הארכה להגשת בקשות למענק עבודה 20/9/15

היום (20/9/15) הודיעו באתר רשות המיסים כי תינתן הארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות למענק עבודה:

רשות המסים מודיעה על ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות למענק עבודה

מנהל רשות המסים, משה אשר, הודיע היום על מתן ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה עבור שנת המס 2014 וזאת עד ליום שישי, י"ג טבת תשע"ו 25.12.2015, במקום עד ליום
ה- 30.9.2015, המועד הקבוע בחוק. המשמעות של 'מענק עבודה' היא תוספת הכנסה של עד אלפי שקלים בשנה ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים.

מהבקשות למענק בגין שנת 2014, שהוגשו עד כה, עולה כי חל גידול חד, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בכמות הזכאים לקבלת המענק ומספרם עומד היום כבר על 198,000 איש. ולמרות העובדה שחל גידול במספרם של הזכאים ובמספרן של הבקשות למענק, החליט מנהל הרשות להאריך את מועד ההגשה, במטרה לאפשר ליותר אנשים לממש את זכאותם.

IMG_6954

ברשות המסים קוראים לעובדים שבשנת 2014 מלאו להם 23 והיה להם ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו 19 או לעובדים ללא ילדים מתחת לגיל 19 ובלבד שמלאו להם 55, והכנסתם החודשית הממוצעת בשנת 2014 היתה גבוהה מ-2,060 ₪ ונמוכה מ-6,750 ₪ בחודש לבדוק את זכאותם ולהגיש בקשה לקבלת מענק באחד מסניפי וסוכנויות דואר ישראל בהליך פשוט מאוד וקצר שאינו כרוך בתשלום. (אין צורך להיעזר בשירות בתשלום לסיוע בהגשת הבקשה). רשות המסים מפרסמת באתר יישום לבדיקת זכאות, באמצעותו ניתן לבדוק את הזכאות לקבלת מענק.

אימהות עובדות וכן גם אבות חד-הוריים, שילדיהם אצלם וכלכלתם עליהם – זכאים למענק מוגדל בשיעור של 150%. לדוגמא: אם לשלושה ילדים, שהכנסתה החודשית הממוצעת היא 4,790 ₪ והכנסתו החודשית הממוצעת של בעלה אינה עולה על 8,620 ₪, ושניהם עבדו בכל החודשים בשנת 2014, תהיה זכאית למענק עבודה בגובה של 8,640 ₪.

עוד נציין כי רשות המסים נוקטת בשורה של צעדים כדי לאפשר לזכאים למצות את זכויותיהם בתחום, בין היתר, היא שלחה בשלהי חודש יולי מכתבים יזומים לכ-270,000 זכאים פוטנציאלים, שבהתאם למידע המצוי ברשותה, טרם הגישו בקשות למענק עבודה באותה העת ולאחר החגים עתידים להישלח עוד מכתבי תזכורת יזומים לזכאים פוטנציאלים שעדיין לא מימשו את זכאותם.

Back to top button