fbpx

הטרדה מינית

בכדי להילחם ברעה החולה הנקראת הטרדות מיניות חוקק החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998, מטרת החוק הנה להציב גבולות לנורמות חברתיות בריאות, לאפשר מרחב ציבורי מוגן לנשים וגברים תוך דגש על קביעת נהלים ברורים למניעת הטרדות מיניות במקומות עבודה ולדרכי פעולה במקרה והתקיימה כזאת, הגדרת מהי הטרדה מינית ומתי התקיימה כזאת וכל זה תוך שמירה על כבודו, חירותו ופרטיותו של אדם תוך שמירה על שוויון בין המינים.
על פי סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא ביטחון אישי (נפגעי עבירה) שהוזמן ומומן על ידי המשרד לביטחון פנים משנת 2015 הבודק בני 20 ומעלה בלבד, עלה כי 4.1% מהנשים בישראל ו 0.9% מהגברים בישראל נפגעו במהלך אותה שנה מהטרדה מינית, נתון משמעתי נוסף שעולה מאותו סקר הוא ש 96% מהנפגעים בתחום זה לא התלוננו במשטרה בנושא, כאן חשוב להדגיש שמדובר בסקר שבודק נתונים באופן מדגמי ולא בנתונים מדויקים לגבי המציאות היום יומית האמתית.

ראשית כדי לעסוק בסוגיה מורכבת זו יש להבין את הגדרת החוק למהי הטרדה מינית, כך החוק מתייחס לסוגיה:

המקרים על פי החוק שבהתקיים אחד מהם או יותר, התקיימה הטרדה מינית ואסורים על פי חוק זה:

  1. סחיטה באיומים בעלת אופי מיני –  כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני ובכדי לקבל תמורה או כדי להימנע מסנקציה.
  2. מעשים מגונים – בהתייחס לעבירה פלילית כמצוין בחוק העונשין הפלילי ("מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים" – ללא הסכמה של אחד הצדדים בהיותו בוגר)
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני – כשהן מופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות. (כשההצעות מוצעות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול – זו היא הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה בבירור למטריד כי אינו מעוניין בהצעות).
  4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם – המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.(כשההצעות מוצעות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול – זו היא הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה בבירור למטריד כי אינו מעוניין בהצעות).
  5. התייחסות מבזה או משפילה – כאשר זאת מופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית (גם אם התבצעה רק פעם אחת).

עוד מובהר בחוק בנוגע לקרים בהם הצד המוטרד אינו נדרש כלל להבהיר שנוא מוטרד מההתנהגות הנ"ל או לבקש שתיפסק, כלומר שהתנהגות זו נחשבת להטרדה מינית מיד כשבוצעה, זאת כאשר היא מכוונת לאוכלוסיות מוחלשות או לצעירים כמו קטינים וחסרי ישע, מטופלים במוסדות רפואיים ונפשיים, עובדים במסגרת יחסי עודה ומשרתים במסגרת שירותם (צבא/משטרה וכדומה) וזאת תוך ניצול מרות, תלמידים, סטודנטים, אנשים מוגבלים המועסקים במעל מוגן ועוד.

במסגרת כתיבת החוק והתיקונים לו המחוקק שם משקל כבד בידיהם של מעסיקים למנוע הטרדות מיניות בשטחי מקום העבודה ובזמן העבודה, החוק קובע שעל המעסיקים לקיים הדרכות בנושא, לתלות תקנון למניעת הטרדה מינית במקום בולט (מקומות עבודה עם למעלה מ 25 עובדים), למנות אחראי לנושא שאליו ניתן לפנות וכמו כן החוק מגן על מי שהתלונן מפיטורים ואוסר התנכלות לעובדים אלה ואף למי שהעיד לטובתם או עזר להם בהגשת התלונה.

עובד/ת שהוטרדו מינית במקום עבודתם, יכולים בנוסף הגשת תלונה להליך מנהלתי במקום העבודה להגיש כנגד המטריד תלונה במשטרה ולבקש פתיחת חקירה פלילית בנושא ואף ניתן לתבוע בתביעה אזרחית את המטריד ולדרוש פיצויים וגם את מקום העבודה אם לא נקט באמצעים הנדרשים למניעת הטרדות מיניות או לא טיפל בהן כראוי כשהתרחשו.מהסטטיסטיקה שעולה מהסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ניתן לראות שעל כל גבר שהוטרד מינית ישנן 5 נשים שחוו הטרדה מינית, מה שהופך את התופעה לחמורה הרבה יותר עבור הנשים (מבלי לגרוע בחומרה עבור גברים), על כן ישנן מוקדים ייעודיים רבים לנשים להתמודדות עם התופעה, לליווי משפטי ונפשי (בחלקם אגב ניתן שירות גם לגברים כמובן).

תופעת ההטרדות המיניות מקבלת תהודה גדולה יותר בשנים האחרונות וטוב שכך, יש להילחם בה באופן ברור ולהשקיע לא רק בענישה ובהגדרות נהלים לכשהתרחשה, לא פחות חשוב, יש להשקיע בחינוך וביצירת תרבות שתאפשר קיום של מרחה ציבורי מוגן לכולם.

פנו אליך בהתייחסות למיניות שלך?
ביקשו ממך טובת הנאה מינית?
עשו בך מעשים מגונים בזמן העבודה?
הציעו לך הצעות מיניות במקום העבודה?

חשוב לדעת מתי התנהגות נחשבת כהטרדה מינית, מה יש לעשות כדי למנוע אותה, מה האחריות האישית שלך, מה עושים כאשר אדם הוטרד מינית במקום העבודה שלו, למי פונים, מה הנהלים והחוקים ומה האחריות של המעסיק למניעה של מקרים בהם עובדים במקום העבודה יוטרדו מינית.

לפי לחוק למניעת הטרדה מינית בעבודה (התשנ"ח 1998), חל איסור מוחלט על הטרדה מינית במקומות עבודה, הן בין עובדים, קרי בין עובד לעובד והן בין מעסיק לעובד.

החוק נכנס לתוקף בשנת 1998 בכדי לעסוק בנושא ההטרדות המיניות שנמצא באופן קבוע בסדר היום הציבורי, במרחב הציבורי הכללי וביתר שאת במקומות עבודה הן בשוק הפרטי והן במגזר הציבורי תופעת ההטרדות המיניות הנה תופעה רווחת למרות שהיו העמדות לדין בשל הטרדות מיניות גם לפני קינון החוק, הוחלט להבנות חוק שיסדיר את הנושא ויקבע כללים בדגש על מניעה והנגשת יכולת התלונה של המוטרדים במקום עבודתם.

בכדי למנוע הטרדות מיניות במקומות עבודה המחוקק קובע נהלים ותקנות שאת חובת קיומם הוא מטיל על המעסיק, בין היתר נקבע שעל המעסיק לקיים פעילות הסברתית בנושא, במקומות עבודה רבים נהוג כיום לקיים הדרכה אישית לעובדים חדשים ולעדכן אותם בנהלים במקום העובדה בכל הנוגע למניעת הטרדה מינית והגשת תלונה בנושא, בנושא מתקיימים מעת לעת ובפרקי זמן סבירים הדרכות מרוכזות לעובדים כדי לרענן נהלים, בהדרכות אלה מוסבר רצוי להסביר לעובדים מהם ההגדרות החוקיות של הטרדה מינית וזאת כדי למנוע הטרדות מתוך תרבות קלוקלת או התנהגות לא ראויה, כך למשל יש להבהיר שאין להתנות מגע מיני מכל סוג שהוא בכדי לקבל שירות, עזרה, קידום או כל טובה אחרת ואין לסחוט עובדים על רקע מיני, אין להציע הצעות חוזרות ונשנות שיש להן אופי מיני כאשר אדם מבהיר שאינו מעוניין בכך, אין להתייחס לאדם תוך התמקדות במיניותו כאשר אותו אדם הראה שאינו מעוניין בכך ואין להתייחס לאדם באופן משפיל או מבזה ביחס למיניות שלו או לנטייתו המינית.
בנוסף לפעילות ההסברתית על המעסיק (באם במקום העבודה מועסקים 25 עובדים או יותר) לתלות במקום ברור ובולט תקנון העוסק במניעת הטרדה מינית במקום העבודה ויחד עם התקנון לפרט את דרכי הגשת תלונה בנושא, את התלונה יש להגיש לממונה לנושא שעל המעסיק להגדיר ולהציגו לעובדים ככזה.

במקרים מסוימים בשל קיום יחסי מרות במקום העבודה בין מעסיק לעובד או בין עובדים בדרגות שונות מתקיימות הטרדות מיניות על ידי מי שבכיר יותר כלפי העובד הבחיר פחות, החוק מדגיש באופן ברור כי ניצול יחסי מרות לכפיית יחסי מין או הטרדה מינית הם אסורים, אך מודע לכך שמקרים אלה קשים יותר לאכיפה בשל שהמוטרד / המנוצל חושש למקום עבודתו, תנאי העסקתו, תדמיתו או קידומו המקצועי ועל כן פוסקים במקרים אלה פיצויים משמעותיים לטובת מתלוננים במקרים אלה וכן חושף את הפוגעים / המטרידים לכל חומרת הדין בעת הגשת תלונה בהליך משמעתי בעבודה, בעת הגשת תלונה במשטרה לבירור עבירה פלילית ובעת הגשת תביעה אזרחית כנגד המטריד ואף כנגד מקום העבודה במידה ולא עמד בכללי החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

החוק מדגיש בהתאם לכל אחד מהסעיפים בהגדרה מהי הטרדה מינית מה מצופה מהמוטרד, בעיקר במקרים של  הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ובמקרים של התייחסות לאדם בהתמקדות במיניותו מובהר שתחשב זו הטרדה באם המוטרד הראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהתנהגות זו.

יחד עם זאת מובהרים גם מקרים בהם שאין דגש על כך שהמוטרד יראה למטריד שאינו מעוניין בהתנהגות זו כמו במקרים שההטרדה מתקיימת מול קטינים, חסרי ישע, מטופלים במסגרת טיפול נפשי או בריאותי, תלמיד שאינו קטין בכיתות י"א עד י"ד, תלמיד או סטודנט תוך ניצול מרות ובכמה מקרים נוספים בהם האחריות להימנע מהתנהגות זו כולה מוטלת על הצד המטריד.

לסיכומו של נושא זה מטרתו של החוק הנה להבטיח שגרת עבודה נוחה, שוויונית ובטוחה לכל עובד ועובדת ולמנוע מקרים בהם יוטרד עובד מינית. בנוסף לדאוג שבמקרים שהתקיימה הטרדה מינית במקום העבודה יהיו לעובד האפשרות להתלונן על כך ואף להמשיך ולעבוד מבלי שזכויותיו יפגעו.

Back to top button