מלכודת "עירוב הכיס" של בעלי עסקים קטנים ובינוניים

הפיתוי של בעל העסק הקטן/בינוני להשתמש בכספי העסק לצורך מימון ההוצאות הפרטיות גבוה  ולעיתים אינו מגובה בכושר הרווחיות של העסק בפועל, דבר המביא בעלי עסקים רבים לאמץ "פיתרונות יצירתיים" אשר עלולים בטווח הארוך להיערם למשקולת המכבידה על יכולת ההתפתחות של העסק ובמקרים קיצוניים אף מאיימים בחיסולו. מאמר זה מציג את התופעה הנפוצה ואת דרכי ההתמודדות המומלצות.

רקע:

בעל עסק עצמאי אשר נהנה מזרימת מזומנים המתקבלים ממכירות או משירותים שסיפק העסק, מקבל לעיתים קרובות תחושת "עושר מדומה". על אף שברור לכל כי ההכנסות המתקבלות אינן משקפות עדיין את הרווח הסופי של העסק/ה שכן מהם יש להפחית את המע"מ (אצל עוסק מורשה), את עלויות המכר, עלויות הפעלת העסק, מס הכנסה וביטוח לאומי וכו', בעלי עסקים רבים מתקשים לעמוד בפיתוי ומפתחים נטייה להגביר את הצריכה הפרטית, לממנה מכספי העסק ולאמץ הלכה למעשה את גישת "יהיה בסדר, כשנגיע לגשר נחצה אותו".

תחושת "העושר המדומה" מביאה לא פעם למצב בו בעל העסק פועל ע"פ אינסטינקט מוטעה אשר גורר הגברה לא מוצדקת של הצריכה הפרטית באמצעות כספים שהוסטו מהעסק ואמורים היו לשמש למימון פעילותו השוטפת ולהמשך צמיחתו של העסק.

מניסיוני, בד"כ זמן קצר לאחר שימוש מופרז בכספי העסק לצרכים פרטיים, נאלץ בעל העסק ליטול התחייבויות גבוהות (הלוואות, הסדרי תשלומים וכדומה) על מנת לעמוד בתשלום ההוצאות השוטפות של העסק (מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, ספקים ונותני שירותים וכו').

ככל שמעגל קסמים זה חוזר על עצמו ולא נעצר ומטופל כנדרש, היקף ההתחייבויות ההולכות וגדלות מקשה על תפקודו השוטף של העסק, שוחק את רווחיותו, בין היתר בשל עלויות מימון כבדות ולבסוף גורר מצב בו קיים קושי משמעתי להפריד בין הפעילויות וההתחייבויות הפרטיות לבין אלו של העסק.

מניעה או התמודדות נכונה עם תופעת "עירוב הכיס" היא אחד האתגרים החשובים הנציבים בפני כל בעל עסק קטן ובינוני ומומלץ ללמוד כיצד להתמודד עימה ביעילות.

כדי לדעת להתמודד ראשית עלינו להבין מדוע התופעה אופיינית בעיקר בעסקים קטנים/בינוניים?

התופעה שכיחה יותר בעסקים קטנים ובינוניים ונובעת ממבנה ואופי הפעילות של העסק הקטן/בינוני, למשל:

  • העסק הקטן/בינוני מנוהל בד"כ ע"י בעל העסק אשר מעורב במכלול הפעילות (שיווק, תפעול, כספים וכו'), דבר שמטבע הדברים גוזל זמן רב. ריבוי המשימות דוחק את הניתוחים הכלכליים למועד מאוחר יותר, שאם נודה על האמת, אף פעם לא ממש מגיע.
  • ריבוי התנועות והפעולות הכספיות (הכנסות והוצאות) במהלך החודש עלול לעיתים להקשות ומצריך מיומנות מקצועית לניתוח תזרימי המזומנים ובירור כושר ההשתכרות של העסק במהלך חודשי השנה.
  • תנודתיות בהיקף ההכנסות וההוצאות במהלך חודשי השנה.
  • העדר מעקב מסודר אחר נושאים מהותיים כגון: פירעונות עתידיים של התחייבויות (צ'קים, כ.אשראי, הסדרי תשלום וכו'), גיול חובות ואשראי שניתן ללקוחות ועוד.

 

אשראי על בסיס נתוני מחזור המכירות, מנוף או משקולת?

בנקים רבים מקצים מסגרת אשראי נדיבה לבעלי עסקים פרטיים בהתבסס על היקף מחזור המכירות של העסק. אין ספק שאשראי זה חיוני לעסק שכן הוא מאפשר לבעליו גמישות פיננסית ויכולת הנעת מהלכים עסקיים. יחד עם זאת, כאשר האשראי שהוקצה מנוצל באופן שגוי, הוא עלול להפוך לנטל עקב עלויות מימון ופירעונות בגין הלוואות שנלקחו לכיסוי הגירעונות שנוצרו. בנוסף, מאחר שמחזור המכירות לבדו אינו מעיד דבר או חצי דבר על רווחיותו של העסק אך במרבית המקרים הבנק כאמור יסתפק בנתון זה על מנת להקצות לבעל העסק מסגרת אשראי נדיבה (ולא זולה במיוחד), מחובתו של בעל העסק להבין את מערך האינטרסים ולעשות באשראי שהתקבל שימוש מושכל ואחראי.

כלים שיסייעו להתמודדות ו/או להימנע מ"עירוב הכיס":

לאחר שסקרנו בקצרה את תופעת "עירוב הכיס", את הפיתוי והסיכון הגלום במסגרת אשראי נדיבה הניתנת לבעל העסק ללא קשר לרווחיות העסק בפועל ואת האתגר הניצב בפני בעל העסק הקטן/בינוני בבואו לפתח את העסק על מנת להצעידו קדימה למעמד של עסק מבוסס, חשוב להכיר ולאמץ מס' כללים בסיסיים שיסייעו לך להתמודד ביעילות עם הקושי ש"בעירוב הכיס":

  1. בדוק בעזרת איש מקצוע (רו"ח, יועץ מס) מהו כושר ההשתכרות שלך כבעל העסק, קרי מהו הרווח החודשי שלך בממוצע מהפעלת העסק. לא רווח לצרכי מס ולא רווח לצרכי אשראי- יש לנטרל השפעות שאינן רלוונטיות ולברר כמה אתה באמת מרוויח בעסק!
  2. יש לבחון האם היקף ההוצאות המשולמות מכספי העסק לצרכים פרטיים תואם לרמת הרווחיות של העסק. במידה ולא יש לבצע התאמה באמצעות אחת מהשניים: קיצוץ בהוצאות הפרטיות או הגברת הפעילות והרווחיות של העסק. לצורך המחשה ניתן להמשיל את אי ביצוע ההתאמה הנ"ל לעובד שכיר המבזבז בכל חודש פי 2 או 3 ממשכורתו החודשית, רק שבעסק עצמאי- מחזור המכירות וריבוי התנועות הכספיות מקשים על זיהוי מוקדם של החריגה ומאפשרים לה להתגלגל למימדים בעייתיים.
  3. הימנע ככל שניתן מפריסת תשלומים לצורך הסדרת התשלומים התקופתיים השוטפים: שכ"ד, חשמל, מע"מ, מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי וכדומה.
  4. השתדל לנהל חשבון בנק נפרד עבור העסק ולהעביר ממנו לחשבון הבנק הפרטי סכום חודשי קבוע לצורך שימושך הפרטי.
  5. הימנע מלרוץ ולחגוג מיד כאשר קופת המזומנים או חשבון הבנק של העסק משופע במזומנים. זכור, במקרים רבים מדובר רק בהכנסות שהתקבלו ולא ברווח הסופי, לכן המתן בסבלנות עד לפירעון כל התשלומים הרלוונטיים לפעילות שבגינה נתקבלו הכנסות אלו.

השימוש בכללים הבסיסיים אותם סקרנו והגברת מודעותו של בעל העסק לסיכונים הקיימים בהיסחפותו עמוק אל תוך "עירוב הכיס", יסייעו לניהולו התקין של העסק ויזרזו את צמיחתו ויציבותו לאורך שנים.

נכתב ע"י צדוק מתוק, רו"ח.

Back to top button