פתיחת עסק חדש

עם פתיחת עסק חדש קימות כמה פעולות אותן עליך לבצע עקב דרישות חוקיות ומסיבות אחרות, להלן חלק מן הפעולות העיקריות אותן יהא עליך לבצע בסמוך לפתיחת עסק חדש:

1. פתיחת חשבון בנק – לפני שאתה מתחיל בפעילות העסקית עליך לפתוח חשבון בנק עסקי באמצעותו תנהל את הפעילות הכספית של העסק.
2. הודעה לרשויות המס – עליך להודיע לשלטונות המס על פתיחת עסק חדש מיד עם פתיחתו.
3. הנהלת חשבונות –  כבר בתחילת פעילות העסק עליך לברר מהן דרישות ניהול ספרים החלות עליך. הוראות מס הכנסה בנוגע לחובת ניהול ספרים שונות מעסק לעסק, עליך להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס לגבי ההוראות החלות עליך. באותה הזדמנות כדאי לקבל יעוץ לגבי תכנון מס, כלומר, כיצד עליך לארגן את העסק באופן שהמס שתחויב בו יהיה מינימלי.

ייצוג נכון והולם יחסוך לך כספים רבים הן בדרך של חסכון חודשי במס הכנסה והן בהתרת הוצאות
הכרוכות לשם הכנסות בעסק.

[customcontact form=3]

Back to top button