מחשבון ביטוח לאומי לשכירים

צוות אתר טקסמן ריכז במיוחד עבורכם מחשבון לשיעור ביטוח לאומי לשכירים – מעודכן לשנת 2020

יש להזין את סך ההכנסה:


החישוב מתבסס על שיעורי ביטוח לאומי

להלן טבלת השיעורים מתחת 5,804 ש"ח בחודש

מעסיק עובד סך הכול
דמי ביטוח לאומי 3.45 0.4 3.85
דמי ביטוח בריאות 3.1 3.1
סך הכול 3.45 3.5 6.95

 

להלן טבלת השיעורים מעל 5,804 ש"ח בחודש

מעסיק עובד סך הכול
דמי ביטוח לאומי 7.5 7 14.5
דמי ביטוח בריאות 5 5
סך הכול 7.5 12 19.5

Back to top button