שכר מינימום

שכר מינימום הוא רף השכר הנמוך ביותר אותו מותר לשלם לעובד עבור עבודתו ע"פ חוק, שכר המינימום אינו תואם לכולם וישנם מספר פרמטרים המשפיעים עליו כגון, גיל, היקף המשרה, כושר השתכרות ועוד.

לפי אתר המוסד לביטוח לאומי נתוני שכר המינימום החל מיום ה 1/1/17 הם:

  • שכר יומי למועסק 5 ימים בשבוע: 230.77 ש"ח (החל ב- 01.01.2017)
  • שכר יומי למועסק 6 ימים בשבוע: 200.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2017)
  • שכר לשעה: 26.88 ש"ח (החל ב- 01.01.2017)
  • שכר חודשי: 5,000.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2017)

את התפתחות שכר המינימום החל מאפריל 1997 ניתן לראות בטבלה הזאת כפי שהוצגה באתר הביטוח הלאומי:

החל ביום שכר יומי למועסק 5 ימים בשבוע שכר יומי למועסק 6 ימים בשבוע שכר לשעה שכר חודשי
1.1.2017 230.77​​ 200.00 26.88​​ 5,000.00
1.7.2016 222.69 193.00 25.94 4,825.00
1.4.2015 214.62 186.00 25.00 4,650.00
1.10.2012 198.46 172.00 23.12 4,300.00
1.07.2011 189.23 164.00 22.04 4,100.00
1.04.2011 179.55 155.61 20.92 3,890.25
1.07.2008 177.70 154.01 20.70 3,850.18
1.04.2007 171.24 148.41 19.95 3,710.18
1.01.2007 165.47 143.41 19.28 3,585.18
1.06.2006 165.47 143.41 19.28 3,585.18
1.04.2006 159.53 138.26 18.58 3,456.58
1.01.2003 153.93 133.41 17.93 3,335.18
1.04.2002 150.77 130.66 17.56 3,266.58
1.01.2002 150.77 130.66 17.56 3,266.58
1.04.2001 150.77 130.66 17.56 3,266.58
1.04.2000 136.84 118.60 15.94 2,964.95
1.04.1999 129.13 111.91 15.04 2,797.75
1.01.1999 121.33 105.15 14.13 2,628.79
1.08.1998 121.03 104.89 14.10 2,622.23
1.04.1998 120.42 104.37 14.03 2,609.18
1.08.1997 111.01 96.21 12.93 2,405.25
1.07.1997 108.41 93.96 12.63 2,348.88
1.04.1997 108.41 93.96 12.30 2,348.88

השכר הנ"ל מחושב כשכר ברוטו, לפני ניכויים שונים ע"פ חוק או בהתאם לסיכום עם המעסיק, בין השאר מנוכים משכר זה מסים: מס ביטוח לאומי, מס הכנסה, ביטוח בריאות והחלק של העובד מההפרשה לביטוח פנסיוני (קרן פנסיה) לקרן השתלמות וכדומה.

שכר זה לא כולל תוספת שכר, חלקן מוגנות בחוק וחלקן מסוכמות מול המעסיק כגון, דמי נסיעות, דמי הבראה, דמי מחלה, שכר על שעות נוספות (נוסף בחישוב לפי אחוזים לשכר המנימום בהתאם לשעות הנוספות), בונוסים וכדומה.

שכר מינימום לבני ובנות נוער
לבני נוער מחשבים שכר מינימום כאחוז מופחת משכר המינימום למבוגרים בהתאם לגיל העובד ולמסגרת העסקתם, משך העסקה לבני נוער במשרה מלאה הוא לכל היותר 173 שעות בחודש או 40 שעות בשבוע

נער עד גיל 16 זכאי לשכר מינימום בגובה של 70% משכר מינימום למבוגר, עד גיל 17 ל 75%, עד גיל 18 ל 83% ואילו חניך(נער שעובד בכדי לרכוש ידע למקצוע בעבודה מעשית) זכאי ל 60% משכר המינימום המשולם למבוגר.

פרט להבדלה של נערים כפי שמתואר בסעיף הקודם כל אזרחי מדינת ישראל מעל גיל 18 זכאים לשכר מינימום לכל הפחות. במקרים בהם משרה מבוססת על בונוסים ממכירות או עמלות על ביצוע עסקאות המעסיק מחויב לכל הפחות להשלים את שכר העובדים לשכר מינימום במידה והעמלות או הבונוסים שלהם לא הגיעו לרף שכר המינימום בהתאם למסגרת העסקתם.

שכר מינימום לעובדים בעלי מוגבלות / כושר עבודה נמוך
יוצא דופן נוסף הוא ממקרים של עובדים בעלי מוגבלויות יכולת העבודה שלהם מופחתת בשל מגבלתם, גם כאן התשלום הוא מדורג, המדרג הנו בהתאם לשיעור יכולת העבודה של העובד, אחוז התשלום משכר המינימום לבעלי מוגבלויות נע בין 30% ברף התחתון לבעלי שיעור יכולת עבודה של בין 19% עד 30% ועד ל 100% משכר המינימום למי ששיעור יכולת העבודה שלו היא 80% ומעלה כשבתווך ישנו מדרג מתואם.

אכיפה
חוק שכר המינימום נועד כדי לאכוף את זכויות העובדים לשכר מינימום לכל הפחות ומשרד האחראי לכך הוא משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, במידה ועובד לא קיבלת שכר מינימום בהתאם לחוק באפשרותו לפנות ליחידת האכיפה של בתי הדין לעבודה למימוש זכויותיו, אי עמידה בחוקי המגן וכפועל יוצא מכך אי תשלום שכר מינימום לעובד יכולים לגרור סנקציות, קנסות, תשלומי פיצויים ואף ענישה פלילית.

עדכון שכר מינימום
"שכר המינימום מתעדכן בהתאם לתוספות יוקר ותוספות שכר כלליות, שנקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשולמות לרוב העובדים במשק שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים".

כך לפי אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

Back to top button