מס הכנסה ירושלים – טלפון, כתובת ופקס

מס הכנסה ירושלים – טלפון, כתובת ופקס

רח כנפי נשרים 66,ירושלים

טלפון: 02-6545111
פקס: 02-6545494

משרד מומלץ לטיפול בסוגיות מס הכנסה: ש.מ ברץ 054-5958138

ימים א',ב',ד'ה',08:30-13:00 . ימים ב',ד',15:00-18:00

Close