עוסק פטור או עוסק מורשה?

1.עוסק פטור: בכדי להיות עסק מסוג זה עליו להיות במקצוע המאפשר זאת : רופא, יועץ, רואה חשבון, עורך דין, מורה לנהיגה וכד' לא יכולים להיות עוסק פטור ומחויבים להיות עוסק מורשה.
עסק מסוג זה אינו מתחשבן עם מעמ בכל השנה אלא רק פעם בשנה ולכן הוא אינו גובה מע"מ מלקוחותיו, בעקבות זה הוא אינו יכול להנפיק חשבוניות מס אלא רק קבלות.
עוסק פטור הוא עסק שסך ההכנסות שלו אינם עוברים את התקרה בחוק = 70650 ש"ח נכון לשנת 2009.

2.עוסק מורשה: רוב האנשים יעדיפו להיות עוסק מורשה בגלל הבעית תדמית שיש ל עוסק פטור, עוסק מסוג זה תמיד נראה גדול יותר, אמין יותר.
כמובן שבתור עוסק מורשה יש לו חובת גביית מעמ מלקוחותיו וחובת דיווח למעמ פעם בחודשיים, בעקבות זה עליו להנפיק חשבוניות מס על רוב העסקאות.
מבחינת מחזור, בהנחה ומחזור הכנסותיו עולה על 70650 ש"ח הוא חייב להיות עוסק מורשה

השאלה האם כדאי להיות עוסק פטור או מורשה עולה תמיד עם פתיחת עסק חדש. במאמר הבא תקבלו את כל המידע על עוסק פטור ועוסק מורשה ואת היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם.

ממליצים להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס

עוסק פטור- הגדרה, חובות וזכויות

 • עוסק פטור הוא עוסק שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו עולה על סכום שנקבע בחוק ומתעדכן מידי שנה. בשנת 2015 הסכום היה 100,000 ₪ ובשנת 2016 עומד הסכום על 99,006 ₪.
 • ישנם עסקים שאינם רשאים להירשם במס כעוסק פטור אלא עליהם להירשם כעוסק מורשה בכל מקרה. לדוגמא: בעלי מקצועות חופשיים כמו: אדריכלים, מהנדסים, רואי חשבון, רופאים, עורכי דין , יועץ מס, פסיכולוג, מנהל חשבונות, יועץ מס ועוד.
 • חשוב לדעת שעוסק פטור חייב בדיווח לכל רשויות המס מלבד למע"מ. כלומר כל חובות הדיווח חלות על עוסק פטור מלבד הדיווח השוטף למע"מ. לכן, מיד לאחר פתית תיק של עוסק פטור במע"מ ,יש לפתוח תיק בביטוח הלאומי ובמס הכנסה.
 • עוסק פטור ידווח למע"מ אחת לשנה על היקף העסקאות שלו .
 • עוסק פטור רשאי להוציא ללקוחות קבלות בלבד ולא חשבוניות מס.
 • עוסק פטור אינו גובה מלקוחותיו מע"מ עבור מוצרים או שירותים שלו ויחד עם זאת אינו יכול לקזז מע"מ בגין רכישות והוצאות שוטפות שלו ( מס תשומות). הסכום שלא קוזז יתווסף לסכום החשבונית ויהווה חלק מהוצאותיו לצרכי מס.
 • במידה ומחסור העסקאות חרג באופן חד פעמי ממחזור הפטור , יש לשלם על הסכום החורג מע"מ. כדאי לדעת שמותר לקזז מע"מ תשומות על אותם חודשים בהם המחזור חרג ממחזור הפטור.

חסרונות של עוסק פטור

 • אחד החסרונות המשמעותיים של עוסק פטור הוא התדמית של עסק קטן. גופים גדולים יעדיפו בדרך כלל להימנע מלהיעזר בשרותיו של עוסק פטור ויעדיפו לבצע עסקאות עם עוסק מורשה.
 • המגבלה הפסיכולוגית יכולה להשפיע על הצמיחה ועל ההתפתחות של העוסק הפטור. חששות לעבור את סכום הפטור גורם לעוסק הפטור לעמוד על המקום ולא לקדם ולמנף את מחזוק העסקאות של העסק.
 • עוסק פטור אינו רשאי לקזז מע"מ תשומות בגין הוצאות שוטפות שלו וכלן עלול להפסיד את קיזוז המע"מ.

יתרונות של עוסק פטור

 • תדירות הדיווח מול הרשויות היא נמוכה (אחת לשנה) ועוזרת מאוד לעסק בהתנהלות מול הרשויות. ההימנעות מלעמוד מול הרשויות מקלה מאוד על התנהלות העסק ועל העוסק הפטור.
 • חסכון במס- במקרים בהם ההוצאות מורכבות מחשבוניות מס ולא מהוצאות שלא ניתן לקזז בגינן מע"מ, סכום המע"מ שלא ניתן לקיזוז מתווסף לסכום ההוצאה, כך שהרווח לצרכי מס נמוך יותר. מאחר שהרווח לצרכי מס נמוך יותר, על העוסק הפטור לשלם פחות מסים.
 • עוסק פרטי נהנה מעודף מחיר שגובה מלקוחותיו. אם מחיר מוצר הוא 100 שקלים הכוללים מע"מ, העוסק הפרטי ירוויח את רוב הסכום מכיוון שאינו צריך להעביר את תשלום המע"מ לרשויות המע"מ, כך יוצא שהוא מרוויח על אותו מוצר יוצר מאשר עוסק מורשה שחייב להעביר את המע"מ לרשות מע"מ.
 • עוסק פטור יכול להציע ללקוחותיו מחירים נמוכים יותר מהמחירים שיכול עוסק מורשה להציע מכיוון שעוסק פטור אינו צריך להעביר מע"מ מהסכום שקבל. יתרון זה עשוי להביא לעוסק פטור לקוחות נוספים שרוצים לשלם פחות ולא אכפת להם שמדובר בעוסק פטור.

מדריך מלא לפתיחת עוסק פטור

עוסק מורשה- הגדרה, חובות וזכויות

 • עוסק מורשה הוא כל עוסק שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על סכום הפטור הנקבע בחוק כפי שפורט לעיל.
 • ישנם עוסקים שחייבים להירשם כעוסק מורשה בכל מקרה, גם אם מחזור העסקאות השנתי שלהם עומד בסכום הפטור הקבוע בחוק. לדוגמא: בעלי מקצועות חופשיים, מנהל בית ספר לנהיגה, מנהלת בית ספר וגן ,מתווך ועוד.
 • במידה ועוסק פטור מעוניין להפוך לעוסק מורשה, עליו לגשת לתחנת המע"מ בה הוא נרשם כעוסק פטור ולבקש להפוך לעוסק מורשה. כדי להפוך לעוסק מורשה יש להביא הוכחה שמחזור העסקאות הצפוי עשוי לגדול . הוכחה יכולה להיות הצהרה, הסכם עסקי עם לקוח המעיד של הכנסות גדולות  וכו'. בהזדמנות זו יש לסכם את כל הקבלות שהעוסק פטור הוציא בזמן שהיה עוסק פטור כדי שבתחנת המע"מ ידעו לחשב את סכום הפטור עד למעבר מלהיות עוסק פטור לעוסק מורשה.
 • עוסק מורשה גובה מע"מ מלקוחותיו ורק הוא רשאי להוציא חשבוניות מס.
 • העוסק המורשה יכול לקזז מע"מ בגין הרכישות וההוצאות השוטפות שלו.
 • העוסק המורשה מחויב לדווח למע"מ אחת לחודש או לחודשיים , תלוי במחזור השנתי של העסקאות, על מחזור העסקאות שלו ועל מע"מ שגבה מלקוחותיו  במחזור זה. בנוסף, עליו לדווח על המע"מ שקיזז בגין רכישות והוצאות שוטפות שלו (מע"מ תשומות). הסכום לתשלום או להחזר הוא ההפרש בין השתיים. כלומר אם לאחר הקיזוז של המע"מ נותר עדיין סכום לתשלום, על העוסק המורשה לשלמו וכן להפך.

חסרונות של עוסק מורשה

 • עוסק מורשה נצרך להתנהל באופן שוטף מול רשויות המס: מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי , דבר המקשה על התנהלות העסק , מייקר את העלות של הנהלת חשבונות ומחייב דיווח אינטנסיבי לרשויות.
 • עוסק מורשה משלם מיסים לכל רשויות המס לעומת עוסק פטור שאינו משלם מע"מ.

    יתרונות של עוסק מורשה

 • עוסק מורשה הוא בעל תדמית טובה יותר בעיני גופים שונים החפצים לנהל אתו עסקאות ולא עם עוסק פטור.
 • עוסק מורשה חש שהשמים הם הגבול, הוא יכול לפתח את העסק מבלי לחשוש שיעבור את סכום הפטור, הוא אינו צריך לשמור על מחזור העסקאות שלא יגדל מעל לסכום זה ולכן יכול העז לקדם את העסק ללא הגבלה.
 • עוסק מורשה רשאי לקזז מע"מ בגין רכישות והוצאות שוטפות , כך שתשלום המע"מ שלו יורד.

 

 

Back to top button