שכר עבודה

בעבור העבודה שמבצע עובד למעסיק זכאי העובד לשכר עבודה, שכר זה מורכב משכר הבסיס עבור העבודה ובנוסף עבור מרכיבי שכר נוספים כגון שכר בעבור ימי מחלה, ימי חופשה, בונוסים, דמי הבראה ועוד.

ישנה רשימת חוקים שנועדו להגן על זכויות העובדים בכל הנוגע לשכרם: חוק שכר מינימום, חוק הגנת השכר, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, חוק שעות עבודה ומנוחה ועוד, מטרתם של חוקים אלה הנה להבטיח זכויות מינימום לעובד מול מעסיק שכן לאחר קבלת עובד לעבודה חדשה הוא מסכם עם המעסיק את תנאיו בין אם בהסכם עבודה אישי או בהסכם קיבוצי, חוקים אלה מבטיחים שעובד לא יוכל לוותר על זכויות בסיס במו"מ עם המעסיק, כך לדוגמה אם מעסיק יציע לעובד בונוס גבוה על חשבון שכר שעתי נמוך משכר המינימום החוק שומר שלעובד תישמר הזכות לקבל שכר מינימלי בעבור שעות עבודתו והמעסיק לא יוכל להמיר בסיס זה בגמול מסוג אחר, אלא רק להוסיף לבסיס זה. כל זה בכדי להבטיח קיום בכבוד של העובדים בשוק העבודה ותנאי העסקה הוגנים ושווים לכל. שכן לעתים בשל חוסר השוויון בין המעסיק לעובד יכול המעסיק לפתות עובד למשרה מסוימת על ידי הצעת תנאים נמוכים מהסף בחוק ולעובד שנמצא בעמדת נחיתות וחושש להתלונן ולאבד את המשרה לא תהיה ברירה אלא לקבל את התנאים שהוצעו לו ולוותר על שכר שמגיע לו, על כן בא המחוקק ואומר שבכל שלב (בזמן הראיון, בזמן חוזה העבודה, בזמן ההעסקה ובסיום ההעסקה) יכול העובד לפנות לבתי הדין לעבודה ולתבוע את זכויותיו.כמו כן המחוקק יכול להתערב ללא פניית הגורמים ע"י ביקורת ולתבוע מתן זכויות לעובד.

סוגי שכר העבודה:
שכר עבודה שעתי – אותו מחשבים לפי סכום עבור שעה (לכל הפחות שכר מינימום) כפול שעות העבודה שבוצעו במהלך החודש.
שכר עבודה יומי – שכר המחושב לפי סכום עבור יום עבודה כפול כמות ימי העבודה בחודש.
שכר עבודה חודשי – שכר המשולם בעבור חודש עבודה בסכום קבוע בכפוף למסגרת עבודה המסוכמת עם העובד (נקרא לפעמים שכר גלובאלי).
שכר לפי מיזם – תשלום בעבור ביצוע מיזם ספציפי יכול להיות תחום בזמן או בתוצאה.

שכר מינימום
חוק שכר מינימום קובע שיש לשלם שכר מנימאלי בסיסי לכל עובד שמלאו לו 18 שנים ועובד במשרה מלאה במדינת ישראל, שכר זה יכול להימדד לפי שעה, לפי יום או לפי חודש.


שכר המינימום החודשי נכון לתחילת 2017 הוא 5000 ש"ח
חישוב שכר המינימום היומי הוא 1/25 משכר המינימום החודשי לעובדים שעובדים 6 ימים בשבוע
שכר המינימום השעתי נכון לתחילת 2017 הוא 26.88 ש"ח לשעה.

את השכר יש לשלם לפי סעיף 9 לחוק הגנת השכר בתום החודש הקלנדרי עבורו שולם (במקרה של שכר חודשי), אך לא יחשב שכר מולן אם ישולם עד היום התשיעי בחודש לאחר מכן.
בישראל נפוץ תצורת תשלום ב 9 או ב 10 לחודש לאחר ביצוע העבודה. במידה ואכן בוצעה הלנת שכר ע"י המעסיק, העובד יכול לתבוע על הלנת שכר למשך עד 7 שנים ממועד תשלום השכר, אך פיצויים עבור אותה הלנה ניתן לתבוע עד שנה מהמועד בו בוצעה ההלנה.

שכר עבור שעות נוספות
על פי חוק שעות עבודה ומנוחה זכאי כל עובד לתשלום בעבור שעות שעבר מעבר לבסיס המשרה שלו, הגמול בשיעור של 125% משכר שעתי לשעתיים הנוספות הראשונות ו 150% מהשכר השעתי בעבור כל שעה לאחר השעתיים הנוספות הראשונות, ישנם מקרים שחורגים מכלל זה, בחגים ובשבתות אחוז השכר גבוה יותר בשעות נוספות 175% בשעתיים הראשונות ו200% בשעות שלאחר מכן. ישנם מקצועות שאינם זכאים לגמול על שעות נוספות כמו עובדי שב"ס, שוטרים, עובדים זרים העוסקים בתחום הסיעוד ועוד.

על כל מעסיק חלה החובה לפי תיקון בחוק הכנת השכר למסור לעובד תלוש משכורת עם כל משכורת, על התלוש לכלול פרטים מזהים על העובד והמעביד, יש לציין בתלוש את הוותק של העובד, פרטים על מועדי העבודה עליהם משולמת המשכורת, ניצול ימי מחלה וחופשה באותו החודש וכמה נותרו למימוש ופירוט כל מרכיבי השכר והניכויים ממנו. אי מסירת לוש שכר מהווה עבירה על החוק מצד המעסיק ולולה לגרור קנסות פיצויים שישולמו לעובד.

Back to top button