תנאים סוציאליים

לכל עובד מגיעים על פי חוקי העבודה במדינת ישראל תנאים סוציאליים, תנאים אלה מגדירים את זכויותיו של העובד בתמורה נוספת לשכר הבסיס ובתנאי העסקה כגון חופשות, ימי מחלה, הפרשות לפנסיה ופיצויים ועוד.
תנאים אלה נועדו כדי לדאוג שכל העובדים יזכו לאפשרות העסקה הוגנת ומוגנת, ישנם תנאים סוציאליים שהנם חובה חוקית מתוך דיני העבודה וישנם כאלה הניתנים במסגרת חוזי עבודה אישיים או הסכמים קיבוציים בהתאם למה שסוכם בין העובד למעביד או בין נציגות העובדים למעסיק.

במקרים בהם תנאיו הסוציאליים של עובד לא כובדו באפשרותו לפנות לבית הדין לעבודה בכדי להגיש תלונה על המעסיק שיברר את התלונה ובאפשרותו לפסוק פיצויים לטובת העובד על התנאים המגיעים לו.

חוקי המגן בדיני העבודה מעניקים לעובדים זכויות בסיס להם אנו קוראים תנאים סוציאליים בהם ניתן למצוא:

"נסיעות" – דמי נסיעה
כל עובד זכאי לתשלום מהמעסיק בעבור עלויות הנסיעה בתחבורה ציבורית ממקום מגוריו למקום עבודתו בכפוף למספר הימים בו הגיע למקום העבודה כשהמינימום לתשלום הוא עלות של כרטיס רב-קו לאזור הרלוונטי (מה שנקרא בעבר חודשי חופשי או כרטיסייה), מעסיק שאחראי להסעות מסודרות למקום העבודה ובחזרה אינו חייב בתשלום דמי נסיעות.

חופשה בתשלום – חופשה שנתית
עובד זכאי לחופשה בתשלום בהתאם לוותק במקום העבודה ולמסגרת ההעסקה (ימי עבודה בשבוע/חודש) בהתאם לקריטריונים אלה יכולים ימי החופשה בתשלום לנוע בין 12 ל 28 ימי חופשה בתשלום בשנה.

עשוי לעניין אותך, להלן רשימת נושאים עיקריים הקשורים לזכויות עובדים

בכדי שעובד יהיה זכאי לחופשה שנתית עליו לעמוד באחד משני תנאים:
הראשון, עליו לעבוד אצל אותו מעסיק למשך 75 ימים רצופים במשך שנה או שנתיים.
השני, שיש לעובד ולמעביד הסכם העסקה חתום למשך יותר מ 74 ימים מראש במקרה זה זכאי יהיה העובד לימי החופשה גם אם לא עבד בפועל למעלה מ 74 ימים.

תשלום בעבור שעות נוספות
בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, זכאי כל עובד לתשלום נוסף על כל שעה מעבר לשעות המשרה המלאה הבסיסית שלו, התשלום המינימלי הוא 125% מהתשלום השעתי לשעתיים הנוספות הראשונות ו 150% מהתשלום השעתי לכל שעה נוספת החל מהשעה השלישית ואילך.
במקומות עבודה בהם עובדים 6 ימים בשבוע מותר לכל היותר להעסיק עובדים למשך 4 שעות נוספות ביום ובמצטבר לא יותר מ 12 שעונות נוספות בשבוע.
במקומות בהם עובדים 5 ימים בשבוע, מותר להעסיק עובדים לכל היותר 3.4 שעות נוספות ביום ובמצטבר לא יותר מ 15 שעות נוספות בשבוע.

הסבר מפורט על שעות נוספות

דמי מחלה
עובד שנעדר ממקום העבודה בשל מחלה זכאי לתשלום דמי מחלה מהמעסיק שלו רק לאחר שהשלים 3 חודשי עבודה באותו מקום עבודה, הוא זכאי ל 18 ימי עבודה בכל שנה קלנדרית ורשאי לצבור משנה לשנה עד 90 ימי מחלה מצטברים.
דמי המחלה מחושבים לפי 50% משכר העובד ביום השני וביום השלישי למחלתו ולאחר מכן ב 100%מערך השכר שלו מהיום הרביעי והלאה.

מאמר מקיף על נושא דמי מחלה

דמי הבראה
בכדי להיות זכאי לדמי הבראה על העובד לצבור וותק במקום העבודה של שנה אחת לפחות.

הזכאות לימי הבראה היא בהתאם לוותק ולגזר ההעסקה: עובד במגזר הציבורי זכאי לדמי הבראה בגובה 424 ש"ח ליום ואילו עובד במגזר הפרטי זכאי ל 378 ש"ח ליום, כמות הימים בהתאם לוותק מתחילה בזכאות ל 5 ימי הבראה בשנה – בשנה הראשונה ועד 10 ימי הבראה בשנה – בשנה העשרים להעסקה והאילך.

הסבר מפורט על דמי הבראה


פיצויי פיטורים
דמי פיצויים בעבור פיטורים ישולמו לעובד שפוטר על ידי המעסיק שלו לאחר יותר משנה במשרה (או בסמוך לסיום שנה) כשחישוב דמי הפיטורים מתבסס על דמי שכר חודש אחד של העובד בעבור כל שנה שעבד אצל אותו המעסיק. בכדי להבטיח את בלת הפיצויים בעבור הפיטורים על המעסיק להפריש מדי חודש סכום כסף לקרן פיצויים.

הסבר מפורט על פיצויי פיטורים

הפרשה לפנסיה
מעסיק מחויב להפריש לכל עובד (גבר מגיל 21 ורישה מגיל 20) לביטוח פנסיוני, ע"פ חוק יש להפריש 18.5% מערך השכר של העובד לכל הפחות לביטוח פנסיוני כשמתוכם העובד מפריש 6% משכרו והמעסיק ערך של 12.5% מהשכר.
לכל עובד הזכות לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שלו ואת הגוף שינהל את כספי הפנסיה שלו.

הסבר בנושא הפרשות פנסיה לעובד

הסבר על פנסיה תקציבית

Back to top button