טרם סיום העסקתו. רק כאשר נגמרת תקופת ההודעה, קרי כאשר מסתיימת העסקתו של העובד, אז מסתיימים יחסי העובד מעביד בין הצדדים.

למעסיק שמורה הזכות לבקש מהעובד שאינו מעוניין שיגיע למלא את עבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת, אך יהיה עליו לשלם לו בגין תקופה זו בכל מקרה.
כמו כן על המעסיק למסור לעובד בעת סיום ההעסקה אישור המפרט את תקופת העסקתו, מועד ההתחלה ומועד הסיום ובנוסף לקיים עם העובד גמר חשבון בו מחושבים התשלומים המגיעים לו, ונמסרים אליו נכסיו הכלכליים הרלוונטיים.

למעסיק אסור לכפות על העובד שפוטר לנצל את צבירת ימי החופשה שלו בימי ההודעה המוקדמת.

מעסיק שפיטר עובד אינו יכול לחזור בו מפיטורי העובד אלא אם העובד הביע הסכמה לביטול הפיטורים או שהם התרחשו מתוך כעס "בעידנא דריתחא"

עובד שפוטר זכאי לקבלת פיצויי פיטורים מהמעסיק במידה והועסק במשך שנה שלמה או יותר, החוק מגן על עובדים מפיטורים טרם השלמת שנה במקרים בהם המעסיק מסיים את העסקת העובד מוקדם בכדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, פיצויי פיטורים משולמים לעובד במועד פיטוריו, סכום הפיצויים (פרט למקרים יוצאי דופן) הוא ערך משכורתו האחרונה של העובד כפול מספר השנים שעבד במקום העבודה.

אחרי שכל זה נאמר, במידה והעובד חש שהליך הפיטורים נגדו התקיים שלא כחוק, ראשי לערער על פיטוריו בפני בית הדין לעבודה, המידה וימצא שפנייתו מוצדקת וערעורו יתקבל, בית הדין יכול לפסוק על השבתו לעבודה ואף להטיל על המעסיק לשלם לאותו עובד פיצוי כספי.

הליך פיטורים תקין ובכפוף לחוקי העבודה בישראל מגן על העובדים מאי צדק ויחס לא הוגן מצד המעסיק, מאפשר לעובד להמשיך בשגרת חייו לאחר סיום העסקתו תוך מינימום טלטלות ובאותה מידה שומר על האינטרסים של המעסיק, עוזר לו להתכונן לקליטת עובד חלופי והמשך ניהול תקין של העסק שלו.

אומנם אין חיוב חוקי, אך נהוג שלאחר סיום העסקה, במידה והיתה בנסיבות תקינות ייתן המעסיק לעובד מכתב המלצה שיעזור לו במציאת עבודה נוספת ויקל על מעסיקים אחרים להעריך את יכולותיו ותרומתו הפוטנציאלית למקום העבודה החדש.

 

בממוצע ארצי, בכ 90% מתלושי השכר ישנן מספר בעיות וניתן לקבל החזר כספים מהמעסיקים.
אנו ממליצים לחייג למספר 03-5410584 לבחינה ראשונית של התלוש ללא עלות!

או השאירו פרטים ונצלצל בהקדם
[contact-form-7 404 "לא נמצא"]

Back to top button