מחשבון פנסיה חובה לעצמאי

בשנת 2017 נכנס לתוקף חוק הפנסיה החדש המחייב הפרשת כספים לטובת פנסיה.

בתור עצמאי, כמה עלי להפריש לחיסכון פנסיוני?
ההפרשה לפנסיה מחולקת ל 2 סעיפים עיקריים:

  1. עד מחצית מהשכר הממוצע במשק יחויב להפריד 4.45% לפנסיה
  2. מעל למחצית השכר הממוצע יחוייב בהפקדה של 12.55% לפנסיה
    השכר הממוצע במשק לפי הביטוח הלאומי. נכון לתאריך ה-1.1.2017 עומד על 9,543 ש"ח.

איך ומתי צריך להפקיד את הכספים?
ההפרשה לפנסיה יכולה להיות מופקדת מידי חודש או אחת לרבעון. אי הפרשה תגרור קנס של 500 ש"ח 

ניתן לבצע הפקדה איפה שתרצו אך חשוב לדעת כי רשות שוק ההון בחרה בשתי קרנות פנסיה שמציעות דמי ניהול נמוכים במיוחד:

  • קרן הפנסיה של מיטב דש – תגבה דמי ניהול בשיעור של 1.31% מההפקדות החודשיות ו-0.01% מהצבירה הכוללת.
  • קרן הפנסיה של הלמן-אלדובי – תגבה דמי ניהול בשיעור של 1.49% מההפקדות החודשיות ו-0.001% מהצבירה הכוללת.

 

להלן מחשבון לחישוב פנסיה חובה לעצמאיים

%MINIFYHTML959ecffbe912ba8340a45df1a706c96914%

Back to top button