מאזן לחברה

מאזן הוא דו"ח המתאר בצורה חשבונאית את מצבו של העסק ליום מסוים. הוא מהווה למעשה "תצלום" של נכסי והתחייבויות החברה לאותו רגע. בדרך כלל נערך מאזן בסוף כל שנת כספים ובחברות ציבוריות גם מדי סוף רבעון ומצוינים בו רכוש והנכסים של המגיש.
חשיבותו של המאזן היא גבוהה במיוחד הוא משמש בראש ובראשונה את מנהלי בית העסק, המעוניינים לקבל תמונה אמיתית על מצבו. באמצעותו יוכלו לדעת האם שווי הנכסים שלהם גבוה משווי ההתחייבויות, או חלילה להיפך. באמצעותו יוכלו גם לקבל השוואה בין השנה החולפת לבין השנה שקדמה לה.

חברות בע"מ מחויבות לצרף לדוחות הכספיים שלהם את חוות דעתו של רואה חשבון מוסמך, חוות דעתו של רואה החשבון ניתנת לאחר ביקורת מקיפה, על פי תקני ביקורת.

מקור:ויקיפדיה

 

[customcontact form=3]

Back to top button