הרשעת ריקו שירזי בעבירות מס, הלבנת הון ושיבוש הליכי משפט

בתאריך 2/11/2015 פרסמה רשות המיסים הודעת עיתונות בדבר הרשעתו של ריקו שירזי בעבירות מס, הלבנת הון ושיבוש הליכי משפט.ביקורת רשות המיסים

ההודעה המלאה:
בית המשפט המחוזי בתל-אביב הרשיע הבוקר את ריקו שירזי בעבירות מס, הלבנת הון ושיבוש הליכי משפט

בית המשפט המחוזי בתל-אביב, כב' השופט עודד מודריק הרשיע הבוקר את ריקו שירזי, בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בסך של למעלה מ-25 מיליון ₪ ובכך סייע לאחר להתחמק מתשלום מס. עוד הורשע שירזי בהתחמקות מתשלום מס בגין הכנסותיו בסך של מעל 3 מיליון ₪ ומתשלום מע"מ של 503,600 ₪ וכן בעבירות הלבנת הון בסך של מעל 14.5 מיליון ₪. בימ"ש המחוזי הרשיע את שירזי גם בעבירת שיבוש הליכי משפט. שירזי הורשע בחמש משש העבירות שיוחסו לו בכתב האישום.

כתב האישום נגד שירזי הוגש ע"י מנהלת המחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים דאז, עו"ד דנה אמיר, עו"ד אורי שפיגל, עו"ד ליאת בכור ועו"ד לירון וקנין, בעקבות חקירה רחבת היקף שהתנהלה על ידי צוות חקירה משותף למשרד חקירות מע"מ ומכס תל אביב ויחידת יהלום ברשות המסים וליחידה הארצית לפשיעה כלכלית במשטרה.

ביקורת מס הכנסה על עורך דיןכב' השופט מודריק התייחס בהכרעת הדין לסוגית עד המדינה וכתב: "לדעתי בפרשה הזו יש אינטרס ציבורי ראשון במעלה לקיים את הסכם עד המדינה גם אם תמצי לומר שחלקו של הנאשם נופל במשהו מחלקו של עד המדינה. כוונתי לכך שהנאשם מהווה לאורך שנים "יעד משטרתי" ראשון במעלה (יעד משטרתי ברמה הארצית). הגדרה כזו איננה דבר של מה בכך. פירושה שנגד הנאשם הצטברו לאורך השנים מידעים הכורכים אותו בפעילות עבריינית המתפרשת על פני המדינה כולה, ואולי גם חוצה גבולות. זו פעילות מסוכנת שחשיבות סיכולה כל כך גבוהה עד שהיא מצדיקה השקעת משאבים גדולים כדי לחשוף אותה או למנוע אותה".

מכתב האישום עולה כי במהלך 2010 ו- 2011, פעל שירזי לביצועה של תכנית עבריינית, במסגרתה נתן הלוואות בריבית קצוצה ללווים שונים וביצע עבירות במטרה להסתיר את מתן ההלוואות, להתחמק מתשלום מס הכנסה ומע"מ בגין הריביות אותן גבה, ולהלבין רכוש שמקורו בעבירה או אשר שימש ואפשר את ביצועה. לפי הנטען, עשה שירזי שימוש בעוסקים שונים (חברת לב אנרגיה, עסק בשם "קריסטל" וחברת אלמקס) בהם פעל עד המדינה, שביצע את העבירות נשוא כתב האישום מטעמו של שירזי, במטרה לסייע לו להסתיר את מתן ההלוואות ולהתחמק ממס הכנסה ומתשלום מע"מ. שירזי קשר קשר עם עד המדינה לרישום כוזב במסמכי החברות לב אנרגיה ואלמקס ולהוצאת חשבוניות מס ע"ש העוסקים בהן ירשם בכזב, כי העוסקים ביצעו עסקאות אמת עם הלווים.

כפי שנטען בכתב האישום הלווים זומנו לביתו של שירזי ביחד עם עד המדינה, שם אושרו על ידי שירזי כמקבלי הלוואה. במעמד הפגישה הוסברו ללווים, על ידי הנאשם ו/או עד המדינה בנוכחות הנאשם, פרטי ותנאי ההלוואה. הוסבר להם כי יקבלו חשבוניות פיקטיביות בגין ההלוואות והריבית, כאשר סכום המע"מ הגלום בחשבוניות שווה לסכום הריבית השבועית או החודשית בגין ההלוואה או לחלק ממנה. באופן זה יכלו הלווים להגדיל באופן פיקטיבי את הוצאותיהם לצרכי מס הכנסה, לנכות את החשבוניות הפיקטיביות בדיווחיהם התקופתיים למע"מ ובפועל להתחמק ממס הכנסה ומתשלום מע"מ ולהזדכות על מלוא או על חלק מסכומי הריבית אשר היה עליהם לשלם לשירזי ולעד המדינה בגין ההלוואות. ואכן, חלק מהלווים קיבלו חשבוניות פיקטיביות וניכו אותן בדיווחיהם התקופתיים לרשות המסים, כך שהחזר ההלוואה והריבית בגינה או חלקם שולמו על חשבון המדינה ומקופתה.

במסגרת זו, קיבל שירזי המחאות הרשומות לכאורה לפקודת החברות, תוך הסוואת בעלותו בכספים הרשומים בהן, מקורן והפעולות האמתיות המבוצעות בהן, כאשר בפועל המחאותfile000453200083 אלה נמשכו לטובתו, נפרטו על ידו או על ידי מי מטעמו והכספים הרשומים בהן שימשו אותו לצרכיו.

בנוסף, ובמסגרת מתן ההלוואות, איים שירזי על אחד הלווים, בפגיעה בגופו, כשזה לא עמד בפירעון ההלוואות והריבית בגינן, במטרה להפחידו ולהקניטו. עוד נטען כי במסגרת החקירה איים שירזי בשתי הזדמנויות על אנשי החוק בכך שיפגע שלא כדין בגופו של עד המדינה בכוונה להפחידם ולהקניטם.

עוד נטען בכתב האישום כי במסגרת החקירה פעל הנאשם לשיבוש הליכי משפט בכך שדאג, לאחר מעצרו ותחילת החקירה הגלויה, להעלים מביתו את רשימת הלווים אשר הוסתרה במקום מסתור בביתו, ואף הכחיש את העובדה שרשימת לווים נמצאה במקום המסתור טרם העלמתה.

 

Back to top button