החזרי מס לשנת 2012 – הודעה מרשות המיסים

בתאריך 25/10/2015 פרסמה רשות המיסים הודעת עיתונות על שליחת מכתבים לכ-1,700 איש שבדיקות מחשב העלו כי בהסתברות גבוהה הם זכאים להחזר מס עבור שנת המס 2012, וזו ההודעה המלאה:
"רשות המסים מעלה הילוך בנושא מיצוי זכויות:file00014008231
שולחת מכתבים לכ-1,700 איש שבדיקות מחשב העלו כי בהסתברות גבוהה הם זכאים להחזר מס עבור שנת המס 2012

רשות המסים שולחת בימים אלה מכתבים לכ- 1,700 איש, תחת הכותרת "זה הזמן לבדוק אם מגיע לך החזר מס עבור שנת 2012". המכתבים נשלחים לנישומים שבדיקות מחשב שנערכו במהלך חודשים האחרונים העלו כי קיימת הסתברות גבוהה כי הם זכאים להחזר מס בגין שנה זו. מהלך זה הינו צעד ראשון בעקבות עבודת צוות פנימי, אותו מינה מנהל הרשות משה אשר, שנועד ל קדם את מיצוי זכויותיהם של האזרחים בכל תחומי המס.

לדברי אשר, בצד פעילותה לאכיפת דיני המס, רשות המסים רואה חשיבות רבה בקידום מיצוי הזכויות על ידי האזרחים, בין היתר, כדי לתרום לחיזוק אמון הציבור ברשות. אשר ציין כי מדובר בגל ראשון של מכתבים ובהמשך לאחר השלמת בדיקות נוספות ישלחו מכתבים נוספים.

במכתב שנשלח מצוין כי מומלץ לאמת את הזכאות להחזר מס ואת סכום ההחזר המשוער בעזרת סימולטור אנונימי לחישוב מס הכנסה לשכירים, המצוי באתר רשות המסים וכי חישוב המס הסופי לפיו קיים החזר מס או חוב מס, ייערך רק על ידי פקיד השומה הרלוונטי, לאחר קליטת הבקשה להחזר.

יצוין כבר כיום פועלת הרשות בדרכים מגוונות למיצוי זכויות, בין היתר באמצעות פרסום מידע בעלוני מידע, וסימולטורים ייעודיים לשכירים באתר האינטרנט של הרשות, הפקת חוברות "דע את חובותיך וזכויותיך", הפעלת לשכות הדרכה למילוי הדו"ח השנתי, משלוח מכתבים לזכאים פוטנציאלים למענק עבודה ועוד."

 

 

Back to top button