מחשבון ביטוח לאומי לשכירים

צוות אתר טקסמן ריכז במיוחד עבורכם מחשבון לשיעור ביטוח לאומי לשכירים – מעודכן לשנת 2020

יש להזין את סך ההכנסה:


החישוב מתבסס על שיעורי ביטוח לאומי

להלן טבלת השיעורים מתחת 5,804 ש"ח בחודש

מעסיקעובדסך הכול
דמי ביטוח לאומי3.450.43.85
דמי ביטוח בריאות3.13.1
סך הכול3.453.56.95

 

להלן טבלת השיעורים מעל 5,804 ש"ח בחודש

מעסיקעובדסך הכול
דמי ביטוח לאומי7.5714.5
דמי ביטוח בריאות55
סך הכול7.51219.5

Back to top button