118 ביקורות של רשות המיסים בחיפה

ב 22/8/2016 פורסמה הודעת עיתונות בדבר 118 ביקורות שנערכו לבעלי עסקים כגון: מכון עיסוי, מסעדה, דוכן תכשיטים, פאב ועוד

להלן ההודעה המלאה:tumblr_o1c4scjzBA1ted1sho1_1280

בעל מכון עיסוי לא רשם 5200 ₪*בעל מסעדה שלא רשם הכנסות "אני יודע רק לפתוח קופה"*בעל דוכן למכירת תכשיטים שלא רשם הכנסות "השארתי את הספרים אצל מנהל החשבונות"
רשות המסים ערכה מבצע ביקורת רישום הכנסות וניהול ספרים בחיפה ובסביבה. במסגרת המבצע, שנוהל על ידי פקיד שומה חיפה, בוצעו 118 ביקורות במגוון עסקים, מהן עולה כי בכ- 11% מהעסקים שנבדקו לא נרשמו הכנסות כדין.

בביקורת שנערכה במכון עיסוי בנשר גילו החוקרים כי בספרי העסק לא נרשמה הכנסה בסך 5,200 ₪. בעל העסק לא נכח במקום והעובד הסביר: "אני לא יודע לרשום ומחכה לבעל העסק שיבוא וירשום". בעל העסק נחקר והנושא הועבר להמשך טיפול.

בביקורת שנערכה בפאב בקריית חיים מצאו המבקרים כי ההכנסות המתקבלות ממכירת כרטיסי הכניסה אינן נרשמות בספרי העסק. בערב בו נערכה הביקורת גילו מבקרי הרשות אי רישום הכנסות בסך 1,600 ₪. בעל העסק טען: "אני בסוף היום סופר את הכרטיסים, לפי מספר הכרטיסים אני רושם בפעולה אחת בקופה". בעל הפאב נחקר והנושא הועבר להמשך טיפול. בפאב בחיפה, מצאו המבקרים כי הכנסות שנתקבלו ממכירות בכרטיסי אשראי בסך 327₪ לא נרשמו בספרי העסק. בעל העסק בתגובה: "אני מעביר לרואה חשבון את הסיכום של כרטיסי אשראי שמוציא המסופון והוא רושם".

מתצפית שנערכה מחוץ למסעדה בקריית חיים נראה העובד בעסק מקבל תקבולים ולא רושם זאת בקופה הרושמת. בבדיקה שערכו המבקרים הם מצאו כי שיטת העלמת ההכנסות הינה הדפסת סכומים של שקל או שני שקלים ופתיחת קופה, בכדי שלמראית עין יראה כאילו הנישום רושם בקופה הרושמת. כמו כן, גילו המבקרים כי לא נרשמו הכנסות בסך 920 ₪. בעל העסק "אני יודע רק לפתוח קופה". בעל המסעדה נחקר והנושא הועבר להמשך טיפול.

בביקורות שנערכו בשלושה דוכני תכשיטים בחיפה גילו המבקרים כי באחד הדוכנים בעל העסק אינו מנהל ספרים, וכי אין לו כלל תיק ברשות המסים. בשני דוכנים נוספים מצאו המבקרים כי התקבולים אינם נרשמים. בעל דוכן אחד הסביר: "אתמול השארתי את הספרים אצל מנהל חשבונות שלי", ובעל הדוכן השני טען: "לא הספקתי לרשום".

המבצע נערך כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור ובמסגרת הנחיית מנהל הרשות, משה אשר, למשרדים האזוריים להגביר את פעילות האכיפה ולשפר את כושר ההרתעה, בין היתר ע"י עריכת מבצעי שטח שמטרתם להביא לדיווחי וגביית מס אמת ולהגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.

Back to top button