תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

לאור אישור תיקון 190 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ולחוק הפיקוח על

    שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה- 2005, בין השאר, בנושא התרת

    ניכוי הוצאות בחברה בגין הפקדות למרכיב התגמולים בגין בעל שליטה בחברת מעטים,

    מומלץ להתיעץ עם יועץ פנסיוני או רו"ח, לפנות לסוכן ביטוח ולשקול שינויים במבנה

    ההפקדות לבעלי השליטה בחברה על מנת למקסם את אפשרות ביצוע ההפקדות

 

    לביטוח פנסיוני עבור בעל השליטה בחברה דרך החברה.

 

    בעיקרון, תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מתיר לחברת מעטים, רטרואקטיבית

    החל מ- 1.1.12, לנכות כהוצאה בחברה גם תשלום למרכיב התגמולים עבור בעל

    השליטה בחברה, העובד בה כשכיר, עד 7.5% מהשכר כולל המרכיב לאובדן

    כושר עבודה המוגבל עד 3.5% מהשכר ועד תקרת שכר של  4 פעמים השכר

    הממוצע במשק (סך 34,476 ₪ , נכון לשנת 2012).

    ביחס למרכיב הפיצויים קיימת המגבלה שחלה לפני התיקון- הפקדה לפיצויים

    של עד 11,950 ₪ לשנה, נכון לשנת 2012.

נכתב על ידי סימונה ולקו רואת חשבון

Back to top button