ירידה במע"מ למלכ"רים ולמוסדות כספיים

הודעה של רשות המיסים בדבר ירידה במע"מ למלכ"רים ולמוסדות כספיים בתאריך 14/10/2015:

מליאת הכנסת אישרה את צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון) ), התשע"ו-2015

מליאת הכנסת אישרה אמש את הצו, הקובע כי שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים יירד מ-18% ל-17%, וזאת החל מ-1 לאוקטובר 2015. הצו יחול בשנת המס 2015 לגבי השכר המשולם בעד עבודה בחודש אוקטובר 2015 ואילך ולגבי החלק היחסי מהרווח בשנת מס זו.

צעד זה הינו צעד משלים להפחתת שיעור מס ערך מוסף ל-17% החל מיום 1 באוקטובר 2015, וזאת בעקבות הערכת מצב מחודשת שנערכה באוצר לאור נתוני גביית המסים שנרשמו מתחילת שנת הכספים 2015 לעומת התחזית שהונחה בעת אישור תקציב המדינה לשנים 2016-2015 בממשלה, לפיהם צפוי בסוף השנים האמורות עודף גבייה.

 

percent-76213_640

Back to top button