חובות עוסק פטור

חובותיו של עוסק פטור 

עוסק פטור מוגדר בחוק כעוסק שפטור מתשלום מס ערך מוסף (מע"מ) ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו. רשות המיסים בישראל קובעת מי נקרא עוסק פטור על פי כמה קריטריונים הקבועים בחוק. עוסק פטור הוא עוסק שמחזור הכספים השנתי שלו אינו עולה על סכום מסוים הנקבע בחוק ומתעדכן מידי שנה  על פי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן. ההיגיון שעומד מאחורי הגדרת עוסק פטור הוא להקל על בעלי עסקים קטנים ולהגמיש מעט את הליכי הביורוקרטיה ולהביא לצמצום העסקים הרשומים ברשות המיסים כעסקים מורשים (שמחזור הכספים השנתי שלהם גדול מהסכום הנקבע בחוק).

לקבלת שיחת טלפון לייעוץ ראשוני מרואי חשבון יש להרשם פה

חייגו כעת לייעוץ חינם – 072-3945406

 

למדריך המלא לפתיחת תיק עוסק פטור

מחזור עוסק פטור

כאמור, סכום התקרה לעוסק פטור נקבע בחוק ומתעדכן מדי שנה. ב-2015 ובשנת 2016 עומד הסכום על 100,000 ₪ בערך , נרשמה ירידה קלה בשנת 2016.

people-woman-coffee-meeting-large

מאפיינים של עוסק פטור

עוסק פטור אינו צריך לשלם מע"מ עבור עסקאותיו ואינו גובה מלקוחותיו מע"מ. כפועל יוצא מכך, עוסק פטור אינו רשאי לקזז ולדורש את מש התשומות ששולם על ידו. עוסק פטור מקבל פריבילגיה על פני עוסקים מורשים רק בנושא המע"מ. בשאר הנושאים עליו להתנהל מול רשות המיסים בדיוק כפי שמתנהלים עוסקים מורשים. חובותיו של עוסק פטור מצטמצמות בחלקן מתוקף כך שהיקף העסקים שלו מצומצם לעומת עוסקים אחרים. ניהול הספרים והדיווחים לרשויות תלויים בהיקף פעילות העסק. העוסק הפטור שפועל בהיקפים קטנים יהיה חייב בדיווח ובניהול ספרים הנדרשים לעסקים קטנים. העוסק הפטור מדווח אחת לשנה על מחזור עסקאותיו לרשות המיסים. אם מחזור העסקאות של העוסק הפטור עולה סכום התקרה הקבוע בחוק, עליו להפוך לעוסק מורשה שמחויב בדיווח חודשי על מחזור העסקאות. אם המחזור חרג באופן חד פעמי מהסכום הקבוע, יוכל העוסק הפטור לשלם מע"מ עבור העסקאות שמעבר לסכום הקבוע בחוק. העוסק פטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן אינו רשאי להוציא להם חשבוניות מס ,הוא יכול להוציא חשבונות עסקה או קבלות בלבד.

עוסק פטור מתאים בעיקר לעצמאיים בתחילת הדרך , לשכירים שעובדים בעבודה צדדית באופן עצמאי, מורים במבצעים שיעורים פרטיים.

רישום

עוסק פטור , לפני תחילת פעילת העסק העצמאי חייב לעבור הליך רישם חד פעמים שכולל:

 • פתיחת תיק עוסק פטור ממע"מ וקבלת מספר עוסק פטור שהוא מספר תעודת זהות.
 • פיתת תיק עצמאי ברשות המיסים ואם יש כוונה להעסיק עובדים יש צורך גם בפתיחת תיק ניכויים ברשות המיסים.
 • פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי.

הליך הרישום לעוסק פטור זהה להליך רישום לכל עסק, רק שהעוסק פטור מוגדר במע"מ כ"עוסק פטור" ולא כעוסק מורשה.

נוסף על הליך הרישום יש להביא את האישורים הבאים:

 • אישור על ניהול ספרים- אישור זה נדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים. גופים ציבוריים כמו חברות גדולות, המדינה לא יתקשרו עם העוסק הפטור ללא אישור זה.
 • אישור ניכוי מס במקור הקבוע את האחוז של ניכוי מס במקור לעוסק פטור. גופים גדולים מחויבים לנכות מס במקור מכל תשלום אשר משולם לספקים. ללא אישור זה גופים אלו ינכו באופן אוטומטי 30% מסכום התשלום כניכוי מס , לכן חשוב להביא אישור זה העיד על אחוז המס שבו מחויב העסק.

לקבלת שיחת טלפון לייעוץ ראשוני מרואי חשבון יש להרשם פה

ניהול ספרים שוטף

עוסק פטור מחויב לדווח על פעילותו השוטפת לרשויות המס על ידי ניהול ספרי הנהלת חשבונות:

 • על העוסק הפטור להוציא קבלות ללקוחותיו, לכל עליו להצטייד בפנקס קבלות שניתן להדפיס בבית דפוס או בחנויות למכשירי כתיבה.
 • ניהול ספר תשלומים תקבולים במהלך השנה ורישום ההכנסות וההוצאות במהלך פעילות העסק.
 • חובת דיווח ותשלום מקדמה דו חודשית למס הכנסה של אחוז מסוים מכלל ההכנסות של החודשיים האחרונים. גם אם לא היו הכנסות יש לדווח על כך . יש למלא את הפנקס אחת לחודשיים , להפחית את הניכויים שהיו באותם חודשים ולשלם על פי האחוז שנקבע על ידי מס הכנסה.

ביטוח לאומי אינו מחשיב את המושגים עצמאי ועוסק פטור כמוגשים זהים. לכן ישנם מצבים בהם עוסק פטור אינו חייב בדיווח דו חודשי על ההכנסות לביטוח לאומי.

תשלומים לרשויות המס מתקבלים בסניפי הבנק, סניפי הדואר ובאינטרנט. ניהול הספרים יכול להתבצע באופן ידני או בתכנות ממוחשבות המיועדות לכך.

דיווחים שנתיים

בסוף שנת המס על העוסק הפטור חלה חובת דיווח ל:

 • מע"מ– יש להעביר דיווח חד פעמי המסכם את גובה מחזור העסקאות השנתי . יש למלא את הדיווח באישור שנשלח בדואר על ידי המע"מ. את הדיווח יש להגיש עד סוף ינואר של השנה הבאה. אם גובה המחזור השנתי עולה על סכום התקרה הקבוע בחוק, העסק יהפוך לעוסק מורשה שאינו פטור ממע"מ. במקרה שהחריגה היא חד פעמית, ישלם העוסק הפטור מע"מ עבור העסקאות שחורגות מסכום התקרה.
 • מס הכנסה- דווח על הוצאות והכנסות במהל שנת מס. את הדיווח יש להעביר עד סוף מאי ולמלא בו את כל הנספחים הנדרשים. במידה והעוסק הפטור מועסק גם כשכיר לצד עבודתו כעצמאי יש לדווח על תשלומי השכר שקיבל, אם לעוסק הפטור יש בן /בת זוג יש לדווח גם על הכנסות אלו בדוח למס הכנסה.
 • פעם בחמש שנים יש לדווח על ההון הנצבר בחמש שנים – דיווח זה נקרא הצהרת הון.

חובות כלליים של עוסק פטור

מלבד החובה לנהל ספרי חשבונות ולהגיש דוחות שנתיים ף מחויב העוסק הפטור בשמירה על כל המסמכים הנוגעים לפעילות העסק כמו חשבוניות, קבלות, אישור ניכויי מס, טפסי 106, אישורים על תרומות, אישורים על הפקדות בקופות גמל והשתלמות ועוד. יש להגיש דוחות בזמן כדי להימנע משתלום של קנסות מיותרים. עוסק פטור יכול לקבל את כל המידע הנחוץ להתנהלות מול רשויות המס, למרות זאת כדאי ומומלץ להיעזר בשרותיו של יועץ מס או רואה חשבון במילוי הדוחות השנתיים , דבר המקל מאוד את ההתנהלות מול שלטונות המס.

רבים האנשים מלבטים האם להתנהל לבד מול רשויות המיסים או בעזרה רואה חשבון\יועץ מס – לחצו כאן למאמר מקיף בנושא.

למדריך פתיחת תיק עוסק פטור לחצו כאן

Back to top button