מתנות לעובדים

אין קביעה חוקית מובהקת וכוללנית על פיה מחויב כל מעסיק להעניק לעבדיו שי לחג, יחד עם זאת בתרבות העבודה בארץ מושרש הנוהג למתן שי לחג לעובדים, מושרש עד כדי כך שזה נחשב לעלבון של ממש שלא לקבל שי לחג מהמעסיק, במדינת ישראל ישנן מספר חופשת חג אך לא בכל החגים נהוג לתת מתנות לחגים, על פי רוב נוהגים המעסיקים לתת שי לחגי תשרי בראש השנה ושי לחג הפסח, המתנות הנפוצות ביותר בחגים אלו הן:

1. תלושי שי, תלושים אלה מגיעים בערך כספי שונה ואותם יכול העובד לנצל בדרך כלל במספר רב של רשתות שיווק כראות עיניו לרכישת מוצרי מזון או פנאי וכדומה.

  1. סלסילות שי, סלסילות המכילות מתוקים, אלכוהול, חפצי נוי וכדומה בהתאם לבחירת המעסיק.

פרט לחגים אלה ומתנות אלה, ישנם מעסיקים שמחלקים מתנות לעובדיהם גם בחגים אחרים כמו בחג החנוכה, בחג פורים, ביום העצמאות ובחג שבועות, בדרך כלל אם מתקבלות מתנות בחגים אלה הן צנועות יותר ובערך נמוך יותר מהמתנות שנהוג לתת לעובדים בחג הפסח ובראש השנה.

ההיבט החוקי של נושא המתנות לעובדים במקרים חריגים יכול להיות כאשר עקב פיחות במתן מתנות מתקיימת הרעת תנאים לעובדים, במקרים בהם עובדים הורגלו לקבל מתנות בסדר גודל קבוע ובחגים קבועים ולפתע מקבלים בפחות מועדים או בסדר גודל קטן יותר ואף במקרים מסוימים לא מקבלים כלל שי לחג, במקרים אלה חשים עובדים שתנאיהם הורעו ואף להתפטר מהעבודה, התפטרות במקרה זה עשויה להיחשב כהתפטרות בדין מפוטר ולזכות את העובד לדמי פיצויים בגין פיטורין.

אספקט חוקי נוסף לנושא שי לעובדים הנו איסור הפלייה בין עובדים, במידה והחליט מעסיק לתת לעובדים שי לחגים, למרות שלא חלה עליו החובה למתן ש לחגים, חלה עליו החובה שהשי יהיה שווה בין כל העובדים ולא להפלות ביניהם, אם החליט מעסיק להעניק מתנות יהיה עליו להעניק לכל עובדיו ללא הבדל.

על המעסיק לתת שי לחג גם לעובדות שאינן נוכחות במקום העבודה בשל חופשת לידה, זאת כמובן באם אותו מעסיק מעניק מתנה לייתר עובדיו.

חובת מתן שי לחג חוקית אכן תחול על מעסיק במידה ושי לחג הנו חלק מוגדר מראש בהסכם הקיבוצי במקום העבודה בין המעסיק לעובדיו או שהנושא הוסדר מול כל עובד בחוזה העבודה האישי שלו בעת קבלתו לעבודה.

בהתאם לפקודת מס ההכנסה, מתן שי לחג לעובד נחשב כמתן טובת הנאה שוות כסף מהמעסיק וחלה עליה החובה בתשלום מס הכנסה, הערך לתשלום יהיה בהתאם לעלות המתנה למעסיק ולא בערך השוק של המתנה (במקרה שלא קיבל מזומן או תלושי שי).

אך במידה והמעסיק נותן לעובד מתנה חד פעמית לרגל אירוע אישי/משפחתי בגובה עד 210 ש"ח המתנה לא נחשבת כהכנסה מעבודה או טובת הנאה לתשלום מס הכנסה.

ישנם עובדים שלגביהם אכן ישנה חובה חוקית למתן שי בחגים החל מערב חג פסח תשע"ד 2014:
עובדי שמירה ואבטחה
עובדי ניקיון
עובדי חברות כח אדם (קבלן)

עובדים אלה זכאים לקבלת שי לחגים מהמעסיק פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח, שיעור השי שיקבלו עובדים אלה לחג עומד כעת על 212.5 ש"ח כתוספת לשכרם בחודש בו חל החג, המעסיק אינו רשאי להמיר סכום זה בשי חומרי או בכל סוג אחר של שי, הסכום האמור מתעדכן בהתאם לשינויי מדד, הזכאות לשי זה מוענקת לעובדים שהיקף משרתם הוא החל מ 50% או 93 שעות עבודה חודשיות לכל הפחות, עובדים במשרה נמוכה משעות אלה יקבלו שי בהתאם להיקף משרתם.

עובדי קבלן וכח אדם המועסקים במגזר הציבורי יהיו זכאים לקבל מהמעסיק שלהם שי לחג רק אם במקום העסקתם, עובדים שאינם עובדי קבלן במשרות דומות מקבלים שי לחג מהמעסיק הישיר שלהם.

העובד לא צריך לבקש מהמעסיק את השי לחג או להזכיר לו על חוסה זאת, החובה על מתן השי חלה על המעסיק ובמידה ועובדים אלה לא קיבלו שי כפי שמצוין כאן הם רשאים לפנות לגופי האכיפה הרלוונטיים של חוקי העבודה ולהגיש תלונה על המעסיק שעשוי לספוג קנסות כבדים.

Back to top button