החזר מס לחייל משוחרר

מעסיקים רבים אינם מודעים שהעובדים שלהם הם חיילים משוחררים ומגיע להם הנחה משמעותית בשנתיים הראשונות לשחרור.

החל ב- 1.1.2000 נוסף לפקודת מס הכנסה סעיף חדש (39 א'), המעניק למשתחרר/ת זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 24 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדיר. שירות סדיר הוא שירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות הלאומי. שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר לעניין חישוב תקופת השירות המזכה.

מי זכאי לזיכוי ומה היקפו?

מי ששירת 24 חודשים מלאים לפחות זכאי ל- 2 נקודות זיכוי חודשיות, ששוויון 356 ש"ח (נכון לינואר 2004).

מי ששירת בין 12 ל- 24 חודשים או פחות (אם שוחרר מטעמי בריאות או נכות), זכאי לנקודת זיכוי אחת, ששוויה – 178 ש"ח (נכון לינואר 2004).

[customcontact form=3]

Back to top button